• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

اسامي نفرات برتر آزمون سراسري سال 92 اعلام شد

amininho

متخصص بخش کامپیوتر
اسامي نفرات برتر آزمون سراسري سال 92 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان هاي خارجه اعلام شد.

riazi922-1.jpg


اسامي نفرات برتر آزمون سراسري سال 92 گروه آزمايشي علوم رياضي

سجاد صادقي زاده از کرج رتبه اول
سيد محمد حسين موسوي از قم رتبه دوم
سيد محمد جواد مبارکه از مبارکه رتبه سوم
پويان مينايي از ممسني رتبه چهارم
هومن واصلي از شيراز رتبه پنجم
سيد سهراب مدني از تهران رتبه ششم
روژان رباني از اروميه رتبه هفتم
حسين طاهري از اهواز رتبه هفتم
سهند سروري از رشت رتبه نهم
سيد سروش ميرجليلي ازيزد رتبه دهم

tajrobi92-2.jpg


اسامي نفرات برتر آزمون سراسري سال 92 گروه آزمايشي علوم تجربي
پويا براهيم باستاني از تبريز رتبه اول
علي عجم از اهوازرتبه دوم
پورياياراحمدي از بروجردرتبه سوم
مريم مجردثانياوغازاز شيروان رتيه چهارم
پرديس اوليازاده از مشهد رتبه پنجم
حامد طاولي نژاداز تهران رتبه ششم
احسان علي پوراز اصفهان رتبه هفتم
يسنارستم آبادي از تهران رتبه هشتم
عليرضامحمدحسيني از ساري رتبه نهم
مهدي زارعي از ممسني رتبه دهم

ensani92-2.jpg


اسامي نفرات برتر آزمون سراسري سال 92 گروه آزمايشي علوم انساني
زهرا مشايخي از تهران رتبه اول
زينب اميربکايي از تهران رتبه دوم
ياسمن خادمي شور مستي از شميرانات رتبه سوم
مهشاد سادات رفيعي تکيه از تهران رتبه چهارم
اميرحسين ملک مدني از تهران رتبه پنجم
سارا شفيع خاني از تهران رتبه ششم
عليرضا هروي از يزد رتبه هفتم
نفيسه ملکي پارودباري از قزوين رتبه هشتم
فرهاد ترازاز قوچان رتبه نهم
غزاله قضاوتي از يزد رتبه دهم

honar92-2.jpg


اسامي نفرات برتر آزمون سراسري سال 92 گروه آزمايشي هنر
فاطمه محمدي از تهران رتبه اول
پرينازجواهي از تهران رتبه دوم
اميرمحمدعزيزي از کرج رتبه سوم
zaban92-2.jpg


اسامي نفرات برتر آزمون سراسري سال 92 گروه آزمايشي زبانهاي خارجه
آذين زهرايي از تهران رتبه اول
علي شعارابوذري از مشهد رتبه دوم
آرش غياثي سيدکي از شيراز رتبه سوم


دوستان ایران انجمنی چطور بودین؟
 

Sea Girl

متخصص بخش تاریخ
ایشالا 2 سال دیگه منم جزو اسامی برتر هستم :بدجنس::12:
همینطور امین :18::گل:
 

parisa

متخصص بخش
وای خوش به حالشون:گل:
امروزساعت 2 که اخبارسراسری باهاشون تلفنی مصاحبه کرد..اونا اشک ریختن منم اشک ریختم .واقعا سخته به دست اوردن رتبه اول درازمون به این بزرگی ...انشالله همه اوانیی که امسال شرکت کردن به نتیجه مطلوبشون برسن
 
بالا