• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

نگارش درست نشانه‌ها («[{}]»)

baroon

متخصص بخش ادبیاتنشانه‌های :
()
«»
[]
{}

[HIGHLIGHT]استفاده از نشانه‌هایی مثل پرانتز، گیومه، کروشه، آکولاد؛ («[{}]»)
[/HIGHLIGHT]​


برای این‌ها هم دقیقا یک شیوه‌ی بسیار ساده وجود دارد:


دقت کنیم:

هر کدام از این نشانه‌ها را که باز می‌کنیم،
پیش از آن باید Space زده باشیم تا با واژه‌ی قبلی فاصله ایجاد شود، امّا پس از آن به هیچ‌وجه Space نمی‌زنیم و فاصله ایجاد نمی کنیم.

برای بستن نشانه‌ها هم دقیقا برعکس عمل می‌کنیم؛ یعنی بدون هیچ فاصله‌ای از واژه‌ی قبلی، نشانه را می‌بندیم، ولی پس از آن Space می‌زنیم و به نوشتن ادامه می‌دهیم.


به این مثال هم می‌توانید توجه کنید تا به خوبی دریابید ماجرا چیست:
«بهتر آن است برای نگارش، اصول آن را (به‌عنوان الفبا) رعایت کنیم.»


خب، در جمله‌ی بالا هم به وضعیت
گیومه دقت کنید و هم به وضعیت پرانتز. 
بالا