• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

مبلغ یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی اعلام شد

Ever Green

متخصص بخش پزشکی
دولت سه سناریو برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها درنظر گرفته که درصورت اجرای هرکدام از این سناریوها میزان اختیار دولت در افزایش قیمت حاملهای انرژی و بنزین , تعیین کننده رقم یارانه پرداختی به مردم خواهد بود\n


سازمان هدفمندی یارانه ها با توجه به برخورد مجلس با بودجه هدفمندی یارانه ها در سال اینده سه سناریوی افزایش یارانه هدفمند به 65 , 85 و 105 تا 115 هزار تومان را طراحی کرده است .

به گزارش البرزنیوز ، به نقل از یک مقام مطلع ، دولت با توجه به اینکه هنوز بودجه را به مجلس نبرده و واکنش نمایندگان به ارقام مندرج دربودجه برای هدفمندی یارانه ها را نمیداند , با سه احتمال ارقام یارانه نقدی درمرحله دوم هدفمندی یارانه ها را پیش بینی کرده است .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین , دولت سه سناریو برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها درنظر گرفته که درصورت اجرای هرکدام از این سناریوها میزان اختیار دولت در افزایش قیمت حاملهای انرژی و بنزین , تعیین کننده رقم یارانه پرداختی به مردم خواهد بود .

در اولین سناریو, مجلس به افزایش بیش از 20 درصد قیمتها رضایت نمیدهدو حتی زیر بار همزمانی افزایش 20 درصدی سال 90 و91 به صورت همزمان نمیرود, در اینصورت , یارانه نقدی حدود65 هزار تومانی برای هریارانه بگیر مدنظر قرار گرفته است .

در سناریوی دومی که سازمان هدفمندی یارانه ها طراحی کرده , مجلس با افزایش 40 درصدی قیمت حاملهای انرژی موافقت میکند ودست دولت را در افزایش قیمت سوخت تا حدی باز میگذارد , که در اینصورت رقم 85 هزار تومان پیش بینی شده است.

اما در سناریوی سومی که در واقع مطللوب ومدنظر رییس جمهور نیز میباشد , افزایش قیمتها به اندازه دلخواه به دولت سپرده میشود , و دست دولت در افزایش قیمت سوخت نیز کاملا باز گزارده میشود , تا تقریبا گام دوم به صورت نهایی برداشته شده و به هدف نهایی حذف یارانه از انرژی نزدیک میشود , سازمان هدفمندی یارانه ها رقم 105 تا 115 هزار تومان را برای پرداخت یارانه درنظر گرفته است.

گزارش خبرنگار ما حاکی است که به نظر میرسد با توجه به انچه طی ماههای گذشته در مجلس اتفاق افتاد , دولت مجبور به اجرای سناریوی اول و افزایش یارانه ها به حداکثر 65 هزار تومان شود.
 
بالا