• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

آنچه‌ که‌ باید از «ایدز» بدانیم‌

B a R a N

مدير ارشد تالار
ایدز بیماری‌ ویروسی‌ خطرناكی‌ است‌ كه‌ به‌صورت‌ روزافزون‌ در جهان‌ در حال‌ گسترش‌ است‌. عامل‌ به‌وجود آورنده‌ این‌ بیماری‌، ویروسی‌ است‌ كه‌ به‌ نامهای‌ HIV-۱ و HIV-۲خوانده‌ می‌شود، كه‌ شایعترین‌بیماری‌ در جهان‌ HIV-۱ است‌.
این‌ بیماری‌ تا سال‌ ۱۹۸۱ میلادی‌; یعنی‌ سال‌ ۱۳۶۰ هجری‌ شمسی‌ ناشناخته‌ بود. در این‌ سال‌ بیماری‌خاصی‌ در جوانان‌ هم‌جنس‌باز در امریكا مشاهده‌ شد كه‌ به‌ مرگ‌ ۵ جوان‌ انجامید. به‌ دنبال‌ جستجو درجهت‌ كشف‌ علت‌ مرگ‌ این‌ بیماران‌، بیماری‌ جدیدی‌ تحت‌ عنوان‌ «گیدز» (Gay Immuno Defficiency syndrome) مطرح‌ و بعدها به‌ نام‌ AIDS (Defficiency Syndrome Acquired Immuno) نامگذاری‌ شد. مهم‌ترین‌ راه‌ انتقال‌ این‌ ویروس‌ به‌ بدن‌، تماس‌جنسی‌ است‌. حدود ۸۰ درصد در جهان‌ توسط تماس‌ جنسی‌ معمولی‌ به‌ این‌ ویروس‌ آلوده‌ شده‌اند. به‌این‌ ترتیب‌ مهمترین‌ راه‌ كنترل‌ بیماری‌، همان‌ تماس‌ جنسی‌ كاملا سالم‌ است‌، یعنی‌ وفاداری‌ به‌ خانواده‌ واحترام‌ به‌ كرامت‌ آن‌ و پرهیز از هرگونه‌ بی‌بند و باری‌ و انحراف‌ جنسی‌. استفاده‌ از پوشش‌ در زمان‌ تماس‌جنسی‌ با فردی‌ كه‌ فاكتورهای‌ خطر ابتلا به‌ ویروس‌ را دارد، یعنی‌ مشكوك‌ به‌ تماس‌ جنسی‌ ناسالم‌ است‌ و ازموادمخدر استفاده‌ می‌كند و رفتارهای‌ پرخطر دارد، درصد زیادی‌ از ابتلا به‌ این‌ بیماری‌ جلوگیری‌می‌كند. در گذشته‌ ۳ تا ۵ درصد موارد انتقال‌ توسط تزریق‌ خون‌ آلوده‌ صورت‌ می‌گرفت‌، ولی‌ در حال‌حاضر روی‌ خونهای‌ اهدایی‌ كنترل‌ دقیق‌ صورت‌ می‌گیرد و راه‌ انتقال‌ ویروس‌ از طریق‌ خون‌ آلوده‌ به‌حداقل‌ رسانده‌ شده‌ است‌; اما هم‌ اكنون‌ استفاده‌ از سرنگ‌ مشترك‌ آلوده‌ به‌ ویروس‌ در معتادان‌ به‌هروئین‌، كه‌ ماده‌ مخدر را به‌ صورت‌ تزریقی‌ استفاده‌ می‌كنند، حدود ۱۲ درصد موارد انتقال‌ را تشكیل‌می‌دهد. متاسفانه‌ این‌ راه‌ در كشور ما به‌ عنوان‌ مهمترین‌ راه‌ انتقال‌ ویروس‌ درآمده‌ و با توجه‌ به‌ شمارمعتادان‌ تزریقی‌ و عدم‌ آگاهی‌ این‌ افراد از ابتلا به‌ این‌ بیماری‌ خطرناك‌، سرنگ‌ آلوده‌ از معتاد مبتلا به‌ایدز به‌ معتاد سالم‌ تقدیم‌ می‌گردد و فرد سالم‌ با فروكردن‌ سوزن‌ آلوده‌ به‌ ویروس‌ در جریان‌ خون‌، به‌راحتی‌ ویروس‌ را در بدن‌ وارد می‌كند و این‌ «ویروس‌ وحشی‌» از جریان‌ خون‌ به‌ تمام‌ ارگانهای‌ بدن‌ واردمی‌شود و تكثیر پیدا می‌كند. ترك‌ اعتیاد، تغییر رفتار معتادان‌ از تزریقی‌ به‌ استنشاقی‌ و یا استفاده‌ از سرنگ‌مخصوص‌ و یك‌ بار مصرف‌ برای‌ هر فرد و آموزش‌ شستشوی‌ سرنگ‌ و استریل‌ كردن‌ آن‌ جزو راههای‌پیشگیری‌ از انتقال‌ این‌ بیماری‌ هولناك‌ است‌.
