• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

اشعار >>>مــــــازندرانی<<<

TAHEREH

متخصص بخش
سلام
ما نیز گفتیم با نهادن چند شعر مازنی مشعوف و مستفیضتان گردانیم:خنده1:
 

TAHEREH

متخصص بخش
آه تِلار او تا زانوئه / ته گره تو امشو بِرو
امشو خنه چَل شوئه / ته گره تو امشو بِرو
امه سره کوچه دِلوئه/ ته گره تو امشو برو
گتِ کلِک نشونوئه / ته گره تو امشو برو
سگ نالِون دوسوهه/ ته گره تو امشو برو
لمپای نفت تا نصف شوئه / ته گره تو امشو برو
امشوی شو مهتابه شوئه/ ته گره تو امشو برو
اَمه پلا آبکش بزوئه/ ته گره تو امشو برو
کِرسی تش گِل بزوئه / ته گره تو امشو برو
کِچک برار مرگ خوئه / ته گره تو امشو برو
گت برار مَله شوئه/ ته گره تو امشو برو
پیره اِطاق بالاخنوئه/ ته گره تو امشو برو
مه گَت مار سخت اشنوه / ته گره تو امشو برو
اون کنار خس ته نومزوئه / ته گره تو امشو برو


پ.ن:توصیه می کنم با ریتم بخونین!:نیش2:
:شاد:


 

TAHEREH

متخصص بخش


قالي سَرْنيشْتي،كُوبِ تِريرِهْ يادْدارْ
اَمسالِ سيري،پارِوَشني رِهْ ياد دارْ
اَسبِ زينْ سِوارْ دُوشِ چَپي رِهْ يادْ دارْ
چَكمِهْ دَكِردي،لينگِ تَلي رِهْ يادْ دارْ
********

ياد كن چون روي فرشي ،بوريا نيمدار را
سيرگشتي ياد كن، بودي گرسنه پار را
زين سواري ياد كن زنبيل وكوله بار را
چكمه پوشا! ياد كن پاي پياده خار را


پ.ن:توی یه وبلاگ چند تا شعر مازنی یافتم که معنیشونم به صورت شعر بود!:دست:

 

TAHEREH

متخصص بخشوَنوشِهْ رِه گِمـِّهْ چييِهْ تِهْ دامِنْ چاكْ ؟
نُوروُز بييَموُ نَظِر دارْنـي سُويِ خاكْ
تُوپَنْجْرُوزِهْ عُمْرْدارْني،تِرِهْ چييِهْ باك؟
هَرْكَس بِدَني كَم بِزيسْتِهْ،هَسِّه پاكْ
*******
گويم بنفشه را ، ز چه شد دامن تو چاك
نوروز آمد نظرت هست سوي خاك
اين پنج روز عمر ترا بهر چيست باك؟
هركس كه كم بزيست در عالم هموست پاك
:98:
 

TAHEREH

متخصص بخش
جوانی من شه عقله باد هدامه
شه خد ره آدمای لاد هدامه
اسا هر چی تجمه نیمه سامون
کهو دله صفای یاد هدامه

:64:
 

TAHEREH

متخصص بخش
ديگه دل ، سنگ بهيه ، نرم نوونه
ديگه هيچكي ، شه جِم ، همدم نوونه
اگر اينجور كه مِن ويمبه دَشونه !
اَمه شونيشت ِ جِم ، اُو گرم نَوونه

:ناراحت:
 
بالا