مشاور روابط یا زوج درمانگر

manaattari

New member

مجوز زوج درمانی ممکن است به روانپزشک ، مددکاران بالینی ، روانشناسان مشاوره ، روانشناسان بالینی ، مشاوران ازدواج و خانواده درمانی و پرستاران روانپزشکی داده شود. وظیفه مشاور روابط یا زوج درمانگر گوش دادن ، احترام ، درک و تسهیل عملکرد بهتر بین افراد درگیر است.

اصول اساسی برای یک مشاور شامل موارد زیر است:

 • گفتگوی محرمانه ارائه دهید ، که عادی سازی احساسات است
 • برای اینکه هر شخص بتواند شنیده شود و خود را بشنود
 • آینه ای با تخصص ارائه دهید تا مشکلات رابطه و پتانسیل و جهت تغییر را منعکس کند
 • روابط را توانمند کنید تا کنترل سرنوشت خود را به دست بگیرید و تصمیمات اساسی بگیرید
 • اطلاعات مربوطه و مناسب را تحویل بگیرید
 • نمای رابطه را تغییر می دهد
 • بهبود ارتباطات
 • اهداف و اهداف مشخصی تعیین کنید
و همچنین موارد فوق ، اصول اساسی برای زوج درمانی در تهران نیز شامل موارد زیر است:

 • برای شناسایی چرخه تعامل تکراری و منفی به عنوان یک الگو.
 • برای درک منبع احساسات واکنشی که الگو را هدایت می کند.
 • برای گسترش و سازماندهی مجدد پاسخ های عاطفی کلیدی در رابطه.
 • برای تسهیل تغییر در تعامل شرکا به الگوهای جدید تعامل.
 • برای ایجاد رویدادهای عاطفی جدید و مثبت در روابط
 • برای پیوستن به امنیت بین شرکا.
 • برای کمک به حفظ حس صمیمیت.
 
بالا