• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

ریشه یابی واژه های «فیلسوف» و «سوفیست»

baroon

متخصص بخش ادبیات


فیلسوف که در عربی فَیلَسوف گفته می شود، عربی شده فیلوسوفیا است.
فیلوسوفیا واژه ای یونانی است.
فیلوسوفیا به معنای دوستدار دانایی است.

فیثاغورث نخستین کسی بود که خود را فیلوسوفوس (دوستدار دانش) نامید.

افلاطون، سقراط را فیلوسوفوس نامید.


پیش از پیدایش سقراط سوفیست ها(مغالطه کاران) پیدا شدند که ادراک انسان را معیار حقیقت می دانستند. ادراک انسان معیار حقیقت است به این معناست که حقیقت اعتباری جدا از درک انسان ندارد. سوفیستها در استدلال های خود مغالطه می کردند. یعنی استدلالی که ظاهرا درست اما در واقع غلط بود.
سوفیست که در ابتدا به معنی دانشمند بود به خاطر رفتار سوفیست ها تغییر کرد و به معنی مغالطه کار شد.

[HIGHLIGHT]
واژه ی سفسطه که امروز نیز باب است، از لفظ سوفیست گرفته شد و معنای رایج آن مغلطه کاری است.[/HIGHLIGHT]


سقراط به دلیل فروتنی و به خاطر هم ردیف نشدن با سوفیستها دوست نداشت او را سوفیست بنامند. بنابراین خود را فیلوسوفوس(دوستدار دانش) خواند.


 
بالا