انواع نمونه برداری HPV

tfoorooghi

New member
سه روش مختلف برای برداشتن بافت گردن رحم استفاده می شود:

نمونه برداری سوراخی: در این روش، بخش های کوچکی از بافت به کمک ابزاری به نام “انبر نمونه برداری” از گردن رحم جدا می شود.

ممکن است گردن رحم با یک رنگ، رنگ آمیزی شود تا مشاهده هرگونه ناهنجاری توسط پزشک آسان تر شود.

نمونه برداری مخروطی: این روش جراحی از یک چاقوی جراحی یا لیزر برای برداشتن تکه هایی بزرگ و مخروطی شکل از بافت گردن رحم استفاده می کند.

فرد، تحت بیهوشی عمومی قرار می گیرد و به خواب می رود.

کورتاژ داخل گردن رحم: در این روش، سلول ها از کانال گردن رحمی (ناحیه بین رحم و مهبل) خارج می شوند. این کار به کمک یک ابزار دستی به نام “کورت” انجام می شود. این ابزار، نوکی شبیه به یک قلاب دارد.

نوع روش به کار رفته به علت نمونه برداری و سابقه پزشکی فرد بستگی دارد.نمونه برداری از رحم

 
بالا