• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

رشته‌ های مردانه و زنانه کنکور امسال اعلام شدند

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی

مهلت انتخاب رشته چند روز پیش پایان یافت وهمانند سال قبل در دفترچه های انتخاب رشته برخی رشته ها مردانه و زنانه شدند. امسال دومین سالی است که دانشگاهها رشته ها را زنانه و مردانه کرده اند.سال گذشته سازمان سنجش در پاسخ به انتقادها اعلام کرد که دانشگاهها ظرفیت خود را اعلام می کنند و این ارتباطی به ما ندارد.امسال هم در دفترچه اعلام رشته اسامی برخی رشته ها به صورت تک جنسیتی اعلام شذه است.
231227817119319052136155234159161314918225.jpg
در جداول زیر نام رشته های تک جنسیتی به نقل از سازمان سنجش آورده شده است:

رشته علوم تجربی
رشته های مردانهنام دانشگاه
رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی دام و طیوردانشگاه های بوعلی سینا همدان، شهید باهنر کرمان، ملایر، صنعتی اصفهان
رشته هایی مدیریتی از جمله بازرگانی، دولتی، صنعتی و مالیدانشگاه های بوعلی سینا همدان و رازی کرمانشاه
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات دامیدانشگاه بیرجند
مهندسی منابع طبیعی در سه گرایش علوم و صنایع چوب و کاغذ، محیط زیست، مرتع و آبخیزداریدانشگاه سمنان
رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری و رشته حسابداریدانشگاه لرستان
رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات زراعتدانشگاه هرمزگان
رشته شیمی کاربردیدانشگاه یاسوج
رشته های زنانهنام دانشگاه
ماماییدر بیش از 41 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی
زیست شناسی علوم جانوری و زیست شناسی علوم گیاهیدانشگاه گلستان و اراک
شیمی محضخوارزمی تهران
گروه ریاضی و فنی:

رشته مهندسی صنایع دانشگاه اراک پذیرش صرفا زنرا درشته گروه علوم ریاضی دارد.
رشته مردانهنام دانشگاه
مهندسی معدن و کاردانی های مرتبط با معدن9 دانشگاه
مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینهای کشاورزیدانشگاه اراک
مهندسی راه آهن خطوطدانشگاه اصفهان
مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کشاورزی گرایش آب، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتیدانشگاه بوعلی سینا همدان
کاردانی تکنولوژی آبیاری، کاردان فنی برق الکترونیک، کاردان فنی برق قدرت، کاردان فنی معدن استخراج معدن، کاردان فنی معدن فراوری موادمعدنیدانشگاه بیرجند
مهندسی معدندانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )
مهندسی صنایعدانشگاه خلیج فارس بوشهر
مهندسی صنایع ، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالیدانشگاه رازی کرمانشاه
مهندسی معدندانشگاه سیستان و بلوچستان
مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینهای کشاورزی و آبدانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی دریا کشتی سازی و مهندسی معدندانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی معدندانشگاه صنعتی بیرجند
مهندسی معدندانشگاه صنعتی سهند
مهندسی خط و سازه های ریلی و مهندسی ماشین های ریلیدانشگاه علم و صنعت ایران
مهندسی معدن و حسابداریدانشگاه لرستان
مهندسی معدندانشگاه ملایر
مهندسی کشاورزی گرایش آبدانشگاه هرمزگان
آمار و کاربردها، مهندسی پلیمر صنایع پلیمر، کاردان فنی عمران روستایی، کاردان فنی مکانیک تاسیسات آبرسانی وگازرسانی، کاردان فنی مکانیک جوشکاری، شیمی کاربردیدانشگاه یاسوج
مهندسی معدندانشگاه یزد
گروه علوم انسانی:
رشته مردانهنام دانشگاه
مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتیدانشگاه بوعلی سینا همدان
مدیریت بازرگانی و مدیریت مالیدانشگاه راضی کرمان
حسابداریدانشگاه لرستان
رشته زنانهنام دانشگاه
علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی و الهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیثدانشگاه اراک
روان شناسی عمومیدانشگاه شهیدمطهری
گروه هنر

رشته کاردانی علمی - کاربردی فرش دستباف در دانشگاه هنر اسلامی تبریز پذیرش صرفا مرد دارد و در این میان رشته های اعلام شده سه رشته مدیریتی در دانشگاه بوعلی سینا همدان در هر سه گروه آزمایشی پذیرش صرفا مرد دارد.

همچنین گروه علوم ریاضی و فنی با 36 کد رشته در صدر پذیرش صرفا مرد قرار دارد.
بخش اجتماعی تبیان

منبع : خبرآنلاین
 
بالا