• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

melika

متخصص بخش زبان انگلیسی
Love is Wide Ocean that joins two shores
عشق اقيانوس وسيعي است که دو ساحل رابه يکديگر پيوند مي دهدLife without love is none sense and goodness without
Love is impossible
زندگي بدون عشق بي معني است و خوبي بدون عشق غير ممکنLove is something silent, but it can be louder than anything
When it talks
عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدايي بلند تر خواهد بودLove is when you find yourself spending every wish on him
عشق آن است که همه خواسته ها را براي او آرزو کنيLove is flower that is made to bloom by two gardeners
عشق گلي است که دو باغبان آن را مي پرورانندLove is like a flower which blossoms with trust
عشق گلي است که در زمين اعتماد مي رويدLove is afraid of losing you
عشق يعني ترس از دست دادن توNo matter what the question is love is the answer
پاسخ عشق است سوال هر چه که باشدWhen you have nothing left but love than for
the first time you become aware that love is enough
وقتي هيچ چيز جز عشق نداشته باشيد آن وقت خواهيد فهميد که عشق براي همه چيز کافيستLove is the one thing that still stands when all else has fallen
زماني که همه چيز افتاده است عشق آن چيزي است که بر پا مي ماند


Love is like the air we breathe it may not always be seen,
but it is always felt and used and we will die without it
عشق مثل هوايي است که استشمام مي کنيم آن را نمي بينيم اما هميشه
احساس و مصرفش مي کنيم و بدون ان خواهيم مردLove is totally forgetting you to someone that is always
Remembering you at all times
عشق فراموش کردن خود در وجود کسي است که هميشه و
در همه حال شما را به ياد دارد
 

eliza

متخصص بخش
There are moments in life when you miss someone
So much that you just want to pick them from
Your dreams and hug them for real

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود
که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید
و آرزوهای خود در آغوش بگیرید


When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don’t see the one which has been opened for us

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم
 

eliza

متخصص بخش

Don’t go for looks; they can deceive
Don’t go for wealth; even that fades away
Go for someone who makes you smile
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright
Find the one that makes your heart smile

به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری
به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست
به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند
چون فقط یک لبخند می تواند
شب سیاه را نورانی کند
کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند

Dream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do

هر چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه میخواهی


May you have enough happiness to make you sweet
Enough trials to make you strong
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy


خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی
آنقدر ورزش کنی که نیرومند باشی
آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی
و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی
 

eliza

متخصص بخش

The happiest of people don’t necessarily
Have the best of everything
They just make the most of
Everything that comes along their way

شاد ترین مردم لزوماً
بهترین چیزها را ندارند
بلکه بهترین استفاده را می کنند
از هر چه سر راهشان قرار میگیرد


The brightest future will always be based on a forgotten past
You can’t go forward in life until
You let go of your past failures and heartaches

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود
نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی
مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نکنی


When you were born, you were crying
And everyone around you was smiling
Live your life so at the end
You’re the one who is smiling and everyone
Around you is crying

وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه می کردی
و اطرافیانت لبخند به لب داشتند
آنگونه باش که در پایان زندگی
تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری
و اطرافیانت گریه می کنند


Please send this message to those people
(Who mean something to you (I JUST DID
To those who have touched your life in one way or another
To those who make you smile when you really need it
To those who make you see the
Brighter side of things when you are really down
To those whose friendship you appreciate
To those who are so meaningful in your life


لطفاً این پیام را به کسانی بفرست
که برایت ارزشی دارند (همان طور که من این کار را کردم)
به کسانی که به طرق مختلف در زندگیت تأثیر داشته اند
به کسانی که وقتی نیاز داشتی لبخند به لبانت نشاندند
به آنهایی که وقتی واقعاً ناامید بودی
دریچه های نور را نشانت دادند
به کسانی که به دوستی با آنها ارج می گذاری
و به آنهایی که در زندگیت بسیار پرمعنا هستند
 

eliza

متخصص بخش

Don’t count the years, count the memories

سالها را نشمار، خاطرات را بشمار


At least 5 people in this world love you so much they would die for you

حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند


At least 15 people in this world love you, in some way
حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند


The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you
تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد


A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you
یک لبخند از طرف تو میتواند موجب شادی کسی شود
حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند


Every night, SOMEONE thinks about you before he/ she goes to sleep
هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می‌کند


You are special and unique, in your own way
تو در نوع خود استثنایی و بی‌نظیر هستی


Someone that you don’t know even exists, loves you
یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی‌اطلاع هستی


When you make the biggest mistake ever, something good comes from it
وقتی بزرگترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود
 

eliza

متخصص بخش
When you think the world has turned it’s back on you, take a look
you most likely turned your back on the world
وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده، یه خرده فکر کن،
شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ایAlways tell someone how you feel about them
you will feel much better when they know
همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آنها بیان کن،
وقتی آنها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند احساس بهتری خواهی داشتIf you have great friends, take the time to let them know that they are great
وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آنها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند
 

eliza

متخصص بخش
جملات خودمانی انگلیسی به فارسی

بهتره بریم تا نیومدن خونه.
We'd better beat it before they com home.می بینمت.


