• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

"خــدا " بــنــده " صحیفه ســجــادیــه"

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده


الــــهــی!
ای خدای من
چه کسی فرو رفته تر از من در باطل، و پر تلاش تر از من در اقدام به بدی است،
آن گاه که بر سر دو راهی دعوت تو و دعوت شیطان قرار گرفته است،

با آن که او را به خوبی می شناسم و دشمنی اش را به یاد دارم،

دعوت او را بر می گزینم!
و در همین حال، به یقین می دانم که
دعوت تو فرجامش بهشت
و
دعوت او سرانجامش جهنم است.!!!
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
خــــدایا

بازگشت من از گناه پایدار نخواهد ماند مگــــــر اینکه تو مرا نگاه داری

و از خطاهـــا باز نتوانــم ایستــاد مگــــــر اینکه تو مـــــرا نیــــرو دهی

پس با نیـــــروی کفــــــایت دهنده مـــــــرا توانـــــایی ده

و بـــا عصمتی بــازدارنده از گنــــــاه، یـــاری ام فرمــــــــا

آمینـــــــــــ

 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
اى خدا آن کیست که وارد بر تو شد و درخواست مهمانى کرد و تو مهمان نوازى نکردى.
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
[FONT=Vazir, helvetica, sans-serif]الهی مرا ازآن نگهدار که تهیدستی را به چشم خواری بنگرم و یا درباره ثروتمندی گمان برتری برم
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
[FONT=Vazir, helvetica, sans-serif]هرکه را درباره من اندیشه بدی کند ازمن بگردان و فکرش را و شرش را به گلوگاهش باز گردان و سدی در برابرش بگذار که چشمش را از دیدن من نایینا و کوشش را از شنیدن ذکر من ناشنوا سازی و مرا از همه زیان و شر وغیبت و عیبجوئی.. ایمن نمائی.
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
[FONT=Vazir, helvetica, sans-serif]خدایا کینه کینه توزان درباره من به محبت وحسد متعدیان را به مودت و بد گمانی اهل صلاح را به اعتماد و دشمنی نزدیکان را به دوستی وبد رفتاری خویشان را به نکوئی..مبدل ساز.
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
خدايا و اين گردن من است كه طوق و بند گناهان آن را باريك كرده. پس بر محمد و آلش رحمت فرست. و به عفو خود آن را آزاد ساز.
و اين پشت من است كه باز خطاها آن را سنگين ساخته، پس بر محمد و آلش رحمت فرست و به انعام خود آن را سبك ساز.
اى معبود من، اگر چندان در برابر تو بگريم كه پلكهاى هر دو چشمم بيفتد ، و اگر چندان صدا به گريه بلند كنم كه صوتم قطع شود ، و اگر چندان برايت بپا ايستم كه هر دو پايم آماس كند (ورم کند) ، و آنقدر برايت ركوع كنم كه استخوانهاى پشتم از هم بپاشد . و آنقدر ترا سجده كنم كه چشمهايم از كاسه به درد آيد، و در دوره عمر خود خاك زمين بخورم و تا پايان زندگى آب خاكستر آلود بنوشم ، و در اثناى اين احوال آنقدر ذكر ترا بگويم كه زبانم از كار فروماند، سپس از روى شرمندگى از تو چشمم را به آفاق آسمان نگشايم، با اين همه سزاوار محو يكى از گناهانم نخواهم بود.
و اگر در آن هنگام كه مستوجب آمرزشت شوم مرا بيامرزى. و در آن زمان كه مستحق عفو تو گردم از من درگذرى، پس همانا كه آن آمرزش و عفو در حق من از جهت استحقاق من لازم نيامده، و من از روى سزاوارى شايسته آن نشده‏ام، زيرا جزاى من در اولين بار كه ترا عصيان كرده‏ام جهنم بوده و به اين جهت اگر مرا عذاب فرمائى در باره من ستمكار نخواهى بود!
پس اكنون كه مرا به ستارى خود مستور داشته‏اى، و رسوا نكرده‏اى، و به كرم خود با من مدارا كرده‏اى و در عقابم شتاب ننموده‏اى، و به تفضل خود در باره‏ام حكم كرده‏اى، و نعمتت را از من نگردانده‏اى، و احسانت را نسبت به من تيره و آلوده نساخته‏اى پس بر طول تضرع و شدت مسكنت و بدى حالم رحمت آورد.
خدايا بر محمد و آلش رحمت فرست، و مرا از گناهان نگاهدار و به فرمانبردارى وادار و حسن انابت را روزيم كن، و به توبه پاكم ساز، و با نگهدارى خود تأييدم كن، و به عافيت روبراهم نماى، و شيرينى آمرزش را به من بچشان، و مرا رها شده عفو و آزاد گشته رحمت خود قرار ده، و برات ايمنى از خشم خود برايم بنويس، و مرا هم اكنون نه در آينده به آن ايمنى و نشانه‏اى در آن به من معرفى كن كه به آسانى آن را دريابم، زيرا كه اين كار براى تو در جنب قوتت دشوار نيست. و ترا در قدرتت دچار مشكلى نمى‏سازد، و تو بر هر چيز به منتهى درجه قدرت دارى
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
خدایا
مرا از خواب غافلان، از خواب آلودگی اسرافکاران، و از چرت خوارشدگان بیدار فرما.
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
خدایا

حمد و ستایشم را مخصوص خود قرار ده ،
به گونه ای که در رویکرد دنیا یا پشت نمودنش

نه خوشحال شوم و نه اندوهگین.
 

taranom

کاربر ويژه
گلچيني از نيايش هاي زيباي صحيفه سجاديه

الحمدلله علي ماعرَّ فَنا مِن نفسِهِ و اَلْهَمَنا من شُكرِهِ. (دعاي 1)

ستايش مخصوص خداست چرا كه بهره‎اي از معرفت خود را به ما ارزاني فرمود و از نعمت شكر خويش به ما الهام فرمود.:گل:
 

TAHEREH

متخصص بخش

تاپیک با موضوع مشابه ادغام شد

 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
اي آنکه مي پذيري بنده اي را که هيچ شهري او را نمي پذيرد


اي آنکه رحم ميکني بر کساني که بندگانت به آنها ترحم نمي کنند ،

و اي آنکه مي پذيري بنده اي را که هيچ شهري او را نمي پذيرد ؛

و حاجتمندان به درگاهت را خوار نمي سازي ،

و اصرار کنندگان را نا اميد نمي کني ،

و گستاخان را از آستانت نمي راني ؛

و تحفه هاي ناچيز بندگان و کارهاي نيک ولي کوچک آنها را رد نکرده و جزاي آن را مي پردازي ،

و اي آنکه نه تنها از عمل کم تشکر مي کني بلکه پاداش بزرگي بر آن در نظرمي گيري ؛

اي آنکه به هرکه به تو نزديک شود نزديک گردي ،

و هرکه را به تو پشت کند به سوي خود مي خواني ...

و اي خدائي که نعمتت را تغيير نمي دهي و در عذاب ما شتاب نمي نمايي ،

و درخت نيکي را به ثمر مي رساني تا در ثواب بيفزايي ،

و از گناهان ميگذري تا محو شود .

آرزوها هنوز به انتهاي کرمت نرسيده،برآورده شده برگشتند ،

و ظرف هاي درخواست ها از منبع بخششِ تو لبريز شدند ،

و صفت ها به حقيقت تو نرسيده،از هم گسيخته اند ؛
پس بالاترينِ برتري ها و با شکوه ترين همه ي عظمت ها بي ترديد از آن توست ...

:گل::گل:


صحيفه ي سجاديه - نیایش چهل و ششم بخش 1
 

TAHEREH

متخصص بخش

تاپیک به بخش دعاها و مناجات های بزرگان منتقل شد!

 
بالا