• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

* مکالمـات روزمــره در محاورات پزشکـی - انگلیسـی

آسمان دریایی

متخصص بخش زبان انگلیسی
1-ميخواهم وقت بگيرم
I would like to make an appointment.

2- اين علائم را پيش از اين هم داشته ام.
I had these symptoms before.

3- نسبت به پني سيلين حساسيت دارم
I am allergic to penicillin

4- به نوار چسب (چسب زخم) حساست دارم.
I am allergic to adhesive plaster.

5- حق ويزيت چقدر است؟
What are the fees?

6- تشخيص بيماري چيست؟ آيا جدي است؟
What is the diagnostic? Is it serious?

7- هر چند وقت بايد پانسمان را عوض كنم؟
How often do I need to change the dressing.

8- كي بايد براي معاينه مجدد باز گردم؟
When do I return for checkups?

9- چگونه بايد اين دارو را بخورم؟
How do I take this medication?

10- چه مدت بايد اين درمان را ادامه دهم؟
How long I should follow this treatment?

11- آيا بايد وقت مجدد بگيرم؟
Do I have to make another appointment?

12- ممكن است خانواده من را مطلع سازيد (مثلا بعد از بستري شدن).
Can you please contact my family?

13- آيا درد داريد؟
Are you in pain?

14- آيا براي اين حالت پيش از اين درمان شده ايد.
Have you been treated for this condition before?

15- آيا امروز اجابت مزاج داشته ايد؟
Have you had a bowel movement
?
 

آسمان دریایی

متخصص بخش زبان انگلیسی

16- آيا بيماري فشار خون داريد؟
Do you have high blood pressure?

17- آيا براي اين بيماري عكس هم گرفته ايد؟
Have you ever had an X-ray for this disease?

18- براي (ارائه به) بيمه به گواهي پزشكي نياز دارم.
I need a medical certification for insurance.

19- بايد از خونتان نمونه برداري كنيد.
You need to take a blood sample.

20- بايد آمپول بزنيد.
You need to get an injection.

21- بگذاريد درجه حرارتان را بگيرم.
Let me take your temperature.

22- بگذاريد نبضتان را بگيرم.
Let me take your puls.

23- بايد پزشك متخصص قلب شما را معاينه كند.
You need to be checked by a heart specialist.

24- لطفا اين فرم پذيرش را پر كنيد.
Please fill out this admission form.

25- اين دستوراتي است كه بعد از ترخيص بايد مراعات كنيد.
Here are the instructions you need to follow after your discharge.

26- بدون اينكه پرستار را مطلع كنيد نبايد از تختتان بلند شويد.
You must not leave your bed without informing the nurse.

27- شركت بيمه درماني شما كدام است.
What health insurance do you have?

28- كدام يك از اعضاء خانواده شما به اين بيماري مبتلا هستند.
Which of your family member are infected with this disease?

29- در سوابق خانوادگي شما آيا بيماري ارثي اي وجود دارد.
Do you have a genetic disease in youe family history?

30- اين يك بيماري انگلي است.
This is a parasitic disease.

 

آسمان دریایی

متخصص بخش زبان انگلیسی
31- لطفا جواب آزمايشتان را به من بدهيد.
Let me have your laboratory tests.

32- جدول واكسيناسيون فرزندتان را به من بدهيد.
Show me the vaccination record of youe child.

33- آيا درد شما دائمي است يا متناوب است (گه گاه ول ميكند و باز ميگيرد).
Is the pain steady or intermittent?

34- درد قولنج دارم.
I have a crampy pain.

35- محل دقيق درد را نشان دهيد.
Point to the exact place.

36- آيا عوارض هم وجود دارد؟
Are there ant side effects?

37- لطفا اين نسخه را بپيچيد.
Please make up this prescription.

38- اثر دارو از كي شروع خواهد شد؟
When will the medication start to work?

39- من بيماري قند دارم.
I am a diabetic.

40- شما دچار مسموميت غذائي شده ايد.
You have a food poisoning problem.

41- براي اسهال / يبوست دارو ميخواهم.
I need a medication for diarrhea / constipation.

42- دستم تاول زده است.
There is a blister on my hand.

43- پوست تنم دچار خشكيدگي شديدي شده است.
Ther is a serious dehydration in my skin.

44- پاشنه پايم ميخچه دارد.
There are some corns in my sole.

45- داروئي براي سرفه هاي خشك ميخواهم.
I need a medication for a dry coughing.
 

آسمان دریایی

متخصص بخش زبان انگلیسی

46- داروئي براي سرفه هاي همراه با اخلاط ميخواهم.
I need a medication for a productive coughing.

47- پمادي براي گزيدگي حشره (پشه) ميخواهم.
I need an ointment for an insect bite.

48- دچار سوء هاضمه شده ام.
I have indigestion.

49- شبها از بي خوابي رنج مي برم.
I suffer from insomnia at nights.

