اينتـرنــت در سال 2015 به روايت سيسكو

tabesh

New member
cisco-data-center.jpg

شركت سيسكو با انتشار يك سند به نامCisco Visual Networking Index چشمانداز اينترنت و به طور مشخص آدرسهاي IP را در سال 2015 ترسيمكرده است.
پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه شبکه: شركت سيسكو با انتشار يك سند به نامCisco Visual Networking Index چشمانداز اينترنت و به طور مشخص آدرسهاي IP را در سال 2015 ترسيمكرده است.

در اين سند وضعيت ترافيك شبكه و اينترنت، ترافيك سرويسهاي مختلف روي آن و تجهيزات روي اينترنت پيشبيني و گزارش داده شده است...

شركت سيسكو با انتشار يك سند به نامCisco Visual Networking Index چشمانداز اينترنت و به طور مشخص آدرسهاي IP را در سال 2015 ترسيمكرده است.

در اين سند وضعيت ترافيك شبكه و اينترنت، ترافيك سرويسهاي مختلف روي آن و تجهيزات روي اينترنت پيشبيني و گزارش داده شده است.

اين سند براي مديران ارشد شركتها و سازمانها و تصميمگيرندگان بالادستي ميتواند بسيار جالب و راهگشا باشد و به خوبي چشمانداز اتفاقات آينده را روي بستر بزرگترين شبكه جهاني مشخص و ترسيم كند.

اين سند بسيار طولاني و شامل انواع گزارشهاي وضعيت اينترنت به صورت منطقهاي، كشوري، قارهاي و جهاني است كه ترجمه تمام آن خارج از حوصله و ظرفيت اين كتاب است، اما سعي كرديم مهمترين بخشهاي اين سند را به صورت تحليلي در ادامه بياوريم تا بتواند پنجرهاي به اينترنت در سال 2015 براي تمامي فعلان حوزه شبكه بگشايد.

ترافيك IP روي اينترنت

پيشبيني شده در پايان سال 2015 ترافيك آدرسهاي IP نزديك به يك زاتابايت باشد. هر زاتابايت نزديك به هزار اگزابايت است. به طور دقيق، در هر ماه 80,5 اگزابايت و در مجموع سال 966 اگزابايت انتقال اطلاعات صورت خواهد گرفت.

اين موضوع به خوبي ميتواند افزايش حجم ترافيك شبكهها و اينترنت را در سالهاي آتي ترسيم كند كه اگر متوليان زيرساختها آن را در نظر نگيرند، مشكلات جدي به وجود خواهد آورد.

ترافيك روي آدرسهاي IP از سال 2010 تا 2015 نزديك به 32 درصد افزايش خواهد يافت و در هر پنج دقيقه 3/7 پتابايت اطلاعات جابهجا ميشود. يعني معادل تمامي فيلمهايي كه تاكنون ساخته شده، در هر پنج دقيقه انتقال اطلاعاتخواهيم داشت.

آمار جالب توجه بعدي وجود شش ميليون خانواده در هر ماه است كه ترافيك استفاده از اينترنت آنها يك ترابايت خواهد بود. يعني باشگاههاي ترابايتيهاي يك ماهه شش ميليون عضو دارد، در حالي كه در سال 2010 زير صد هزار خانواده اين چنين ترافيكيداشتند. همچنين بيست ميليون خانواده ترافيك استفاده از اينترنت آنها نيم ترابايت خواهد بود.


سرانه دستگاههاي متصل به شبكه در سال2010 يك دستگاه، اما در سال 2015 دوبرابر، يعني دو دستگاه خواهد بود. سرانه ترافيك IP در سال 2015 برابر يازدهگيگابايت خواهد بود، در حالي كه در سال 2010 اين سرانه سه گيگابايت است.

