• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

ریشه ی واژه ی «ناخدا»

baroon

متخصص بخش ادبیات


ناخدا در اصل
ناوخدا یعنی خدای ناو (صاحب کشتی) است که حرف واو از آن حذف شده است. 
بالا