50- تنم خارش دارد.
My skin is itching.

51- بيماري سفر دارم (هنگام مسافرت حال تهوع به من دست ميدهد).
I have motion sickness.

52- پايم رگ به رگ شده است.
My leg has sprained.

53- اين پماد روي محل بماليد.
Apply this ointment to the effected area.

54- بيش از مقدار دستور داده شده استفاده نكنيد.
Do not take more than the prescribes dose.

55- اين دارو را تا آخر دو مرتبه در روز بخوريد.
Take his medication tow times a day untill the supply is finished.

56- اين قطره را در روز دو بار در چشمتان بچكانيد.
Instill the drops into your eyes to times a day.

57- از وقتي كه دارويم تمام شده ادامه درمان را متوقف كرده ام.
I stopped following the treatmen scince the supply ran out.

58- نميتوانسم قرص را قورت بدهم.
I could not swallow the pills.

59- چون از اثرات جانبي احتمالي نگران بودم خوردن دارو را متوقف كردم.
I stpped taking the drug scince I was worried about possible side effects.

60- از لحاظ بينائي مشكل دارم.
I have problem with my eyesight.

 

آسمان دریایی

متخصص بخش زبان انگلیسی

61- آيا ميتوانم روزه بگيرم.
Can I fast at this time.

62- بايد به من اجازه داده شود كه در مواقع مشخص نماز بخوانم.
I must be allowed to pray at specific times.

63- شما بايد تحت عمل جراحي قرار بگيريد.
You ought to have an operation.

64- (در بيمارستان) خواهشمندم سر تخت را بالا بياوريد.
Please raise the head of the bed.

65- لطفا كركره ها را ببنديد.
Please close the shutters.

66- اگر ميشود پرده ها را بكشيد.
Please close the cutrain, if possible.

67- آيا ميتوانيد اشياء قيمتي من را در محل امني قرار دهيد؟
Could you please put my valuables into a locked safe.

68- چند وقت است كه اين حالت را داريد؟
How long have you felt this way?

69- آيا دوست داريد با كسي از طرف شما تماس بگيريم؟
Do you want us to contact one of you?

70- آيا ميتوانيد زانوهايتان را خم كنيد؟
Can you bend your knees?

71- آيا احساس خواب آلودگي ميكنيد؟
Are you drowsy.

72- آيا حال تهوع داريد.
Are you nauseated

73- سرم گيج ميرود.
I am dizzy.

74- آخرين عادت ماهيانه تان كي بوده است؟
When was your last period?

75- شما بايد به بخش مراقبتهاي ويژه منتقل شويد.
You will need to be transferred to the intensive care unit.


 

آسمان دریایی

متخصص بخش زبان انگلیسی

76- آيا دخانيات مصرف ميكنيد؟
Do you smoke?

77- الان بخيه ميزنم.
I am going to put in stitches.

78- بخيه ها بايد هفته ديگر برداشته شوند.
The stitches should be removed in a week.

79- شما بايد از كمپرس آب سرد استفاده كنيد.
You need to apply cold compresses.

80- قبل از عكس بايد از يك ملين استفاده كنيد.
You have to take a laxative bofre to x-rate.

81- خواهش ميكنم دراز بكشيد.
Please lie down.

82- نفس عميق بكشيد و آن را نگه داريد سپس خارج كنيد.
Take a deep breath and hold it then let the breath out.

83- منتظر باشيد تا صدايتان بزنيم.
Please wait until we call you.

84- آيا بايد همين الان عمل بشوم.
Must I have the operation right away?.

85- آيا عمل ميتواند به تاخير بيافتد؟
Can the operation wait?

86- لازم است كه به منظور رضايت دادن به اينكه عمل شويد اينجا را امضاء كنيد.
You need to sign a consent form for the operation.

87- آيا از بيماريهائي مانند ناراحتي قلبي و يا اختلال تنفس رنج ميبريد؟
Do you suffer from any illness such as heart disease or a pulmonary disorder?

88- احساس بي قراري شديدي دارم.
I feel an extreme agitation.

89- آيا در خانواده شما كسي بود كه با داروي بي هوشي واكنشي (نامطلوب) داشته باشد؟
Has anyone in your family ever had a reaction to an anesthetic?

90- بعد از تزريق نبايد به تنهائي بلند شويد.
You must not get on your own after the injection.

 

آسمان دریایی

متخصص بخش زبان انگلیسی

91- جراحي شما به صورت بي حسي موضعي انجام ميشود.
Your operation will be with a local anesthetic

92- ميخواهم يك نفر به من ياد بدهد كه چگونه با چوب زير بغل راه بروم.
I would like someone to shoe me how to walk with crutches.

93- كي ميتوانم فعاليتهاي معمولي خود را از سر بگيرم؟
When can I resume my normal activities.

94- چه احتياطهائي را بايد انجام دهم؟
What precautions must I take?.