دستگاهها روي اينترنت

به يقين يكي از تحولات چند سال آينده به تغيير نمودار دستگاههاي استفادهكننده از شبكه و اينترنت مربوط است و شاهد افزايش گسترده دستگاههاي تبلت و اسمارتفون متصل به شبكه خواهيم بود.
در سال 2010 سه درصد دستگاههاي متصل به شبكه غير كامپيوتر شخصي بودهاند، اما در سال 2015 نزديك به پانزده درصد دستگاههاي متصل به شبكه كامپيوتر نيستند. ترافيك كامپيوترها در اين پنج سال فقط 33 درصد افزايشخواهد داشت، در حالي كه ترافيك دستگاههاي تلويزيون، تبلت، اسمارتفون و دستگاههاي M2M (ماشين به ماشين) به ترتيب 101، 216، 144 و 258 درصد افزايش خواهديافت.
اين موضوع ميتواند تأثيرات بسيار زيادي در نحوه استفاده از اينترنت و سرويسها و خدماتي كه روي آن ارائه ميشود، داشته باشد. اتفاق جالب توجه بعدي در سهم دستگاههاي كابلي و بيسيم از اينترنتاست.
در سال 2015 فقط 46 درصد از ترافيك اينترنت متعلق به دستگاههاي كابلي است و 54 درصد باقيمانده دستگاهها بيسيم هستند. اين آمار را مقايسه كنيد با 63 درصد ترافيك اينترنت روي دستگاههاي كابلي در سال 2010 و بعد نتيجهگيري ميكنيم كه تعداد دستگاههاي بيسيم و همراه بيشتر از تعداد دستگاههاي ثابت خواهند بود.

ويديو روي اينترنت
پيشبيني تمام مؤسسههاي تحقيقاتي اين است كه در سالهاي آينده پخش جرياني(Stream) و ويديو حجم زيادي از ترافيك اينترنت را به خود اختصاص خواهد داد. اما اجازه دهيد به پيشبيني سيسكو در اينباره نگاهي داشته باشيم. در سال 2015 در يك ساعت پانصد ميليون نفر فايلهايي ويديويي با كيفيت HD را روي اينترنت استريم ميكنند.

همچنين در يك ثانيه، يك ميليون دقيقه محتواي ويديو در اينترنت انتقالخواهديافت. نكته جالب توجه آنكه مجموع ترافيك ويديويي در سال 2015 شامل فايلهاي ويديويي، اشتراكگذاري، پخش جرياني، P2P و VoD نود درصد كل ترافيك اينترنت را به خود اختصاص خواهد داد.

