I
امتیاز کسب شده
1

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره • هیچوقت از خدا نخواستم همه ی دنیا مال من باشه

  فقط خواستم اونی که دنیای منه مال هیچکی نباشه


  اگر قرار باشد خوبی ما وابسته به رفتار دیگران باشد
  این دیگر خوبی نیست بلکه معامله است ...


  برای زندگی نه سقف میخواهم نه زمین...
  نقشه ی جغرافیایی دستهایت کافیست


  در برابر انتقادات:
  اگر نادرست بود، بی اعتنا باشید ...
  اگر غیر منصفانه بود، عصبانی نشوید ..
  اگر از روی نادانی بود، لبخند بزنید ...
  گر عادلانه بود، از آن درس بگیرید ...


  ما ز هر صاحبدلی یک رشته فن آموختیم
  عشق از لیلی و صبر از کوه کن آموختیم
  گریه از مرغ سحر خودسوزی از پروانه ها
  صد سرا ویرانه شد تا ساختن آموختیم ...
  گر نکوبی شیشه ی غم را به سنگ

  هــفــت رنگش می شود هفتــــاد رنگ

  "فریدون مشیری"

  وقتی که می رفتی آن روز،
  از دور آیا ندیدی؟
  بغض غریب علی را، ...
  در شیون کودکانت
  جز عشق و خوبی چه کردی،
  جر رنج و حسرت چه دیدی؟
  نا مهربانان چه کردند،
  با آن دل مهربانت

  سلاااااااااااااااااام
  سازت اگر عشق بنوازدهمه خلقت خواهند رقصید
  زبانت اگر شیرین باشدهمه پروانه ها گرد تو خواهند آمد
  قلبت دریای رحمت باشدهمه در آن جا خواهند گرفت
  پس عشق را بنوازبا زبان دلت بخوان و با قلبت پذیرا باش

  خنده باید زد به ریش روزگار
  ورنه دیر یا زود پیرت می کند
  سنگ اگر باشی خمیرت می کند
  شیر اگر باشی پنیرت می کند
  باغ اگر باشی کویرت می کند
  شاه اگر باشی حقیرت می کند
  ثروت ار داری فقیرت می کند
  گاز را بگرفته زیرت می کند
  عاقبت از عمر سیرت می کند
  گر زدی قهقه به ریش روزگار
  ریش را چرخانده شیرت می کند
  دل به تو داده دلیرت می کند
  خویشتن فرش مسیرت می کند
  عشق را نور ضمیرت می کند
  خاک اگر باشی حریرت می کند
  کورش ار باشی کبیرت می کند
  رستم ار باشی امیرت می کند
  آشپز گر باشی وزیرت می کند
  پس بخندید و بخندانید هم
  خنده دنیا را اسیرت می کند

  نیازی نیست از گذشتگان یا آیندگان بهتر باشیم؛
  کافیست بکوشیم از دیروزِ خود،بهتر باشیم.

  یادتان باشد ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺮﻑ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ
  ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ
  ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﺎﻥ ﺑﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ...


  دررررررررود بر همه دوستان نازنین
  براتون روزی سرشار از برکت و سلامتی آرزو دارم
  امیدوارم امروز یکی از بهترین روزای عمرتون باشه

  اگه زن دیگری ، مرد شما رو دزدید
  هیچ انتقامی بهتر از آن نیست که بگذارید نگهش دارد .
  مردان واقعی دزدیده نمی شوند !!!

  دوستت دارم حرف ساده ایست
  هم گفتنش آسان است هم شنیدنش
  اما فهمش ساده ترین دشوار دنیاست
 • بارگذاری…
 • بارگذاری…
 • بارگذاری…
بالا