• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

ریشه شناسی واژه ی «اجاق»

baroon

متخصص بخش ادبیات


اُجاق: آتشدان

اجاق یک واژه ترکی است.

ojaq (آتشدان) برگرفته از:
(ot) به معنای آتش + Jaq (پسوند جا)

 
بالا