• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

تصاویر جدید و زیبا از مریخ!

ناهید

متخصص بخش
مریخ ، سیاره سرخ فام منظومه شمسی ، نصف زمین قطر دارد و مساحت سطح آن برابر با مساحت خشکیهای روی زمین است. درست مانند زمین ، یخهای قطبی ، دره‌های عمیق ، کوه ، غبار ، طوفان و فصل دارد. در دشتهای آن مانند ماه ، گودالهای برخوردی حاصل برخورد سنگهای آسمانی دیده می‌شود.

با وجود اندازه کوچکش ، بلندترین کوه و بزرگترین دره منظومه شمسی در این سیاره پیدا شده است. در زیر مجموعه تصاویر از مناطق مختلف کره مریخ از دره‌، صخره تا آثار جریانات آب گردآوری شده است که زیبایی‌هی آن در این تصاویر کاملا مشهود است.


دره‌ای در منطقه قطب شمال کره مریخ


عکس منحصربفرد مریخ پیمای کنجکاوی که اکثریت عکس‌های سطح مریخ با کمک آن گرفته شده است.


نقش و نگارهای سیاه رنگ در تپه‌های شنی کره مریخ که در نتیجه نشت نفت به سطح این سیاره به وجود آمده‌اند.


بزرگترین «هزارتو» کره مریخ که از مجموعه دره‌های گره خورده و متقاطع به وجود آمده و طول آن حدود 1200 کیلومتر است.

13920719000207_PhotoL.jpg

عکس گردباد در مریخ

13920719000208_PhotoL.jpg

طوفان شن در دوره زمستان قطبی در مریخ

13920719000209_PhotoL.jpg

دهانه یخ بسته در مریخ

13920719000211_PhotoL.jpg

دهانه هیل در مریخ

13920719000212_PhotoL.jpg

دهانه «کاپری چاسما» در مریخ که بخشی از سیستم عظیم دره‌های «مارینر» مریخ است.


پدیده موسوم به «بادبزن بهار» در کره مریخ


عکس کوه‌های صخره‌ای مریخ که توسط مریخ پیمای کنجکاوی گرفته شده است.


سنگ‌های مریخ


صخره‌های بخش استوایی کره مریخ


آثار جریانات آب در کره مریخ که حاکی از وجود «هیدروسفر» یا آب کره در آن است.
 
بالا