I'll catch you later.حالت زیادخوب نیست.


You don't feel well.مادرم از کوره دررفت وقتی فهمید با ماشینش تصادف کردم.


My mother flipped out when I wrecked her car.چرا اون کلاه مسخرو سرت کردی؟


Why are you wearing that geekly hat?تو این لباس مسخره به نظر میام؟


Do I look geeked out in this dress?اگه تا ساعت 9 خونه نباشم حسابم رسیدس.


My butt's gonna be in a sling if don't get home by 9:00تو این جمعیت پیداکردنت خیلی مشکل بود.


I had trouble spotting you in this crowd.باورم نمیشه که اینقدر ازمن خوشش اومده باشه.


I can't believe she has a mad crush on me.وایسا!منم بیام(بدون من نرو).


Hold on! Don't go without me.بیا چند دقیقه اینجا بمونیم تا بارون بند بیاد.


Let's hang here for a while until it stops raining.

 

Maryam

متخصص بخش ادبیات

Sometimes we build walls around ourselves, not to keep people out, but to see who really cares to break them down


بعضى مواقع ما ديوارهايى را دور خودمون ميسازيم نه بخاطر اينكه خودمون رو از بقيه دور كنيم بلكه تا ببينيم چه كسى واقعا اهميت ميده تا اونو فرو بريزه !!!
 

Maryam

متخصص بخش ادبیاتAmong all the wonders which I've heard so far, more than all this was strange to me that people know that the final death is inevitable, but when it reaches contemporary, living and death is near, the fear.


از ميان همه شگفتي هايي كه تاكنون شنيده ام ، بيش از همه اين برايم عجيب بوده كه انسان ها با اينكه مي دانند مرگ پاياني ناگزير است ، اما وقتي كه زمانش مي رسد و مرگ نزديك مي شود، از آن مي ترسند.

( Marlon Brando )
 

Maryam

متخصص بخش ادبیات

William Shakespeare Said :
ویلیام شکسپیر گفت :

I always feel happy, you know why?
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

Because I don't expect anything from anyone
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم

Expectations always hurt ...
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ...

Life is short ...
زندگی کوتاه است ...

So love your life ...
پس به زندگی ات عشق بورز ...

Be happy
خوشحال باش

And keep smiling
و لبخند بزن

Just Live for yourself and ..
فقط برای خودت زندگی کن و ...

Befor you speak ؛ Listen
قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن

Befor you write ؛ Think
قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن

Befor you spend ؛ Earn
قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش

Befor you pray ؛ Forgive
قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش

Befor you hurt ؛ Feel
قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن

Befor you hate ؛ Love
قبل از تنفر ؛ عشق بورز

That's Life …
زندگی این است ...

Feel it, Live it & Enjoy it
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر


 

South Boy

متخصص بخش فوتبال
f you ask me about love,i can't answer you
اگر از من درباره ی عشق بپرسی ، نمیتونم بهت جواب بدم.
but, if you ask me who's your love , i answer you.
اما اگر از من بپرسی عشقت کیه ، میگم تو.

:1:


 

South Boy

متخصص بخش فوتبال
Don't go for looks,
they can deceive
Don't go for wealth
even that fades away.
Go for sum1 who makes u
smile becoz only a smile makes
a dark day seem bright..

دنبال نگاه ها نرو،
ممکنه فریبت بدن
دنبال ثروت نرو
چون حتی ثروت هم یه روزی نا پدید میشه
دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی
چون فقط یه لبخنده که میتونه
باعث بشه یه روز خیلی تاریک، کاملا روشن به نظر بیاد

 

South Boy

متخصص بخش فوتبال
we need to realize the importance of the family as a backbone to stability
ما می بایست اهمیت خانواده را به عنوان استحکامی برای پایدار ماندن درک کنيم

We need to look more And realize that we are not So different from one another
بايد بيشتر نگاه کنيم و ببينيم که با ديگران فرقي نداريم

We can trust one another We need to create a world where
باید دنیای بسازیم که در آن
بتوانیم به يکديگر اعتماد کنيم

We need to create a world where We can all peacefully live the life we choose
بايد دنيايي بسازيم که در آن همگي بتوانيم با صلح و مطابق ميلمان زندگي کنيم