این‌ ویروس‌ همچنین‌ می‌تواند از طریق‌ مادر آلوده‌ به‌ جنین‌ منتقل‌ شود و حتی‌ بعد از زایمان‌ نیز به‌ كودك‌قابل‌ انتقال‌ است‌.
● همه‌ در معرض‌ خطر هستند
پزشكان‌ و پرستاران‌ و كلا مراقبین‌ بهداشتی‌ هم‌ در معرض‌ خطر ابتلا به‌ بیماری‌ هستند; زیرا بسیاری‌ از افرادآلوده‌ به‌ HIV به‌ علل‌ مختلف‌ به‌ بیمارستانها و یا كلینیكها مراجعه‌ می‌كنند و در صورت‌ فرورفتن‌ اتفاقی‌سرسوزن‌ آلوده‌ به‌ ویروس‌ به‌ انگشت‌ مراقبین‌ بهداشتی‌، مثلا در حین‌ خونگیری‌ از افراد بیمار و یا جراحی‌روی‌ بیماران‌ و یا نمونه‌برداری‌ از بافتهای‌ آنان‌، خطر بالقوه‌ انتقال‌ HIV را به‌ دنبال‌ این‌ تماس‌های‌ شغلی‌ به‌همراه‌ دارد. یكی‌ از توصیه‌های‌ بسیار مهم‌ به‌ خانم‌های‌ آلوده‌ به‌ ویروس‌ HIV، باردار نشدن‌ می‌باشد.
● ویروس‌ ایدز از چه‌ راههایی‌ منتقل‌ نمی‌شود
باید بدانیم‌ كه‌ ویروس‌ ایدز توسط تماس‌های‌معمول‌ خانوادگی‌، مدرسه‌، سربازخانه‌، دانشگاه‌ ودر حین‌ كار، همچنین‌ از راه‌ بوسیدن‌ معمولی‌ (به‌علت‌ تخریب‌ جدار ویروس‌ توسط بزاق‌)،دست‌دادن‌، نیش‌ حشرات‌، توالت‌، استخر شنا،ظروف‌ مشترك‌ غذا، حمام‌ مشترك‌، تنفس‌ واستفاده‌ از پوشاك‌ دست‌ دوم‌ منتقل‌ نمی‌شود.
لازم‌ است‌ اشاره‌ كنیم‌ كه‌ اولین‌ مورد مبتلا به‌این‌ بیماری‌ در كشور ما در سال‌ ۱۳۶۶ دركودك‌ ۶ ساله‌ای‌ كه‌ مبتلا به‌ هموفیلی‌ بود وخون‌آلوده‌ دریافت‌ كرده‌ بود، مشاهده‌ شد.