ويديوي اينترنت روي تلويزيون در سال 2010 هفت درصد بوده، اما در سال 2015 به شانزده درصد خواهد رسيد. ترافيك VoD يا Video-on-Demand برابر سه ميليارد ديويدي در هر ماه خواهد بود و از اين تعداد ديسك 77 درصد آنها شامل ويديو با كيفيت HD خواهند بود.
موبايل روي اينترنت
بخش قابل توجه ديگري از اينترنت در سال 2015 به ترافيك دستگاههاي موبايل مربوط است. ترافيك انتقال اطلاعات با دستگاههاي موبايل در اينترنت از سال 2010 تا سال 2015 افزايش 92 درصدي خواهد داشت و برابر 6,3 اگزابايت در هر ماه است. در اين ميان، ترافيك موبايلهاي عمومي با آدرس IP اختصاصي كه در سال 2010 يك درصد بوده است، بعد از پنج سال به هشت درصد ميرسد.
در سال 2015 ترافيك اينترنت به يك زتابايت ميرسد. يعني دقيقاً چند گيگابايت؟ چگونه ترافيك اينترنت رشد ميكند؟ بيشترين ترافيك اينترنت در سال 2015مربوط به ويديو است در میان محصولات شبکه, Cisco آشناترین و محبوبترین نام را دارد. محصولات و تجهیزات سیسکو Cisco معمولا" بهترین و مطمئن ترین ابزارهای شبکه هستند. با داشتن یک روتر Cisco بعید است مدیر یک شبکه در حل مسائل و مشکلات خود به بن بست برسد. چرا که Cisco برای هر مسئله ای راه حلی را پیشنهاد کرده است. ما در اینجا تنها مقداری درباره روترهای Cisco بحث می کنیم و وارد سایر محصولات Cisco نمی شویم. بدیهی است پرداختن به جزئیات کامل روترهای Cisco نیز امکان پذیر نیست. برای آگاهی کامل از محصولات و هر یک از تجهیزات Cisco می توانید به سایت Cisco.com مراجعه نمایید. امروزه استفاده از روترهای Cisco به منظور برقراری ارتباط کاربران با ISP از جمله رایج ترین روشهای موجود است. علاوه بر این روترهای Cisco می توانند به منظورهای مختلفی نظیر Firewall , Routing , VoIP , ... مورد استفاده قرار گیرند. روترهای Cisco دارای مدلهای مختلفی بوده که برخی از آنها به اختصار عبارتند از:
▪ Cisco ۲۵۱۱:
این مدل دارای ۱ ماژول Ethernet می باشد.
ـ برای اتصال خط Leased دارای پورت سریال Onboard است.
ـ مــیزان Ram آن۴ الی ۸ مــگابایت می باشد و امکان افزایش را نیز داراست.
ـ میزان Flash آن۸ الی ۱۶ مگابایت بوده و امکان تعویض یا افزایش را نیز داراست.
ـ ماژول نمی توان به آن اضافه کرد. اما می توان ۲ پورت سریال برای اتصال خط Leased یا E۱/T۱ به آن اضافه کرد.
ـ سرعت Ethernet آن ۱۰ Mb/s می باشد.
▪ Cisco ۲۶XX:
ـ این مدل دارای ۱ پورت یا ۲ پورت Ethernet می باشد.
ـ بــرای اتــصــال خــط Leased به کارت سریال WIC۱T یا WIC۲T نیاز است.
ـ میزان Ram آن حداقل ۱۶ و حداکثر ۲۵۶ مگابایت می باشد.
ـ میزان Flash آن حـــداقل ۸ و حـــداکثر ۱۲۸ مگابایت می باشد.
ـ حداکثر ۱ ماژول می توان به آن اضافه کرد.
ـ حداکثر ۲ کارت WIC می توان به آن اضافه کرد.
ـ سرعت Ethernet آن ۱۰۰/۱۰ یا۱۰ می باشد.
▪ Cisco ۳۶XX:
ـ این مدل دارای ۱ پورت یا ۲ پورت Ethernet می باشد.
ـ برای اتصال خط Leased به آن به ماژول NM-۱FE۲W و کارت سریال WIC۱T یا WIC۲T نیاز است
ـ مــیزان Ram آن ۳۲ مــی باشــد و امــکان افــزایش را نیز داراست.
ـ میزان Flash آن ۸ بوده و امکان تعویض یا افزایش را نیز داراست.
ـ حداکثر ۶ ماژول می توان به آن اضافه کرد.
ـ سرعت Ethernet آن ۱۰۰ می باشد.
▪ Cisco ۵۳۰۰:
ـ این مدل Router نبوده و فقط Access Server می باشد.
ـ دارای ۲ پورت Ethernet است. یکی با سرعت ۱۰ و دیگری با سرعت ۱۰۰ است.
ـ خط Leased نمی توان به آن اضافه کرد.
