• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

اشعار در وصف پيامبر رحمت و رافت

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
72671928182100784207.gif


از بام و درِ کعبه به گردون رسد آواز
کامشب درِ رحمت به سماوات شده باز

بت های حرم در حرم افتاده به سجده
ارواح رسل راست هزاران پرِ پرواز

کعبه زده بر عرش خدا کوس تفاخر
مکه شده زیبا و دل افروز و سرافراز

جا دارد اگر در شرف و مجد و جلالت
امشب به سماوات کند خاک زمین ناز

از ریگ روان گشته روان چشمة توحید
یا کوه و چمن باز چو من نغمه کند ساز48382544968441780175.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
77164830640222124850.gifوالله قسم نیست عجب گر لب دشمن
چون دوست ز هم بشکفد از خُلق و خصالش

هرگز به نمازی نخورد مهر قبولی
هرگز، صلوات ار نفرستند به آلش

بی رهبریش خواهد اگر اوج بگیرد
حتی ملک العرش بسوزد پر و بالش

یوسف ببرد حسن خود از یاد، گر او را
یک منظره در خاطره افتد ز خیالش

این است همان مهر درخشنده که تا حشر
یک لحظه به دامن نرسد گرد زوالش

گل سبز شود از جگر شعله آتش
در وادی دوزخ فتد ار عکس جمالش

چون ذات خدای ازلی لیس کمثله
باید که بخوانیم فراتر زمثالش
ایجاد بود قبضه ای از خاک محمد(ص)
افلاک بود بسته به لولاک محمد(ص)


29607397583790037420.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
59846449750037797225.gif

ای جان جهان بسته به یک نیم نگاهت
دل گشته چو گل سبز به خاک سر راهت

هم بام فلک پایگه قدر و جلالت
هم چشم ملک خاک قدمهای سپاهت

عیسی به شمیم نفست روح گرفته
دل بسته دو صد یوسف صدّیق به چاهت


دلهای خدایی همه چون گوی به چوگان
ارواح مکرّم همه درماندة جاهت

از عرش خداوند الی فرش، به هر آن
هستند همه عالم خلقت به پناهت

دائم صلوات از طرف خالق و خلقت
بر روی سفید تو و بر خال سیاهت

زیباتر و بالاتری از آنکه به بیتی
تشبیه به خورشید کنم یا که به ماهت

سوگند به چشمت که رسولان الهی
هستند به محشر همه مشتاق نگاهت

زیبد که کند ناز به گلخانه جنت
خاری که شود سبز در اطراف گیاهت

این نیست مقام تو که آدم به تو نازد
والله که خلّاق دو عالم به تو نازد


16703402958305926288.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
68722754141542530718.gifصد شکر که عمری ز تو گفتیم و شنیدیم
هر سو نگریدیم گل روی تو دیدیم

هرجا که نشستیم به خاک تو نشستیم
هر سو که پریدیم به بام تو پریدیم

عطر تو پراکنده شد از هر نفس ما
هر گه به سر زلف سخن شانه کشیدیم

زآن روز که گشتیم ز مادر متولد
از مأذنه ها روز و شب اسم تو شنیدیم

مرگی که به پای تو بود زندگی ماست
ماییم که در موج عزا عید سعیدیم

تا بودن ما نام محمد(ص) به لب ماست
روزی که نبودیم به احمد(ص) گرویدیم


آب و گل ما را که سرشتند ز آغاز
آغوش گشودیم ، وصالش طلبیدیم

زآن باده که در سوره زیبای محمد(ص)
اوصاف ورا گفته خداوند چشیدیم

آن باده که از ساغر فیض ازلی بود
سرچشمة آن کوثر و ساقیش علی(ع) بود

روزی که عدم بود و عدم بود و عدم بود
نه ارض و سما بود ، نه لوح و نه قلم بود

تسبیح خدا در نفس پاک محمد(ص)
لب های علی(ع) هم سخن ذات قِدَم بود

روزی که گلِ آدم خاکی بسرشتند
آدم به تولای علی(ع) صاحبِ دم بود

از خاک قدم های علی(ع) کعبه بنا شد
او را نتوان گفت که نوزاد حرم بودروزی که کرم بود دُری در صدف غیب
والله علی(ع) قبله ارباب کرم بود