حالا ببینیم‌ این‌ بیماری‌ چه‌ سیری‌ دارد ونشانه‌های‌ بروز آن‌ چیست‌؟ این‌ ویروس‌ بعد ازانجام‌ یك‌ رفتار پر خطر مثلا یكی‌ از راههای‌انتقال‌ نامبرده‌ در بالا وارد بدن‌ می‌شود، ولی‌ طی‌۴ تا ۶ هفته‌ ویروس‌ در خون‌ از طریق‌ آزمایشهای‌معمول‌ تشخیص‌ وجود ویروس‌ HIVدر كشورمان‌قابل‌ شناسایی‌ نیست‌. این‌ مدت‌ زمان‌ باید سپری‌شود تا نسبت‌ به‌ آلودگی‌ به‌ ویروس‌ اطمینان‌حاصل‌ شود. به‌ همین‌ علت‌ است‌ كه‌ تست‌ تشخیص‌HIV به‌ صورت‌ روتین‌ در آزمایشهای‌ قبل‌ ازازدواج‌ توصیه‌ نمی‌شود، یعنی‌ بر فرض‌ اگر فردی‌امروز رفتار پرخطر داشته‌ (تماس‌ جنسی‌ ناسالم‌،استفاده‌ از سرنگ‌ مشترك‌ و...) و یك‌ هفته‌ بعدجهت‌ انجام‌ آزمایش‌ HIV قبل‌ از ازدواج‌ به‌آزمایشگاه‌ مراجعه‌ كند، ممكن‌ است‌ علی‌رغم‌وجود ویروس‌ در خون‌، تست‌های‌ سرولوژی‌موجود، ویروس‌ را شناسایی‌ نكنند و فرد گواهی‌سالم‌ بودن‌ دریافت‌ كند و جهت‌ ازدواج‌ ارائه‌دهد. خانواده‌های‌ محترم‌ باید قبل‌ از قبول‌پیشنهاد ازدواج‌ فرزندانشان‌، حتما نسبت‌ به‌ عدم‌وجود رفتارهای‌ پرخطر در فردی‌ كه‌ قرار است‌در آینده‌ شریك‌ زندگی‌ فرزندشان‌ شود، اطمینان‌حاصل‌ نمایند. به‌ صورت‌ معمول‌ وقتی‌ كه‌ ویروس‌وارد بدن‌ شد، بعد از حدود ۲ تا ۴ هفته‌ و گاهی‌ تا۱۲ هفته‌ بعد علائم‌ عفونت‌ حاد یا علائم‌غیراختصاصی‌ رخ‌ می‌دهد; از جمله‌ تب‌، تعریق‌،ضعف‌، سردرد، گلودرد، اسهال‌، درد عضلات‌ ومفاصل‌ و علائمی‌ شبیه‌ سرماخوردگی‌ یا آنفلوانزا.ممكن‌ است‌ در این‌ مرحله‌ ضایعات‌ پوستی‌ كهیرمانند و بزرگ‌ شدن‌ غدد لنفاوی‌ پشت‌ گردن‌ نیزرخ‌ دهد.
● مرحله‌ بدون‌ علامت‌
بعد از این‌ مرحله‌، مرحله‌ بدون‌ علامت‌ بالینی‌شروع‌ می‌شود. در این‌ مرحله‌، بیمار هیچ‌ گونه‌علائم‌ بالینی‌ ندارد و كاملا مشابه‌ فرد سالم‌ است‌،ولی‌ ویروس‌ در حال‌ تكثیر است‌ و فرد كاملاآلوده‌ كننده‌ می‌باشد. در این‌ مرحله‌ است‌ كه‌متاسفانه‌ ممكن‌ است‌ به‌ علت‌ عدم‌ وجود علائم‌بالینی‌ و مشخص‌، فرد در نظر دیگران‌ سالم‌ تلقی‌شود و انتقال‌ ویروس‌ از طریق‌ خون‌ آلوده‌ فرد یاتماس‌ جنسی‌ با او به‌ فرد سالم‌ منتقل‌ شود. بیمار تازمانی‌ كه‌ وضعیت‌ ایمنی‌ او اختلال‌ پیدا نكند،بدون‌ علامت‌ باقی‌ می‌ماند، كه‌ این‌ مرحله‌ ممكن‌است‌ حتی‌ تا ۱۲ سال‌ طول‌ بكشد.
مرحله‌ بعد مرحله‌ بزرگ‌ شدن‌ مداوم‌ غددلنفاوی‌ بدن‌ است‌. غدد لنفاوی‌ گره‌های‌ كوچكی‌در مسیر جریان‌ خون‌ هستند كه‌ در نواحی‌ گردن‌،زیربغل‌، كشاله‌ ران‌، داخل‌ شكم‌ و قفسه‌ سینه‌،وجود دارند و هنگام‌ ابتلا به‌ عفونتهای‌ مختلف‌،بزرگتر از حد معمول‌ می‌شوند و حتی‌ مثلا درعفونتهای‌ دهان‌ و دندان‌ و سینوسها، غدد لنفاوی‌گردنی‌ بزرگ‌ شده‌ و به‌ راحتی‌ توسط فرد قابل‌لمس‌ هستند، البته‌ بزرگ‌ شدن‌ غدد لنفاوی‌مساوی‌ با ابتلا به‌ ویروس‌ HIV نیست‌ و این‌ غدد درفرآیند هر بیماری‌ عفونی‌، حتی‌ سرماخوردگی‌ممكن‌ است‌ واكنش‌ نشان‌ دهند.
