• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

نهایی شدن لیست حذف یارانه پر درآمدها

گل همیشه بهار

متخصص بخش اینترنت
یرنا : دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها از آماده شدن تعدادی از 10 میلیون خانوار پر در آمد برای

خود انصرافی از دریافت یارانه ها نهایی شده است.

محمد رضا فرزین در حاشیه مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل در حرم مطهر امام

خمینی افزود : هر چند اسامی تعدادی از این افراد آماده شده ولی اطلاعات کلی این طرح

هنوز نهایی نشده است.

وی با بیان اینکه حذف خانوارهای پر در آمد برای دریافت یارانه بصورت خود انصرافی انجام

می شود ، گفت : هنوز مکاتباتی با 10 میلیون نفر پر در آمد صورت نگرفته است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت : بعد از مکاتبات فرایند اینکه چگونه بایستی افراد انصراف

بدهند را اعلام می کنیم.

فرزین با بیان آنکه نحوه انصراف افراد متفاوت است، گفت : بعنوان مثال شاید یک نفر بگوید

یارانه مرحله دوم را نمی خواهد و یا نفر دیگری انصراف کلی از دریافت یارانه ها را اعلام کند.

وی تصریح کرد : گزینه های متفاوتی در این رابطه وجود دارد که در قالب فرمهای مختلف این

مراحل را انجام می دهیم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد ی و دارایی با بیان اینکه سه شنبه همین هفته در وزارت

کشور جلسه توجیهی با حضور تمام استانداران انجام خواهد شد ، ادامه داد : کار اطلاع

رسانی این هفته انجام می شود و از هفته بعد فر ۀیند انجام مکاتبه برای انصراف افراد صورت

می گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با اجرای مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها

گفت : در حال انجام مطالعات در این خصوص هستیم ولی هنوز در خصوص سناریوهای قیمت

و زمان ، جمع بندی مشخصی نداریم. 

admin

Administrator
عضو کادر مدیریت
از بخش اخبار حوادث! به بخش اقتصادی منتقل شد.
بخش اخبار حوادث مربوط به اخبار حوادث طبیعی و حوادث خاص انسانی است.
 
بالا