بر قلب علی علم خدا از دل احمد(ص)
چون سیل خروشنده روان در دل یم بود

در بین رسولان که به عالم عَلَم استند
نام نبی(ص) و نام علی(ع) هر دو عَلَم بود

در جوف نبی(ص) دید نبی(ص) حمد خداوند
با نعت وی و مدح علی(ع) ذکر صنم بود

بالله تجلای نبی(ص) مطلع الانوار
والله تولای علی(ع) فوق نعم بود

خلقت چو خدا خالق بخشنده ندارد
خالق چو نبی(ص) و چو علی(ع) بنده ندارد


91668871823865057276.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
50904696691830294368.gif
گفت خداوند تعالي چنين
به مدح و وصف خاتم النبيين

که خلقت از براي احمد بود
ارض و سما مال محمد بود

ليک کلام ما به عالم جلي است
خلقت احمد ز براي علي است

علي بود محرم اسرار دل
علي بود يوسف بازار دل

نبي بود در اين جهان عقل کل
علي بود وارث ختم رسل

قسم بر آن محبت احمدي
قسم بر آن عنايت سرمدي

امير مؤمنان اگر چه مولاست
وجود حيدر ز براي زهراست

دختر او از همگان سر بود
فاطمه اش کنيز حيدر بود

عشق نبي هميشه در اين تن است
مهر علي و فاطمه با من است


08822561484753458400.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
43061209777693530366.gifزیک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان ­آرا

که رخت نور پوشاندند بر تن آسمان­ها را


دو وجه الله ربانی، دو سرّ الله سبحانی

دو رخسار سماواتی، دو انسان خدا سیما


دو عیسی دم، دو موسی ید، دو حُسن خالق سرمد

یکی صادق ، یکی احمد یکی عالی یکی اعلایکی بنیانگر مکتب، یکی آرنده مذهب

یکی انوار را مشعل، یکی اسرار را گویا


یکی از مکه انوار رخش تابید در عالم

یکی شد در مدینه آفتاب طلعتش پیدایکی نور نبوت را به دل­ها تافت تا محشر

یکی نور ولایت را ز نو کرد از دمش احیارسد آوای قال الصادق و قال رسول­ الله علیهماالسلام

به گوش اهل عالم تا که این عالم بود بر پایکی جان گرامی در دو جسم پاک و پاکیزه

دو تن اما چو ذات پاک یکتا هر دو بی ­همتا


محمد کیست؟ جانِ جانِ جان عالم خلقت

که گر نازی کند، در هم فرو ریزد همه دنیامحمدe کیست؟ روح پاک کل انبیا در تن

که حتی در عدم بودند بی او انبیا یک جا


محمدe کیست؟ مولایی که مولانا علی گوید:

"منم عبد و رسول الله برِ من رهبر و مولا"محمد از زمان­ها پیشتر می­زیست با خالق

محمد از مکان پیموده ره تا اوج اَو اَدنی


محمد محور عالم، محمد رهبر آدم

محمد منجی هستی، محمد سید بطحا


محمد کیست؟ آنکو بوده قرآن دفتر مدحش

که وصفش را نداند کس به غیر از قادر دانامحمد را کسی نشناخت جز حق و علی هرگز

چنان که جز خدا و او کسی نشناخت حیدر را


وضو گیرم ز آب کوثر و شویم لب از زمزم

کنم آنگه به مدح حضرت صادق سخن انشا


ششم مولا، ششم هادی، ششم رهبر، ششم سرور

که هم دریای شش گوهر بود، هم دُرّ شش دریا


صداقت از لبش ریزد، فصاحت از دمش خیزد

فلک قدر و ملک عبد و قضا مهر و قدر امضا


بسی زهّاد و عبّادند بی­مهرش همه کافر

بسی عالم، بسی عارف، همه بی­نور او اعمیدو خورشید منیر او هشام و بو بصیر او

دو کوه حکمت و ایمان، دو بحر دانش و تقوی


مرا دین نبی، مهر علی و مذهب جعفرعلیهم­ السلام

سه مشعل بوده و باشد، چه در دنیا چه در عقبیدر دیگر زنم غیر از در آل علی؟ هرگز!

ره دیگر روم غیر از ره این خاندان؟ حاشا!بهشت من بود مهر علی و مهر اولادش

نه از محشر بود بیمم، نه از نارم بود پرواسراپا عضو عضوم را جدا سازند از پیکر

اگر گردم جدا یک لحظه از ذرّیة زهرا­سلام ­الله­ علیهااز آن بر خویش کردم انتخاب نام "میثم" را

که باشم همچو او در عشق ثارالله پا بر جا11567749113816958997.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
18515388689239821108.gifاهل جهان مست تولا شويد
از دل و جان عاشق و شيدا شويد

که جلوه اي ز حي سرمد آمد
مژده عزيزان که محمد آمد

شکر خدا آمده ختم رسل
رسيده ناجي جهان عقل کل

خلق شده نه فلک از برايش
جان جهانيان بود فدايش

تمام عالم شده مست رويش
فلک شده بسته به تار مويش

ماه بود جلوه ي رخسار او
خدا بود محو و خريدار او

کيست مگر اين گل نيکو سرشت؟
که شد زمين با قدم او بهشت

29820579100351790036.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
6_Untitled-20.gif


[SIZE=-0][SIZE=-0]صدای بال و پر جبرئیل می آید
شب است و ماه به آغوش ایل می آید

لب کویر پس از این ترک نخواهد خورد
که ساقی از طرف سلسبیل می آید

لباس خاطره را از حریر عشق بدوز
حلیمه! نزد تو فردی اصیل می آید

نگاه آمنه از این به بعد می خندد
چرا که معجزه ای بی بدیل می آید
[/SIZE]


[SIZE=-0][SIZE=-0][SIZE=-0] [/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[/SIZE]

 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
fop55mvb17o3nzog7le.gif

سید بارگاه كونین

سلطان خرد به چیره دستی
ای شاه سوار ملك هستی
حلوای پسین و ملح اول
ای ختم پیمبران ِ مرسل
فرمانده ی كشتی ولایت
ای حاكم ِ كشور كفایت
و ای منظر عرش ، پایگاهت
ای بر سر سدره گشته راهت
روشن به تو چشم آفرینش
ای خاك ِ تو توتیای بینش
داننده ی راز صبحگاهی
دارنده ی حجت الهی
نسـّابه ی شهر قاب قوسین
ای سید بارگاه كونین
محراب زمین و آسمان هم
ای صدر نشین عقل و جان هم
بر هفت فلك جنیبه رانده
ای شش جهت از تو خیره مانده
بوالقاسم و آنگهی محمد
ای كنیت و نام تو مؤید
مقصود جهان، جهان مقصود
صاحب طرف ولایت جود
با تو نكند چو خاك پستی
آن كیست كه بر بساط هستی
وز بهر تو آفریده شد ***
اكسیر تو داد خاك را لون
مقصود تویی ، همه طفیلند
سر خیل تویی و جمله خیلند
شاهنشه كشور حیاتی
سلطان ِ سریر كایناتی
گیسوی تو چتر و غمزه ، طغرا
لشكر گه تو سپهر خضرا
در نوبتی تو پنج نوبه است
وین پنج نماز كاصل توبه است
بستی در ِ صد هزار بیداد
در خانه ی دین به پنج بنیاد
نظامی گنجوی
fop55mvb17o3nzog7le.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
84351265295895969588.gif

تسبیح خدا در نفس پاک محمد(ص)
لب های علی(ع) هم سخن ذات قِدَم بود

روزی که گلِ آدم خاکی بسرشتند
آدم به تولای علی(ع) صاحبِ دم بود

از خاک قدم های علی(ع) کعبه بنا شد
او را نتوان گفت که نوزاد حرم بود

روزی که کرم بود دُری در صدف غیب
والله علی(ع) قبله ارباب کرم بود

بر قلب علی علم خدا از دل احمد(ص)
چون سیل خروشنده روان در دل یم بود

در بین رسولان که به عالم عَلَم استند
نام نبی(ص) و نام علی(ع) هر دو عَلَم بود

در جوف نبی(ص) دید نبی(ص) حمد خداوند
با نعت وی و مدح علی(ع) ذکر صنم بود

بالله تجلای نبی(ص) مطلع الانوار
والله تولای علی(ع) فوق نعم بود

خلقت چو خدا خالق بخشنده ندارد
خالق چو نبی(ص) و چو علی(ع) بنده ندارد

70998678984874721069.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
12_Untitled-2.gifآمد به جهان نور خدا روح خدا ختم رسالت
از بهر جهان پاكي و تقوا و هدايت