95- بتدريج فعاليتهايتان را به صورتي كه تذكر داده شد افزايش دهيد.
Gradually increase your activities as instructed.

96- از بالا رفتن غير ضروري از پله ها اجتناب كنيد.
Avoid climbing unnecessary stairs.

97- از ورزش زياد (فعاليت زياد) اجتناب كنيد.
Avoid overexertion

98- اگر سوالي داشتيد ترديد به خود راه ندهيد. از ما سوال كنيد.
Don't hesitate to call us if you have any question.

99- با چه وسيله اي به منزل بر ميگريد.
How are you travelling home.

100- زخم محل عملم (برش) متورم است.
My incision is swollen.

101- زخم محل عملم (برش) ترشحات چركي دارد.
My incision is oozing pus.

102- اشتها ندارم.
I have no appetite.

103- احساس افسردگي ميكنم
I am feeling depressed.

104- از سوزن و سرنگ مشترك استفاده نكنيد.
Do not share syringes and needles.

105- ضمن پرستاري از يك بيمار مبتلا به ايدز خراش برداشتم.
I Pricked myself while caring for an AIDS patient.


 

آسمان دریایی

متخصص بخش زبان انگلیسی

106- چه مدت طول خواهد كشيد كه خون از نظر ايدز مثبت شود.
How long does it take to become HIV positive.

107- احتمال اينكه بيماري در من ظاهر شود چقدر است؟
What chance I have of developing the illness.

108- نميدانم تا چه مدت از عهده خودم بر مي آيم (كه كارهايم را خودم انجام دهم)
I wonder how long I can manage myself.

109- به كمكهاي عاطفي احتياج دارم (مثلا چون روحيه ام ضعيف شده)
I need emotional support.

110- شما دچار عفونت ريوي شده ايد.
You have a lung infection.

111- چگونه از اين دستگاه بخور استفاده كنم؟
How to use this inhaler?

112- بيني ام گرفته است.
I have a stuffy nosy.

113- بيني ام آبريزي دارد.
I have a runny nose.

114- بثورات پوستي دارم.
I have a rash (in my skin).

115- در قفسه سينه ام احساس فشار ميكنم.
I have a tightness in my chest.
 

آسمان دریایی

متخصص بخش زبان انگلیسی

116- اولين بار كي متوجه شديد كه اين حالت را داريد؟
When did you first notice this condition?

117- براي پيشگيري از حملات بعدي (مانند حمله آسم) بايد از يك اسپري استفاده كنيد.
To prevent further attacks you need to use an aerosol spray

118- شما باید در بیمارستان بستری شوید.
You need to be admitted to hospital.

119- برای شستشو باید از صابونهای ملایم استفاده کنید (بوی تند نداشته باشند).
You should use a mild soap when washing your skin.

120- ورزشهایتان را باید ادامه دهید.
You should continue to your exercises.

121- از درد ناحیۀ قفسۀ سینه رنج میبرم.
I am suffering from a chest pain.

122- متوجه شده ام که هنگام ورزش نفسم تنگ میشود.
I have noticed that I am short of breath when I exercise.

123- آیا با قطع ورزش تنگی نفستان از بین می رود؟
Is your shortness of breath relieved by stopping exercise?

124- دستها و پاهایم ورم کرده اند.
My hands and feet are swollen.

125- وزنم کم / زیاد شده است.
I have lost / gain weight.

126- درد تیر کشنده ای در گردنم وجود دارد.
There is a radiating pain in my neck.

127- آیا متوجه شده اید که ضربانی در ناحیه گردن احساس کنید.
Have you noticed that you feel throbbing in your neck?

128- آیا متوجه شده اید که اخلاط خونی داشته باشید؟
Have you noticed any cough up blood?

129- احساس خستگی بیش از حد داردم.
I feel an excessive fatigue.

130- گویا نبضم سریع میزند.
As if I have a rapid pulse
 

آسمان دریایی

متخصص بخش زبان انگلیسی

131- برای کند کردن ضربان قلبتان باید این دارو را مصرف کنید.
You should take this medication to slow down your heart rate.

132- ضربان قلبم نا منظم است.
I have an irregular pulse

133- میخواهم دندانم را جرم گیری کنم.
I would like to have my teeth scaled (cleaned).

134- دندانم کرم خورده است.
I have a chipped tooth.

135- پر شدگی دندانم افتاده است.
I lost a filling.

136- هنگامی که روی دندان فشار وارد میشود دردش بیشتر میگردد.
The pain is worse when the tooth is pressed on.

137- لطفا وضع کلی سلامت جسمی اتان را به من بگوئید.
Please tell me about your general state of health.

138- دندانتان باید کشیده شود.
Your tooth needs to be extracted.

139- آیا دندانتان نسبت به سرما حساس است.
Is your teeth sensitive to cold?

140- تف کنید و دهانتان را بشوئید.
Spit and rinse out your mouth:گل::گل::گل:
 
بالا