● مرحله‌ علامت‌دار
مرحله‌ بعد مرحله‌ علامت‌دار است‌ كه‌ بیمارممكن‌ است‌ دچار تب‌های‌ طولانی‌ مدت‌، اسهال‌بیشتر از یك‌ ماه‌، كاهش‌ وزن‌، زونا، عفونتهای‌ لگنی‌و ضایعات‌ قارچی‌ مثل‌ برفك‌ در دهان‌ یا واژن‌شود. مرحله‌ آخر بیماری‌، مرحله‌ «ایدز» است‌ كه‌مرحله‌ كوتاهی‌ است‌. یعنی‌ ایدز فقط همین‌مرحله‌ آخر و كوتاه‌ بیماری‌ را شامل‌ می‌شود و دربقیه‌ مراحل‌ قبلی‌، بیمار فقط آلوده‌ به‌ ویروس‌ HIV تلقی‌ می‌شود و گفتنی‌ است‌ تعداد كمی‌ ازافراد آلوده‌ به‌ ویروس‌ در مرحله‌ ایدز هستند.
این‌ مرحله‌ با عفونتهای‌ فرصت‌طلب‌ و انواع‌سرطان‌ها مشخص‌ می‌شود. علت‌ اكثر مرگ‌ها درافراد HIV مثبت‌، همین‌ وارد شدن‌ به‌ مرحله‌ ایدزاست‌ كه‌ به‌ علت‌ تخریب‌ تقریبا كامل‌ سیستم‌ ایمنی‌،فرد به‌ راحتی‌ به‌ عفونتهای‌ مختلف‌ مبتلا می‌شود وبه‌ علت‌ همین‌ عفونتها، بدخیمی‌ها و سرطان‌های‌شایع‌ در این‌ بیماری‌، بیمار از پا در می‌آید. در این‌مرحله‌ می‌توانیم‌ فرد را تشبیه‌ به‌ یك‌ كشور كاملابی‌سرباز و بی‌دفاع‌ كنیم‌ كه‌ حتی‌ ضعیفترین‌اشغالگرها می‌توانند به‌ راحتی‌ كشور او را خلع‌سلاح‌ و مغلوب‌ كنند. آزمایش‌ تشخیص‌ وجودویروس‌ HIV در خون‌، در اكثر آزمایشگاههای‌كشورمان‌ به‌ راحتی‌ قابل‌ انجام‌ است‌ و هزینه‌زیادی‌ را در برنمی‌گیرد، بسیار ساده‌ و فقط باخونگیری‌ معمولی‌ انجام‌ می‌شود. در صورت‌مثبت‌ شدن‌ آزمایش‌ اول‌، تكرار آن‌ و مجدداآزمایش‌ دیگری‌ با تكنیكی‌ دیگر برای‌ تایید وجودویروس‌ ضروری‌ می‌باشد.
تست‌ منفی‌ یعنی‌ آزمایشی‌ كه‌ در آن‌ فرد، سالم‌تشخیص‌ داده‌ شود، در افرادی‌ كه‌ رفتارهای‌پرخطر دارند، تشخیص‌ را به‌ طور قطع‌ رد می‌كند.
علی‌رغم‌ پیشرفتهای‌ زیادی‌ كه‌ در پیدایش‌داروهای‌ ضد ویروس‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌،هیچ‌كدام‌ از آنها قادر به‌ از بین‌ بردن‌ عفونت‌نیستند و فقط وضعیت‌ سیستم‌ ایمنی‌ بدن‌ را بهبودمی‌بخشند و فرد را در مقابل‌ ابتلا به‌ عفونتهای‌فرصت‌طلب‌ مقاومتر می‌كنند.
بدنیست‌ اسامی‌ داروهای‌ شایع‌ استفاده‌ شونده‌را نیز بدانیم‌، كه‌ شامل‌ زیدوودین‌، لامی‌ وودین‌،ایندیناویرو نلفنیاویر و... هستند و همان‌ طور كه‌ذكر شد، قادر به‌ مهار كامل‌ ویروس‌ نیستند و حتی‌در بعضی‌ شرایط ویروس‌ به‌ آنها مقاوم‌ هم‌می‌شود.