شد آمنه مادر بر ختم رسل وباشدش اين حُسن
افضل به جهان از همه ي ملك و صدارت

خورشيد علي سايه اي از بحر پيمبر
باشد به جهان يار و مددكار ولايت

او راست يكي دخت چو زهرا و به حجت
بر كل جهان مي كند اين دخت كفايت

بر دوش نبي در حسن ولعل حسين است
در هر دو جهان اين تن خمسه است حقيقت

4b589401f30c3397a905849e84b1c778.gif
4b589401f30c3397a905849e84b1c778.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
در مدح رسول اکرم صلى الله علیه و آله

اى تن تو پاک تر از جان پاک
روح تو پرورده روحى فداک
لب بگشا تا همه شکّر خورند
ز آب دهانت رُطَب تر خورند
اى شب گیسوى تو روز نجات
آتش سوداى تو آب حیات
عقل شده شیفته روى تو
سلسله شیفتگان موى تو
چرخ، ز طوق کمرت بنده اى
صبح، ز خورشید رُخَت خنده اى
عالَم تر، دامن خشک از تو یافت
ناف زمین، نافه مُشک از تو یافت
خاک تو از بادِ سلیمان بِه است
روضه چه گویم، که ز رضوان بِه است
سایه ندارى تو، که نور مَهى
رو که تو خود سایه نوراللهى
خاک ذلیلان شده گلشن به تو
چشم غریبان شده روشن به تو
در صدف صبح، به دست صفا
غالیه بوى تو ساید صبا
روزن جانت چو بُوَد صبح تاب
ذرّه بُوَد عرش، در آن آفتاب
گر نه ز صبح آینه بیرون فتاد
نور تو بر خاک زمین چون فتاد؟!
اى دو جهان! زیر زمین از چه اى؟
گنج نئى، خاک نشین از چه اى؟
تا تو به خاک اندرى اى گنج پاک!
شرط بُوَد گنج سپردن به خاکحکیم نظامى گنجوى1_p4jipa4dlxfr7lschla.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
6_Untitled-21.gif


آیینه رحمت خداوند
در بین جهانیانِ در بند
گنجینه کائنات یکتا
وابسته‏ترین به ذاتِ یکتا
انگیزه ابتدای آدم
داوودترین صدای آدم
پیوند عدم به روشنایی
پیغمبر بندگی، رهایی
ای حُجب جهان نمای توحید
از فیض تو هر حجاب پوسید
در برتری‏ات دلیل جا مانْد
در اوج تو جبرئیل جا ماند
دارایی بی شمار تو؛ فقر
سلطانی و افتخار تو فقر
خورده ست قسم خدا به جانت
داده ست به قرب خود مکانت
از نام تو رونق سپیدی
با یاد تو رفع هر پلیدی
آداب و رسوم شب زدودی
جهل از لقبِ عرب زدودی
یک مجلس تو بحار الانوار
یک آیه شهود کشف الاسرار
کافی است اشاره تو بر ماه
ثابت کند اصل قل هو الله
انگشت تحیّری ست عالم
با عالَم چون تو چیست عالم
ای مثل همه اگر چه از خاک
«لولاک لما خلقت الافلاک»17.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
7_Untitled-17.gifنامت خدای خاک قلمداد می‏شود
بی‏تو کیان هستی بر باد می‏شود
ما را طفیلیان تو آورد کردگار
با این بهانه خاطرمان شاد می‏شود
نامت قرین نام خدا، قرن‏های قرن
بر بام‏های مأذنه فریاد می‏شود
ای نور چشم‏های خداوند تا هنوز!
هرجا حدیث عصمت تو یاد می‏شود؛
از رهگذار خسته تاریخ، سنگ سنگ
نفرین نصیب قامت الحاد می‏شود
دیری‏ست آیه‏های تو ای وحی آخرین!
ناگفته‏های عرصه بیداد می‏شود
تنها مگر به مقدم موعود نسل تو
پاییزمان بهار خداداد می‏شود
آه ای رسول! غربت ما را شفیع باش
آیا زمین دو مرتبه آباد می‏شود؟...


