• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

ریشه شناسی واژه ی «آستین»

baroon

متخصص بخش ادبیات


در ریشه ی واژه آستین می توان واژه "دست" را یافت؛ زیرا صورت واژه در فارسی باستان، "آدَستینه" a-dastaina یا "آدَستنیا" a-dastanya است.

در بسیاری از واژگان که از نیاکانمان به ما رسیده است، چنین دگرگونی هایی انجام شده است. به گونه ای که تشخیص شکل اصلی کلمه برایمان بس دشوار است.
 
بالا