این‌ داروها قیمت‌ گرانی‌ دارند و متاسفانه‌ دربعضی‌ افراد عوارضی‌ مثل‌ كم‌خونی‌ شدید وعوارض‌ كبدی‌ و كلیوی‌ را به‌ وجود می‌آورند وگاهی‌ توسط فرد تحمل‌ نمی‌شوند. این‌ داروها درزمان‌ خاصی‌ از بیماری‌ به‌ فردآلوده‌ داده‌می‌شوند، یعنی‌ در زمانی‌ كه‌ سیستم‌ دفاع‌ ایمنی‌بدن‌ آنقدر تضعیف‌ شود كه‌ نیاز به‌ تقویت‌ داشته‌باشد، یا در زمانی‌ كه‌ شخص‌ HIVمثبت‌ مبتلا به‌عفونتهای‌ فرصت‌طلب‌ مختلف‌ شده‌ و یا در مرحله‌عفونت‌ حاد باشد و در مرحله‌ بدون‌ علامت‌ بالینی‌،این‌ داروها تجویز نمی‌شوند. بیمارانی‌ كه‌ دارودریافت‌ می‌كنند نیز می‌توانند آلوده‌ كننده‌ باشند.
افرادHIV مثبت‌ (یعنی‌ آلوده‌ به‌ ویروس‌) بایدعلیه‌ بسیاری‌ از بیماری‌های‌ قابل‌ پیشگیری‌ مثل‌«هپاتیت‌ B» واكسینه‌ شوند و واكسیناسیون‌ روتین‌كشوری‌ در این‌ افراد حتما باید تكمیل‌ گردد.
● روشهای‌ مهم‌ برای‌ جلوگیری‌ از سرایت‌ ایدز
▪ از آمیزش‌ جنسی‌ با افراد متعلق‌ به‌ گروههای‌ پرخطر خودداری‌ كنید.
▪ تعداد تماسهای‌ جنسی‌ خود را كاهش‌ دهید. یك‌ رابطه‌ پایدار و دوجانبه‌ تك‌ همسری‌ با یك‌ فرد غیرعفونی‌،خطر ابتلا به‌ عفونت‌ ویروس‌ ایدز را برطرف‌ می‌كند.
▪ از اعمال‌ پرخطر، به‌ ویژه‌ تماس‌ جنسی‌ مقعدی‌ خودداری‌ و حدالامكان‌ از پوشش‌ استفاده‌ كنید. استفاده‌ ازپوشش‌، خطر سرایت‌ ایدز را از یك‌ شریك‌ جنسی‌ آلوده‌، حداقل‌ ده‌ برابر كاهش‌ می‌دهد.
▪ مطالعات‌ اخیر نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ پوشش‌های‌ حاوی‌ ماده‌ اسپرم‌كش‌ «نان‌ اكسینول‌۹» ممكن‌ است‌ درضدعفونی‌ كردن‌ ویروس‌ ایدز موثر باشد. این‌ داروها از گسترش‌ كلامیدیا، ویروس‌ تبخال‌، نیسریاگونوره‌آ وسیفلیس‌ نیز جلوگیری‌ می‌كنند.
▪ هرگاه‌ یك‌ ضایعه‌ تناسلی‌ (مثل‌ التهاب‌) بروز كرد، از تماس‌ جنسی‌ خودداری‌ كنید. در حال‌ حاضر پزشكان‌معتقدند كه‌ ضایعات‌ تناسلی‌، ورود ویروس‌ ایدز به‌ بدن‌ را تسریع‌ می‌كند.
▪ چون‌ ویروس‌ ایدز ممكن‌ است‌ از طریق‌ جفت‌ منتقل‌ شود، افرادی‌ كه‌ آزمایش‌ آنها از نظر ایدز مثبت‌ است‌،نباید حامله‌ شوند.
▪ افرادی‌ كه‌ به‌ گروههای‌ پرخطر تعلق‌ دارند، نباید خون‌ اهدا كنند، حتی‌ اگر آزمایش‌ آنها از نظر وجود پادتن‌ایدز منفی‌ باشد.
▪ افراد متعلق‌ به‌ گروههای‌ پرخطر باید در مورد مصلحت‌ بودن‌ مایه‌كوبی‌ (واكسیناسیون‌) علیه‌ التهاب‌ كبدی‌ B باپزشك‌ مشورت‌ كنند.


مجله خانواده سبز

 
بالا