2.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
fop55mvb17o3nzog7le.gif

رسول الله تودر خلوتِ وحدت خلیلی
4ab1edf74e50e3d6e96edc49f66a16d8.gif

بعدِ ذاتِ واحدِ مطلق به هستی بی‌بدیلی
4ab1edf74e50e3d6e96edc49f66a16d8.gif

بر گزینِ دست یزدان از میان نخبگانی
4ab1edf74e50e3d6e96edc49f66a16d8.gif

پیش هر صاحب نظر در صورت و معنا جمیلی
4ab1edf74e50e3d6e96edc49f66a16d8.gif

منبع اندیشه رود خروشان حیاتی
4ab1edf74e50e3d6e96edc49f66a16d8.gif

شهر علمی، کوهِ حلمی، قُلزم عقل عقیلی
fop55mvb17o3nzog7le.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
[h=2]
icon1.png


از خلقت او خدای سرمد
داده به تمام آدمی ید

تا حبلِ متینِ او بگیرند
نامش ببَرند هماره بی حد

از نغمه‌ی آسمانیش خلق
با حبّ رسول این میسّر

گردیده فلک به دستِ ایزد
میزان تمییزِ نیکی و بد

با اوست که جملگی حاجات
یا گشته قبول یا شود ردّ

دانی ز چه روی خلق گشتیم
عالم همه نذرِ مویِ احمدبر طاقِ جنان نوشته با نور
اجرِ صلوات بر محمّد 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
70998678984874721069.gif

صد حاتم طائى درویش و گدای کویت

اى خواجه عالم همه عالم به فدایت
چون كرده خدا، خلقت عالم ز برایت
ذات تو بود علّت و عالم همه معلول
در حقّ تو لولاك از آن گفته خدایت
98511524110874173193104250212632429221083.jpg

شد ختم رسالت به تو این جامه زیبا
خیّاط ازل دوخته بر قدّ رسایت
در روز جزا جمله رسولان مكرّم
از آدم و عیسى همه در تحت لوایت
هنگام سخا چون به عطا دست گشائى
صد حاتم طائى شده درویش و گدایت
مردم همه مشتاق به فردوس برینند
فردوس برین تا شده مشتاق لقایت
راضى به رضا گشتى و صابر به مصائب
تا صبر و رضا مات شد از صبر و رضایت
70998678984874721069.gif


 

صاینا

متخصص بخش آموزش خیاطی
70998678984874721069.gif


قصدش ز سجده، سجده به آب و گل تو بود

3833624012818414611494826177168129236236.jpg

ای چشم عرشیان به زمین جای پای تو
گـردون بـه زیــر سایـه قـد رسای تو
در آن زمان که حرف زمان و مکان نبود
آغوش لامکان بـه یقیـن بـود جای تو
قرآن دهد نشان که بود روز و شب مدام
ذکـر خـدا و کـار ملایـک، ثنـای تـو
آغوش جان گشوده اجابت در آسمان
از دسـت داده صبـر، بـه شوق لقای تو

تنها نه مهر و مه، نه سماوات، نه زمین
گشتنـد انبیـا همـه خلـق از برای تو
تو بحـر بـی نهایت حقـی و هم چنانبــی انتهاست
رحمـت بـی انتهای توهر برگ لاله را
بـه ثنایت قصیده ایهـر بلبلـی بـه باغ، قصیده سرای تو
موسی ز هوش رفته به طور از تکلمت
ریـزد مسیـح از نـفس دلــربای تو

3515644245633713867188383401917116975.jpg

حبل متین عالم خلقت شود به حشر
آرند اگر به دست، نخـی از ردای توباشـد
گل مقـدس آدم بـدان جلال
یک جرعه زآب جو، کفی از خاک پای تو
خیـل ملـک کـه خلقتش از حاصـل تـو بود
قصدش ز سجده، سجده به آب و گل تو بود
توحیــد از کــلام لطیفـت، روایتـ
ـیقرآن خود از صحیفه حسنت، حکایتی

محشر شود بهشت و جهنم، ریاض گل
بگشایــد ار بــلال تـو چشم عنایتی
روزی که انبیا به صف حشر بگذرند
جز رایت تو بر سرشان نیست رایتی
گو نخل هـا قلم شود و برگ ها کتاب
نَبـوَد کتــاب منقبتـت را نهایتــی
جز طلعت منیر تو و عترت تو نیست
در عالــم وجــود، چـراغ هدایتی
در حشر نیست راه نجاتی برایشان
حتـی ز انبیـا نکنـی گـر حمایتی
در حشر، خلق را به شفاعت نیاز نیست
آیـد اگــر ز چشـم بـلالت کنــایتی
70998678984874721069.gif


 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
6135_488.gif


ز احمد تا احد یک میم فرق است
جهانی اندر این یک میم غرق است

یقینا میم احمد میم مستی است
که سرمست از وجودش ملک هستی است
 
بالا