• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

روانشناسی رانندگی

rahnama

پدر ایران انجمن
چنانچه چند بار در امتحان شرکت کرده اید و قبول نشده اید در این بخش بنویسید . امیدوارم بتوانم کمکی باشم در جهت حل مشکل شما.
در ذیل چند مثال می زنم
 

rahnama

پدر ایران انجمن
آقا من 5 بار در امتحان عملی شرکت کرده ام وبا توجه به اینکه حس میکنم رانند گیم خوب است قبول نشدم.
تحصیلات ؟
لیسانس
تاکنون شاهد تصادفی بودید و یا خود و بستگان در رانندگی مشکلی داشته اند؟
بله . چهار سال پیش من با پدرم در راه شمال بودیم و داخل تونل تصادف کردیم و پدرم فوت شد.
این تصادف در ذهن شما باقی مانده و هر وقت پشت فرمان می نشینی یاد اون صحنه می افتی و باعث استرس در رانندگیت می شود. باید قبول کنی یک حادثه بوده و چون پدرت تصادف کرده دلیل ندارد شما هم به مشکل بخوری . باید این مسئله را از ذهنت خارج کنی.
قبول شد
 

rahnama

پدر ایران انجمن
آقا من رانندگیم خوب است ولی هر بار که برای امتحان می روم , می ترسم و در نتیجه قبول نمی شوم.
تحصیلات؟
دیپلم
تاکنون شاهد تصادفی بودید و یا خود و بستگان در رانندگی مشکلی داشته اند؟
بله پارسال برادرم با خودروی تصادف کرد و فوت شد.
راننده چی شد؟
آقا زندانه
عزیز من در امتحان دقیقا این حادثه به ذهنت می رسد و مانع رانندگی خوبت می شود. باید این مسئله را تمام کنی . قانونی با راننده متخلف برخورد کن و تا زمانی که رضایت ندهی از ذهنت خارج نمی شود. چون عمدی در کار نبوده شما هم کمی گذشت کنید.
قبول شد البته بعد از تمام شدن مشکل با راننده.
 

rahnama

پدر ایران انجمن
آقا بارها در امتحان آئینامه شرکت کرده ام ولی قبول نمی شوم .50بار بیشتر این کتاب را خوانده ام.
تحصیلات ؟
ابتدائی
عزیز من خودت تنها کتاب را خوانده ای . یعنی حفظ کرده ای . چند بار در منزل با صدای بلند برای خانواده ات آئینامه را بخوان وبرایشان توضیح بده. نتیجه می گیری.ضمنا خانواده ات را آموزش می دهی.
قبول شد
 
آخرین ویرایش:

rahnama

پدر ایران انجمن
آقا چکار کنم که رانندگی را بهتر یاد بگیرم؟
بعد ار هر تمرین به منزل که رفتی روی مبل یا صندلی و یا نشستن روی زمین , ده دقیقه چشمهایت را ببند و در ذهنت رانندگی کن . اطمینان دارم موفق می شوی.
 

rahnama

پدر ایران انجمن
آقا من رانندگیم خوب است ولی هروقت با افسر در ماشین هستم , استرس به من دست می دهد و تنم می لرزد و قبول نمی شوم.

قبلا مشکلی با نیروی انتظامی داشته ای. سابقه مشکل قضائی داشته ای .
متاسفانه بله

احتیاجی نیست آن مشکل را بازگو کنی. به احتمال زیاد آن مسئله در ضمیر ناخودآکاهت باقی مانده و هر وقت این لباس را می بینی می ترسی ولی عزیز من افسر هم انسان شریفی است . در صف نانوائی می ایستد . میوه می خرد با دوستان گفتگو و شوخی می کند . بامحبت صحبت می کند. کمی در مورد این مسئله فکر کن.

:گل:
 
آخرین ویرایش:
بالا