• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

آماده شدن برای کار

Maryam

متخصص بخش ادبیات
تاپیک از بخش برنامه نویسی ! به بخش راهنمائی در انتخاب شغلکه یکی از زیر شاخه های مددکاری است منتقل شد.
 
بالا