• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

تبدیل پرستا شاپ به نمایشگاه آنلاین (حذف امکانات فروشگاهی)

amin khan

مدیر انجمن
تبدیل پرستا شاپ به نمایشگاه آنلاین (حذف امکانات فروشگاهی و سبد خرید)

ما با دو تا فایل کار داریم : product.tpl و product-list.tpl که هر دو تو شاخه قالب پیش فرض فروشگاه پرستا موجود هستن. لطفا حتما قبل از اعمال تغییرات از این دو فایل بک آپ بگیرید که اگه به مشکل خوردید یا خواستید بعدا به حالت فروشگاهی برگردید مشکلی نداشته باشید.

دوستانی که انجام تغییرات براشون مشکله و از قالب پیش فرض استفاده میکنن ، فایل زیر را دانلود کنند.


برای حذف قیمت ها از بخش محصولات :
خطوط زیر و تو فایل product.tpl تغییر بدید (خط 187 تا 227) از :

کد:
[LEFT][URL="http://www.iranjoman.com/15869"]
<!-- prices -->
<p class="price">
 {if $product->on_sale}
 <img src="{$img_dir}onsale_{$lang_iso}.gif" alt="{l s='On sale'}" class="on_sale_img">
 <span class="on_sale">{l s='On sale!'}</span>
 {elseif ($product->reduction_price != 0 || $product->reduction_percent != 0) && ($product->reduction_from == $product->reduction_to OR ($smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' <= $product->reduction_to && $smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' >= $product->reduction_from))}
 <span class="discount">{l s='Price lowered!'}</span>
 {/if}
 <br />
 <span cla
[/URL][/LEFT]

به

کد:
[LEFT][URL="http://www.iranjoman.com/8488"]{*<!-- prices -->
<p class="price">
 {if $product->on_sale}
 <img src="{$img_dir}onsale_{$lang_iso}.gif" alt="{l s='On sale'}" class="on_sale_img">
 <span class="on_sale">{l s='On sale!'}</span>
 {elseif ($product->reduction_price != 0 || $product->reduction_percent != 0) && ($product->reduction_from == $product->reduction_to OR ($smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' <= $product->reduction_to && $smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' >= $product->reduction_from))}
 <span class="discount">{l s='Price lowered!'}</span>
 {/if}
 <br />
[/URL][/LEFT]

برای حذف باکس تعداد خط (256) از بخش محصولات ، همین فایل و تغییر بدید از :

کد:
[LEFT]<p id="quantity_wanted_p"{if (!$allow_oosp && $product->quantity == 0) || $virtual} style="display:none;"{/if}>
[/LEFT]

به
کد:
[LEFT]<p id="quantity_wanted_p" style="display:none;">
[/LEFT]

برای حذف باکس دکمه سبد خرید از بخش محصولات ، خط (283) همین فایل و تغییر بدید از :

کد:
[LEFT]<p{if !$allow_oosp && $product->quantity == 0} style="display:none;"{/if} id="add_to_cart" class="buttons_bottom_block"><input type="submit" name="Submit" value="{l s='Add to cart'}" class="exclusive" /></p>
[/LEFT]

به
کد:
[LEFT]{*<p{if !$allow_oosp && $product->quantity == 0} style="display:none;"{/if} id="add_to_cart" class="buttons_bottom_block"><input type="submit" name="Submit" value="{l s='Add to cart'}" class="exclusive" /></p>*}
[/LEFT]
برای حذف قیمت ها و کلید اضافه به سبد خرید ، از لیست محصولات :

کد:
[LEFT]خطوط زیر و تو فایل product-list.tpl تغییر بدید (خط 12 تا 25) از :
{if $product.on_sale}
 <span class="on_sale">{l s='On sale!'}</span>
{elseif ($product.reduction_price != 0 || $product.reduction_percent != 0) && ($product.reduction_from == $product.reduction_to OR ($smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' <= $product.reduction_to && $smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' >= $product.reduction_from))}
 <span class="discount">{l s='Price lowered!'}</span>
{/if}
<div>
 <span class="price" style="display: inline;">{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}</span><br />
 <span class="availability">{if ($product.allow_oosp OR $product.quantity > 0)}{l s='Available'}{else}{l s='Out of stock'}{/if}</span>
</div>
{if ($product.allow_oosp OR $product.quantity > 0) && $product.customizable != 2}
 <a class="button ajax_add_to_cart_button exclusive" rel="ajax_id_product_{$product.id_product|intval}" href="{$base_dir}cart.php?add&id;_product={$product.id_product|intval}&token;={$static_token}" title="{l s='Add to cart'}">{l s='Add to cart'}</a>
{else}
 <span class="exclusive">{l s='Add to cart'}</span>
{/if}
[/LEFT]

کد:
[LEFT]{*{if $product.on_sale}
 <span class="on_sale">{l s='On sale!'}</span>
{elseif ($product.reduction_price != 0 || $product.reduction_percent != 0) && ($product.reduction_from == $product.reduction_to OR ($smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' <= $product.reduction_to && $smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' >= $product.reduction_from))}
 <span class="discount">{l s='Price lowered!'}</span>
{/if}
<div>
 <span class="price" style="display: inline;">{if !$priceDisplay}{convertPrice price=$product.price}{else}{convertPrice price=$product.price_tax_exc}{/if}</span><br />
 <span class="availability">{if ($product.allow_oosp OR $product.quantity > 0)}{l s='Available'}{else}{l s='Out of stock'}{/if}</span>
</div>
{if ($product.allow_oosp OR $product.quantity > 0) && $product.customizable != 2}
 <a class="button ajax_add_to_cart_button exclusive" rel="ajax_id_product_{$product.id_product|intval}" href="{$base_dir}cart.php?add&id;_product={$product.id_product|intval}&token;={$static_token}" title="{l s='Add to cart'}">{l s='Add to cart'}</a>
{else}
 <span class="exclusive">{l s='Add to cart'}</span>
{/if}*}
[/LEFT]
و سبد خرید و باید از کنترل پنل و تو قسمت ماژولها حذف یا غیر فعال کنید.

دوستانی که انجام تغییرات براشون مشکله و از قالب پیش فرض استفاده میکنن ، فایل زیر را دانلود کنند.
دانلود کنید
کد:
[LEFT]http://www.iranjoman.com/dl/uploads/1[URL="http://www.iranjoman.com/297"]297[/URL]054701.zip
[/LEFT]
 

MPDJ

New member
با سلام ووقت بخیر
من اگه بخوام قیمتی برای اجناس ناموجود نشون داده نشه (ولی وضعیت ناموجود بودن جنس رو نشون بده)باید چی کار کنم؟
متشکرم
 
بالا