We all cry the same tears
ما همه يک جور گريه مي کنيم

گريه ترس Tears of fright

گريه اندوه Tears of sadness

گريه از دست دادن Tears of loss

گريه ناکامي Tears of frustration

گريه نااميدي Tears of disappointment

گريه تنهايي Tears of loneliness

Lands are flooded with our tears
سرزمين ها در اشک ما غرق شده اند

این جمله من خیلییییییییییییییی قشنگه
:گل:


 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

South Boy

متخصص بخش فوتبال
I swear by the quiet silence of your paper house, I know your dreams are as beautiful as my fancies believable. You've got the mystic believe of love from my silence. I've got the final point of belief from your silence. Maybe it's not possible to feel that the words we say about the paper world we've made are hearable. But we can start to paint the gray branches of the paper trees green. I know painting, you know painting too. So why don't you start? When I was a child, I didn't have any water color. I used to go to little garden near stream and cut all the color flowers and paint. If we search the paper garden near paper house for a short time, there have to be flowers to paint our believes


به سکوت آرام خانه کاغذی ات قسم که می دانم رویاهای تو به زیبایی خیالات من باورکردنی است. تو از


سکوت من به باور عرفانی عشق رسیده ای. من از سکوت تو به نقطه نهایی ایمان رسیده ام. شاید نتوان


درک کرد که گفته های ما از آن دنیای کاغذی که ساخته ایم، شنیدنی است. ولی می شود دست به کار


شد و رنگ سبز به شاخه های خاکستری درختهای کاغذی کشید. من که نقاشی کردن می دانم. تو هم که


نقاشی کردن می دانی. پس چرا دست به کار نمی شوی؟ وقتی بچه بودم، برایم آبرنگ نمی خریدند. می


رفتم سراغ باغچه کنار رودخانه هر چه گلهای رنگی بود می چیدم و نقاشی می کردم. اگر کمی در باغ


کاغذی کنار خانه کاغذی مان جستجو کنیم حتماً گلهای کاغذی دارد که رنگ قرمز عشق به باورهایمان بکشیم
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

South Boy

متخصص بخش فوتبال
You have to live moment to moment, you
Have to live each moment as if it is the
Last moment. So don’t waste it in
Quarreling, in nagging or in fighting.
Perhaps you will not find the next
Moment even for an apology.

از لحظه به لحظه زندگی کردن گريزي نيست.
بايد هر لحظه را چنان زندگی كني كه گویي واپسين لحظه است.
پس وقت را در جدل،گلايه و نزاع تلف نكن.
شايد لحظه بعد حتي براي پوزش طلبي در دست تو نباشد.

 

South Boy

متخصص بخش فوتبال

حقایق جالبی از زندگی


At least 5 people in this world love you so much they would die for you
حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند
برایت بمیرند

At least 15 people in this world love you, in some way
حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند

The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be
just like you
تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می*خواهد
دقیقاً مثل تو باشد

A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don't like you
یک لبخند از طرف تو میتواند موجب شادی کسی شود،
حتی کسانی که ممکن است تو را دوست نداشته باشند

Every night, SOMEONE thinks about you before he/ she goes to sleep
هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می*کند

You are special and unique, in your own way
تو در نوع خود استثنایی و بی*نظیر هستی

Someone that you don't know even exists, loves you
یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی*اطلاع هستی

When you make the biggest mistake ever, something good comes from it
وقتی بزرگترین اشتباهات زندگیت را انجام می*دهی ممکن است منجر به اتفاق
خوبی شود

When you think the world has turned it's back on you, take a look
you most likely turned your back on the world
وقتی خیال می*کنی که دنیا به تو پشت کرده، یه خرده فکر کن،
شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده*ای

Always tell someone how you feel about them
you will feel much better when they know
همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آنها بیان کن،
وقتی آنها از احساست نسبت به خود آگاه می*شوند احساس بهتری خواهی داشت

If you have great friends, take the time to let them know that they are
great
وقتی دوستان فوق*العاده*ای داشتی به آنها فرصت بده تا متوجه شوند که
فوق*العاده هستند!
 

