• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

قوانین شیرجه

parisa

متخصص بخش
بطور کلی در تمام مسابقات رسمی شیرجه قوانینی از طرف فینــا به اجرا درمی آید که بخشی از آنها را در اختیار شما قرار مــی دهیم.

تخته‌ها و سکوهای پرش و نیز تمامی تجهیزات شیرجه بایستــی بر اساس قوانین فینا بوده و نود روز قبل از مسابقات توسط یکی از نمایندگان فینا و یکی از اعضای کمیته فنی شیرجه

(Technical Diving Committee)تایید گردد.

تجهیزات شیرجه در روزمسابقه وزمانیکه هیچ مسابقه‌ای درهمان استخر برگزار نمی‌شود باید در دسترس کلیه ورزشکاران قرار داشتـــه باشد تاآنها بتوانند تمرین کنند وآمادگی لازم ر

ا باآن وسایل بدست آورند البته باید در زمانی باشد که در آن استخر مسابقه نهایی شنا یا واترپلو یا توزیع مدال نباشد.

در مسابقات مقدماتی تعیین نوبت شیرجه روندگان بوسیله قرعه کشی انجام می‌شود.در مسابقات نیمه نهایی(semi-finals)شیرجه روندگان به همان ترتیب مقدماتی شیرجه خواهند رفت.

درمسابقات نهایی به شرطی که سیستم تورنمنت(T.S) نباشد شیرجه رونــدگان برعکس مقامهایی که در نیمه نهایی بدست آورده‌اند شیرجه خواهندرفت ولی اگر سیستم تورنمنت باشد

شیرجه روندگان باید در تمامی جلسات باقی مانده رقابت براساس معکوس ترتیب امتیازات کلــی کسب شده در پایان مسابقات مقدماتی به رقابت بپردازند، در حالیکه امتیازات دو شیرجه رو

مساوی باشد نوبت آنها به وسیله قرعه کشی تعیین خواهد شد.


شیرجه روندگان جوانتر از گروه سنی (۱۴و ۱۵ سال) اجازه ندارند در مسابقات المپیک، قهرمانی جهان و کاپ جهانی شرکت کنند.
 
بالا