مددکاری

مقالات و مطالب مددکاری

موضوع ها
323
ارسال ها
961
موضوع ها
323
ارسال ها
961

راهنمائی در انتخاب شغل

موضوع ها
12
ارسال ها
54
موضوع ها
12
ارسال ها
54

مطرح کردن مشکلات

موضوع ها
1
ارسال ها
12
موضوع ها
1
ارسال ها
12

مطرح کردن مشکلات خصوصی با راهنما

(توسط تلفن و ایمیل) در این بخش بطور اختصار بدون اسم بردن از شخص مشکل مطرح و پاسخ داده خواهد شد تا افرادی که چنین مشکلی داشتند راه حل آن را مطالعه کنند.
موضوع ها
1
ارسال ها
4
موضوع ها
1
ارسال ها
4
بالا