• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

دلتنگی های من

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
33_1_.gif

مدت هاست احســــــاس میکنــــــم کر و لال شــــــده ام
" ایـن روزهـــــا "صــــــدای احساســــــاتم را فقط

صفحــــــه ی کیبــــــوردم میشنــــــود


مدت هاست احســــــاس میکنــــــم کر و لال شــــــده ام
 
آخرین ویرایش:

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
[FONT=_L4i_Titr]به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد[FONT=_L4i_Titr]که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد[FONT=_L4i_Titr]لب تو میوه ی ممنوع ولی لب هایم[FONT=_L4i_Titr]هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند، نشد[FONT=_L4i_Titr]با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر[FONT=_L4i_Titr]هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد[FONT=_L4i_Titr]هر کسی در دل من جای خودش را دارد[FONT=_L4i_Titr]جانشین تو در این سینه خداوند نشد[FONT=_L4i_Titr]خواستند از تو بگویند شبی شاعرها
[FONT=_L4i_Titr]عاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد!
 
آخرین ویرایش:

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
چه می دانی از دل ِتنگم؟
گاهی به خدا التماس می کنم فقط خوابت را ببینم...
می فهمی ؟!
خوابت را...
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
بغضی گلوی پنجره ها را گرفته است
در سینه ام دوباره غمی پا گرفته است
حسی درون سینه من درد می کشد
از فکر رفتنت دل دنیا گرفته است
اصرار من به ماندن تو غیر منطقیست
کار من و غرور تو بالا گرفته است
این بار با همیشه کمی فرق می کند
تصمیم را به جای تو " کبری " گرفته است
می روی و پشت سرت آب می شوم
موج دلت بهانه دریا گرفته است
رفتی و روزگار پس از تو هر آنچه خواست
از من به یک اشاره و ایما گرفته است
بعد از تو کاش پر بکشد روح خسته ام
حالا که بغض پنجره ها معنا گرقته است
557878_oTk12sQL.jpg

 

rahnama

پدر ایران انجمن
بغضی گلوی پنجره ها را گرفته است
در سینه ام دوباره غمی پا گرفته است
حسی درون سینه من درد می کشد
و بقیه قضایا.............
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی...........
خشن تر/عصبی تر/کلافه تر/تلخ تر...................
وجالب تراینکه بااطراف هم کاری نداری..................
همه اش رانگه میداری.............
ودقیقا سرهمان کسی خالی میکنی......................
که دلتنگش هستی...........
دل من سهم تو:گل:
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
مدتی است دلم شکسته...
از همان جای قبلی....
کاش میشد اخر اسمت نقطه ای گذاشت تا دیگر شروع نشوی....
کاش میشد فریاد بزنم پایان...
اینجا به کسی نمیتوان نزدیک شد
ادم ها از دور دوست داشتنی ترند...........
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
ای کاش با عشق نمی امدی... تا با دلزدگی بروی...
ای کاش دوستانه می امدی
تا سلامی بگوئی حال و احوالی کنی
درد دلی بکنی
چای نعناع بنوشی
وبروی..........
حال که این چنین سرد میروی
یادت باشد چیزی به جا نگذاری
مبادا بر گردی و
اشک هایم را ببینی.....!
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
با من بمان این روزها با من که تنها مانده ام تقدیر خودرا خط به خط در چشمانت خوانده ام این روزها با من بمان این روزها عاشق ترم این روزها یاد تورا با خود به دریا میبرم.........!
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif][FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]اندوه که از حد بگذرد[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]جایش را می دهد به یک بی اعتنایی مـزمـن ![FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]دیـــگـر مـهـم نـیـســت :[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]بــــــــــودن یا نـبـــــــــودن ؛[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]دوست داشـتــن یا نـداشـتـــن ...[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]آنـچه اهـمـیـت دارد[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]کــــشــــداری رخـوتـنـاک حسی است[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]که دیگر تـو را به واکـنـش نمی کـشانــــد ![FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]در آن لحظه فـقـط در سکوت غـرق می شـوی
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]و نـگـاه می کـنی و نـگــــــــــاه ... [FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]ر:ع:ج
نگران نباش ، نفرینت نمیکنم !
همین که دیگر جایت در دعاهایم خالیست ، برایت کافیست …
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
هیچ وقت...
هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد
امشب دلی کشیدم
شبیه نیمه سیبی..
که به خاطر لرزش دستانم
در زیر آواری از رنگ ها
ناپدبد ماند..
"حسین پناهی"
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
دل همین است دیگر ...
می نشیند برای خوش رویا میبافد .
آرزوهای بی جا می کند ...
مثل آرزوی بوییدن عطر گس زنانه ات
مثل آرزوی بوسه های حریصانه و تکثیر شیرین یک گناه در آغوشت
مثل عاشقانه تسلیم شدن مقابل هوس هایت !
مثل ...
میدانی ! ؟
باز هم آسمان و ریسمان بافته ام !
تمامی ماجرا همین است :
من جز تو هیچ آرزویی ندارم !
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
هوا را هر چقدر نفس بکشی...


باز هم برای کشیدنش بال بال میزنی...


مثل تو...


که هر چقدر باشی...


باز باید باشی!!!


میفهمی چه میگویم؟!!


بودنت مهم است...


کنار من بودنت...
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
مچاله کن
بندبزن
خط بزن
خلاصه راحت باش...........
ارث پدرت که نیست.....
دل تنهای من است...
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
خسته ام پینیکیواینجا آدمها دروغهای شاخدار می گویندبعد دماغ خود را جراحی پلاستیک میکنند!!!

 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]دلتنــگـم...
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]دلتنـــــگ کسی کـــــه
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]گردش روزگــــارش به من که رسیــــد
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]از حرکـت ایستـاد...
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید...
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]دلتنگ ِ خود َم...
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]خودی که مدتهــــ ــــ ــاست گم اش کـرده ام ...
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]گذشت، دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]حالا یک بار از شهر می رویم
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]یک بار از دیار … یک بار از یاد … یک بار از دل … و یک بار از دست
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]دلتنــگـم...
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
 

salar69

کاربر ويژه
برگرد...
بیا در خزان آرزوهایم کمی قدم بزن،دلم برای راه رفتنت تنگ شده است!
دلم را در غمت کردم ز هر ویرانه ویرانتر
چو دیدم دوست میدارد دلت دلهای ویران را...
 
بالا