• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

دانلود آهنگ "یکی دیگه" از امیر یگانه

B a R a N

مدير ارشد تالار
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ِ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﺗﻮ ﺯﻧﺪﻩ
ﺍﻡ ﺩﺳﺘﺎﯼ ِ ﺍﻭﻥ
ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺎﻡ ِ ﻭﻟﯽ …
ﻣﻦ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ِ ﺗﻮ
ﯾﺎﺩ ِ ﻋﻄﺮﺕ ﺩﺍﺭﻩ ﺁﺗﯿﺸﻢ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ِ
ﮐﻪ ﺍﻻﻥ
ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ِ ﻣﻨﻪ
.
♫♫♫♫♫♫
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ …
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺟﺪﺍﺷﻢ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ …
ﻧﻤﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﺕ ﻧﺒﺎﺷﻢ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ …
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﻤﻮﻧﻢ
.
.
.
♫♫♫♫♫♫
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺳﺘﺎﺕ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺳﺘﺎﻡ ﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
ﭼﺸﻤﺎﻡ ﻭ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ
ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺭﻭﯾﺎﻡ
ﺑﺎﺯﻡ ﺩﻧﺒﺎﻝ ِ ﺣﺲ ﯼ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ
ﺍﻭﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ.ﭼﺮﺍ ﺑﻬﺶ
ﺣﺴﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ؟!
ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺍﯼ
ﺑﺮﺍﺵ ﺑﯿﺎﺭﻡ؟!
.
♫♫♫♫♫♫
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ …
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺟﺪﺍﺷﻢ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ …
ﻧﻤﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﺕ ﻧﺒﺎﺷﻢ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ …
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﻤﻮﻧﻢ
♫♫♫♫♫♫
 

پیوست ها

  • Amir Yeganeh - Yeki Dige.mp3
    3.2 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا