• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

برای مشاعره + فقط با * طا *

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
طبع مشتاقم به استغنا رسد از مهر تو
پرتو روی توام باشد نیاز ِ ماه نیست

 

asl_davood

متخصص بخش کتابخانه الکترونیکی
پاسخ : طا

طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دلبیفتد آن که در این راه با شتاب رود


 

mitra mehr

متخصص بخش خانه و خانواده
پاسخ : طا

طمع را نباید که چندان کنی
که صاحب کرم را پشیمان کنی
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
181759_164473566937235_887309_n.jpg

طعنه بر طوفان نزن، ایراد بر دریـــــا مگیر
بوسه بگرفتن ز ساحل موج را دیوانه کرد
 

Reza Sharifi

مدير ارشد تالار
طاعت عشق ثوابی ست، که مقبول خداست

سر بی عشق، به تن بار گناهی ست عجیب

صفای اصفهانی
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
طلوع شمس ندیدی ز نجم اگر محسوس‏

ببین ز نجمه به عالم طلوع شمس شموس‏
نموده انفس و آفاق را قرین سرور
شهی که نفس نفیسش بود انیس نفوس‏
تبارک الله از این روز اسعد میمون‏
که هست مولد شاه حجاز خسرو طوس‏
خدیو خطه‏ی طوس آن که عارفان ندهند
گدائی در او را به حشمت کاووس‏
امام جن و بشر کش بر آستانه‏ی قدس‏
ملایک‏اند دمادم به ذکر یا قدوس‏
مه سپهر ولایت شهی که در هر صبح‏
زند به خاک درش آفتاب گردون بوس‏
ز رشک خادم کویش رواست خازن خلد
همی گزد لب و بر هم زند کف افسوس‏
عجب نباشد اگر فایق آمد از هر باب‏
گه مباحثه با عالم یهود و مجوس
چه جلوه ذره کند در مقابل خورشید
چه صرفه قطره برد در کنار اقیانوس‏
چه شد دنائت مأمون و کینه‏توزی او
کجاست آن همه تزویر و حیله و سالوس؟!
بگو بیا و ببین حشمت خدائی وی‏
که آن به دیده‏ی خلق خدا بود محسوس‏
همیشه بر سر بام جهان به کوری خصم‏
به نام نامی آن شه فلک نوازد کوس
درون جسم گدازد دل حسودانش‏
چنان که شمع گدازد میانه‏ی فانوس‏
شهی که وحش بیابان از او گرفته مراد
«صغیر» کی شود از لطف و رحمتش مأیوس‏

شاعر: صغیر اصفهانی
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
طرح غوغا افکنم٬ جايی که آيی در سخن
تا نيابند اهل مجلس٬ ذوق گفتار تو را!

محمد ميرک صالحی مشهدی
 
بالا