• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

جمع کردن لباس ها توسط بچه ها

دلبند

New member
هنگامی که کودکان نوپا هستند، اغلب دوست دارند که لباس هایشان را جمع جور کنند.کمک کردن به پدر و مادر ، صرفاً ، یک وظیفه نیست ، بلکه کاری لذت بخش است و احساس مهم بودن را در انسان بر می انگیزد.​
ولی کودکان خردسال ، اغلب عادت ندارند که پشت سر خودشان لباس هایشان را جمع کنند زیرا معمولاً کس دیگری این کار را برای آن ها انجام می دهد.​
کار را برای آن ها لذت بخش کنید.
کودکان خردسال ، بازی جمع و جور کردن لباس ها و کمک در گذاشتن لباس ها در سبد لباس های چرک را دوست دارند.پس این کار را به صورت بازی برای کودک انجام دهید.​
کودک را تحسین کنید.
اطمینان حاصل کنید که تلاش های کودک در جمع جور کردن لباس هایش و گذاشتن آن ها در مکان مناسب را به طور مداوم ، تحسین می کنید.​
خودتان را برای کودک الگو قرار دهید.
این کار در واقع تعیین می کند که در منزل ، کارها چگونه باید انجام گیرد.بنابراین با الگو قرار دادن خودتان ، راه را به او نشان دهید.​
جمع و جور کردن لباس ها را برای کودک آسان کنید.
اگر جمع و جور کردن لباس ها و گذاشتن آن ها در جای خود را ، برای کودک آسان تر کنید ، مرتب و منظم بودن برایش بسیار ساده تر خواهد بود.به عنوان مثال ، لباس هایی را که بیشتر استفاده می شوند، در طبقات پایین تر بگذارید و کشوها را طوری قرار دهید که کودک بتواند بدون کمک شما ، به آن ها دسترسی پیدا کند.​
اتاق کودک را بازرسی کنید و به تمیز بودن اتاق نمره بدهید.
یک سلسله برنامۀ وارسی اتاق ترتیب دهید؛ ولی طوری که برای کودک جالب باشد.با این حال ، حتماً به طور جدی به کودک بگویید که دوست دارید که لباس هایش را جمع آوری کند.​
تصحیح بیش از حد را به کار گیرید.
بدین معنا که اگر کودک چیزهایی را که شما به او گفته اید اجرا نمی کند ، او را با مجبور کردن به وارسی کردن زیر تختخواب ، کمد و جاهای دیگر و پیدا کردن لباسها تأدیب کنید.کودک به این نتیجه میرسد که اگر از ابتدا کارش را درست انجام دهد ، آسان تر خواهد بود.​
پی آمدهای طبیعی را اعمال کنید.
هنگامی که کودک به سنی رسید که به لباس های خاص علاقه پیدا کرد ،می توانید با محروم کردن او از پوشیدن آن ها ، به عنوان پی آمدهای طبیعی سهل انگاریش ،او را به خوبی تنبیه کنید.​
بسیار دقیق باشید.
همیشه به کودک بفهمانید که دقیقاً چه چیز از او انتظار دارید و به جای اینکه شخصیتش را مورد انتقاد قرار دهید ،اعمالش را مورد انتقاد قرار دهید.​
منبع : www.delband.com
 
بالا