South Boy

متخصص بخش فوتبال
laughter without sorrow , sun without rain,

خنده باشه بدون هیچ غصه ای، یا خورشید باشه بدون هیچ بارونی، نداده

 

South Boy

متخصص بخش فوتبال

To fall in love
عاشق شدن
To laugh until it hurts your stomach
.آنقدر بخندي كه دلت درد بگيره
To find mails by the thousands when you return from a vacation.
بعد از اينكه از مسافرت برگشتي ببينيهزار تا نامه داري
To go for a vacation to some pretty place.
براي مسافرت به يك جاي خوشگل بري
To listen to your favorite song in the radio
.
به آهنگ مورد علاقت از راديو گوش بدي
To go to bed and to listen while it rains outside.
به رختخواب بري و به صداي بارش بارون گوش بدي
To leave the Shower and find thatthe towel is warm
از حموم كه اومدي بيرون ببيني حو له ات گرمه !
To clear your last exam
.
آخرين امتحانت رو پاس كني
To receive a call from someone, you don't see a
lot, but you want to
.
كسي كه معمولا زياد نمي بينيش ولي دلت
مي خواد ببينيش بهت تلفن كنه
To find money in a pant that you haven't used since last year.
توي شلواري كه تو سال گذشته ازش استفادهنمي كردي پول پيدا كني
To laugh at yourself looking at mirror, making
faces.براي خودت تو آينه شكلك در بياري و
بهش بخندي !!!
Calls at midnight that last for hours
.
تلفن نيمه شب داشته باشي كه ساعتها هم
طول بكشه
To laugh without a reason
.
بدون دليل بخندي
To accidentally hear somebody say something good
about you.بطور تصادفي بشنوي كه يك نفر داره
از شما تعريف مي كنه
To wake up and realize it is still possible to sleep for a couple of hours.
از خواب پاشي و ببيني كه چند ساعت ديگههم مي توني بخوابي !
To hear a song that makes you remember a special
person.آهنگي رو گوش كني كه شخص خاصي رو به ياد شما
مي ياره
To be part of a team
.
عضو يك تيم باشي
To watch the sunset from the hill top.
از بالاي تپه به غروب خورشيد نگاه كني
To make new friends.دوستاي جديد پيدا كني
To feel butterflies!
In the stomach every timethat you see that person.
وقتي "اونو" ميبيني دلت هريبريزه پايين !
To pass time with
your best friends
.
لحظات خوبي رو با دوستانت سپري كني
To see people that you like, feeling happy
.كساني رو كه دوستشون داري رو خوشحال ببيني
See an old friend again and to feel that the things have not changed.
يه دوست قديمي رو دوباره ببينيد وببينيد كه فرقي نكرده
To take an evening walk along the beach.
عصر كه شد كنار ساحل قدم بزني
To have somebody tell you that he/she loves you
.
يكي رو داشته باشي كه بدونيد دوستت داره
remembering stupid
things done with stupid friends.To laugh .......laugh. ........and laugh ......
يادت بياد كه دوستاي احمقت چه كارهاياحمقانه اي كردند و بخندي
و بخندي و ....... باز هم بخندي
These are the best moments of life
....
اينها بهترين لحظه هاي زندگي هستند
Let us learn to cherish them.قدرشون رو بدونيم
"Life is not a problem to be solved, but a gift to be enjoyed"
زندگي يك هديه است كه بايد ازش لذت بردنه مشكلي كه بايد حلش كرد
چاپلين مي گويد :وقتي
زندگي 100 دليل براي گريه كردنبه تو نشون ميده
تو 1000 دليل براي خنديدن
به اون نشون بده


------------------------
laugh بخند خندان باش بی هیچ دلیلی

 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
قـدم نـخـستـــــ در عـشـق ایـن استــــــ که اجـازه دهـیـم آنکه دوسـتـش داریـم کامـلا خـودش بـاشد

و او را چـنـان تـغـیـیـر نـدهـیـم که بـا تـصویـرخـودمـان هـمـاهـنگــــ شـود،

چـرا که در غـیـرایـن صـورتــــــ تـنـهـاعـاشـق انـعـکاسی از خـود شـده ایـم که در او مـیـبـیـنـیـم ...The beginning of love is to let those we love be perfectly themselves, and not to twist them to fit our own image. Otherwise we love only the reflection of ourselves we find in them


تـومـاس مـرتـون
 

آسمان دریایی

متخصص بخش زبان انگلیسی
There are moments in life when you miss Some one so much that you just want to pick when from your dreams and hug them for real.

گاهی تو زندگی دلتون به قدری واسه کسی تنگ می شه که می خواهید اون رو از رویاهاتون بیرون بکشید و بغلش کنین!


Dream what you want to dream. Go where you want to go.
Be what you want to be. Because you have only one life.
And one chance to do all the things you want to do

هر چی میخوای آرزو کن هرجا میخوای برو هر چی میخوای باش چون فقط یکبار زندگی میکنی و واسه انجام اون چیزی که می خوای فقط یک شانس داری!
The happiest of people don’t necessarily have the best of every thing.
They just make the most of every thing that comes along their way

شاد ترین مردم لزوما بهترین چیزها را ندارند بلکه از هر چه سر راهشان قرار می گیرد بهترین استفاده را می کنند.

 
بالا