ـ میزان Ram آن ۶۴ می باشد و امکان افزایش را نیز داراست.
ـ میزان Flash آن ۱۶ بوده و امکان تعویض یا افزایش را نیز داراست.
ـ حداکثر ۳ ماژول می توان به آن اضافه کرد.
ـ حداکثر ۴ خط E۱ می توان به آن اضافه کرد. (برای ۱۲۰ خط VoIP همزمان)
▪ Cisco Vg۲۰۰:
ـ این مدل دارای ۱ ماژول Ethernet می باشد.
ـ مورد استفاده آن فقط به منظور Voice Gateway است.
ـ اتصال خط Leased به آن ممکن نیست.
ـ میزان Ram آن۱۶مگابایت می باشد و امکان افزایش را نیز داراست.
ـ میزان Flash آن ۴مگابایت بوده و امکان تعویض یا افزایش را نیز داراست.
ـ حداکثر ۱ ماژول می توان به آن اضافه کرد.
ـ سرعت Ethernet آن ۱۰۰/۱۰ می باشد.
همانگونه که گفته شد روترهای Cisco نسبت به سایر روترها قابلیت انعطاف پذیری بیشتری داشته و ماژول های مختلفی می توان بر روی آنها نصب کرد و به منظورهای مختلف از آنها استفاده نمود. از میان انواع ماژولهایی که می توان بر روی روترهای Cisco نصب کرد می توان به موارد زیر اشاره کرد :
▪ NM۱۶AM: ماژول Data برای ۱۶ خط تلفن به همراه ۱۶ مودم Internal با سرعت ۵۶Kb/s می باشد.
▪ NM۳۲A: ماژول Data برای ۳۲ خط تلفن بدون مودم Internal می باشد. اگر از این ماژول استفاده شود باید ۳۲ مودم External به روتر وصل شود.
▪ NM۱۶A: ماژول Data برای ۱۶ خط تلفن بدون مودم Internal می باشد. اگر از این ماژول استفاده شود باید ۱۶ مودم External به روتر وصل شود.
▪ NM-HDV-۲E۱: بوسیله این ماژول ۲ خط E۱ را می توان به روتر متصل کرد.
▪ NM-HDV-۱E۱: بوسیله این ماژول می توان ۱ خط E۱ به روتر متصل کرد
NM-HDV-۱E۱e همانند NM-HDV-۱E۱ بوده با این تفاوت که DSP Proccessor آن قوی تر است.
▪ NM-HDV-۱T۱ : بوسیله این ماژول می توان ۱ خط T۱ به روتر متصل کرد.
▪ NM-HDV-۲T۱ : بوسیله این ماژول می توان ۲ خط T۱ به روتر متصل کرد.
▪ NM-۲V : ماژولی است که روی روتر نصب می شود و به آن می توان ۲ کارت FXO یا FXS وصل کرد.
▪ VIC-۲FXO : بوسیله این کارت می توان دو خط آنالوگ معمولی را به منظور VoIP به روتر وصل کرد.
▪ VIC-۲FXS : همانند FXO بوده با این تفاوت که به ماژول FXO خطوط تلفن شهری (PSTN) وصل می شود اما به ماژول FXS مستقیما" گوشی تلفن وصل می شود.
▪ RAM : روترها هم مثل کامپیوترها دارای Ram مخصوصی بصورت ماژول در ظرفیتهای ۸ , ۱۶ و ۳۲ و ... مگابایتی می باشند.
▪ Flash : FLASH در حقیقت به منزله یک Hard Disk کوچک برای روترها بوده و ظرفیت آن پایین است. Flash و Ram هردو بر روی Board اصلی روتر سوار می شوند.
▪ NM-۱FE۲W: ماژولی است که معمولا" روی روترهای سری ۳۶۰۰ نصب می شود و یک پورت Fast Ethernet و دو پورت WAN (سریال) به روتر اضافه می کند.
(البته کارت WIC۱T یا WIC۲T هم لازم است)
▪ NM-۲FE۲W: ماژولی است که معمولا" روی روترهای سری ۳۶۰۰ نصب می شود و دو پورت Fast Ethernet و دو پورت WAN (سریال) به روتر اضافه می کند.
(البته کارت WIC۱T یا WIC۲T هم لازم است)
▪ WIC۱T: با اتصال این کارت به روتر یک پورت سریال Wan به روتر اضافه می شود.
▪ WIC۲T: با اتصال این کارت به روتر دو پورت سریال Wan به روتر اضافه می شود.
ذکر این نکته لازم است که ماژولهایی را که می توان بر روی روترهای Cisco نصب کرد خیلی بیشتر از موارد ذکر شده می باشند. اما عملا" ماژولهای فوق بیش از سایر ماژولها کاربرد دارند.
▪ Cisco IOS: به سیستم عامل روترها IOS گفته می شود. IOS ها برای مدلهای مختلف Router متفاوت بوده و برای هر مدل هم دارای ورژنهای مختلفی است.
 
بالا