• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

سنموت: معمار باستان

arexwallpaper

New member
سننموت Senenmut

معماری از قدیمی ترین هنرهای بشر است. شاید یکی از سه هنر قدیمی معماری باشد (دو هنر دیگر نقاشی و موسیقی است)، چراکه برآورده کننده یکی از نیازهای اساسی انسان است. معماران مشهور همیشه در همه دوران و هر جا مورد احترام حکومت ها و مردم بودند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم از حالا به بعد مجموعه مقاله هایی را درباره معماران مشهور از دوره های باستان تا به امروز در وبسایت قرار دهیم. اولین مقاله به سننموت اختصاص دارد.
سننموت از معماران مشهور مصر باستان است که حدود 3600 سال قبل در سلسله 18 ام مصر زندگی میکرد. معنای لغوی سننموت "برادر مادر" است. سننموت خانواده ای معمولی داشت و پدرش از سازندگان مقبره های مصریان بود. نام سننموت اولین بار در تاریخ به عنوان خدمتکار حتشپسوت (ملکه مصر باستان) آمده است.

%D8%B3%D9%86%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AA.jpg


با اینکه پیشرفت در دربار برای افرادی که اشراف زاده نبودند بسیار سخت بود، سننموت با بهره گیری از استعداد خود و تلاش بسیار به سرعت مراتب پیشرفت را پیمود. او علاو بر مسئولیت های حکومتی که به عهده داشت، مهمترین معمار حتشپسوت به شمار می رود که ساخت بناهای عظیم حتشپسوت را به عهده داشته است. از بناهای مهم زمان حتشپسوت که سننموت طراحی و ساخت آن را به عهده داشت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

* معبد یادبود حتشپسوت در دیرالبحری
* ابلیسک های دوقلو
* اولین نقش ستاره شناسی روی سقف مقبره خودش

%D8%B3%D9%86%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1.jpgاز سننموت مجسمه های بسیاری به جا مانده که در بعضی آنها نفرور، دختر حتشپسوت را در آغوش گرفته است.
 
بالا