• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

جملاتی از آنتوان دوسنت اگزوپری

Maryam

متخصص بخش ادبیات
معناي هر چيز در خودش نيست، بلكه در نوع برداشت ما از آن نهفته است.


آنتوان دو سنت اگزوپری
 
بالا