• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

بقعه متبرکه شیخ کلینی‌(ره)

Nicol

متخصص بخش گردشگری
بقعه متبرکه شیخ کلینی‌(ره)
بقعه متبرکه یعقوب بن اسحاق کلینی پدر بزرگوار شیخ محمد ثقه الاسلام کلینی صاحب کتاب اصول کافی در روستای کلین در سه کیلومتری حسن آباد واقع در جاده قدیم تهران - قم قرار دارد.

203618918192151211213242163115293020327182.jpg

 
بالا