• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

پادشاه جومونگ

Sea Girl

متخصص بخش تاریخ
پادشاه دانگمیونگ (متولد ۳۷-۱۹ قبل از میلاد ) یا به طور کامل دانگمیونگ سئونگ وانگ که با اسم زمان تولدش جومونگ نیز معروف است، موسس امپراتوری گوگوریومیباشد. گوگوریو در میان سه امپراطوری کره، شمالیترین آنها محسوب میشد. درلوح سنگی گوانگائتو از او با نام چومووانگ به معنی پادشاه چومو و در ۲ کتاب تاریخی سامگوک ساگیو سامگوک یوسااز او با نام جومونگ و عنوان گو یاد شدهاست. همچنین در کتاب سامگوک ساگی از او با نام چومونگ یا سانگائی نیز نام برده شدهاست. در سایر نوشتههای بدست آمده او با نامهای چومونگ ، جونگمو یا دومو معرفی شدهاست.
تولد
افسانه تاسیس گوگوریو برگرفته از متون کهن کره از جمله لوح سنگی گوانگائتومیباشد. معروفترین متن شناخته شده با اندکی تغییرات از سامگوک یوسا، “سامگوک ساگی و دانگمیونگ سئونگ وانگ پیئون از دانگ گوک ایسانگ گوکجیپ بدست آمدهاست.
بحثهای مختلفی بر سر آنکه پدر واقعی او چه کسی بوده به وجود آمدهاست، در بعضی از متون کره، جومونگ را پسر هه موسو (解慕漱:به معنی پسر آسمان) و یوهوا (柳花:به معنی دختر خدای رودخانه هابک) توصیف کردهاند.
گفته شدهاست که هه موسو با یوهوا در زمانی که او در کنار رودخانه در حال حمام کردن بود آشنا شدهاست، اما خدای رودخانه هه موسو را قبول نکرد و او به آسمان برگشت. خدای رودخانه یوهوا را به اوبالسو (優渤水) تبعید کرد، مکانی که او با پادشاه دانگ بویو، گوموا آشناشد و صیغه او گردید. یوهوا که توسط نور خورشید باردار شده بود، تخمی را بدنیا آورد.گوموا سعی کرد تا تخم را نابود کند سپس سعی کرد تا تخم را به حیوانات بخوراند، اما حیوانات به جای خوردن آن، از تخم محافظت کردند تا صدمه نبیند. در نهایت گوموا تخم را به یوهوا برگرداند و از درون تخم پسری به دنیا آمد که جومونگ نامیده شد و در زبان کرهای به معنی کماندار ماهر است.
ترک دانگ بویو
جومونگ برای مهارت استثنایی که در تیراندازی داشت، معروف بود. سرانجام به خاطر حسادت پسران گوموا، جومونگ مجبور به ترک دانگ بویو شد. برطبق افسانه در هنگام فرار با اسبش به رودخانهای خروشان رسید، لاک پشتهاو جانوران آبزی بر سطح آب آمدند و یک پل ایجاد کردند.هنگامیکه او به سرزمینی که در جنوب رودخانه قرار داشت وارد شد و مورد استقبال گو موسئو دانگون فرمانروای جولبون (که همان باک بویوبود) قرار گرفت. گو موسئو میدانست که جومونگ یک مرد معمولی نیست و دخترش سوسونورا به عقد او درآورد. بعداز مرگ گو موسئو در ۳۷ قبل از میلاد، جومونگ هفتمین دانگون باک بویو گردید. او تمام ۵ قبیله جولبون را با یکدیگر متحد کرد و یک کشور پادشاهی متمرکز به وجود آورد.
اولین پادشاه گوگوریو
جومونگ در سال ۳۷ قبل از میلاد کشور گوگوریو را تاسیس نمود و اولین پادشاه بزرگ گوگوریو شد. درطی همان سال، پادشاه قبیله بیریو که سونگیانگ نام داشت پس از دریافت کمک جهت شکست قبیله مالگالکه مورد هجوم آنها قرار گرفته بود، تسلیم جومونگ شد. درسال ۳۴ قبل از میلاد، جولبون سئونگ اولین شهر پایتخت گوگوریو همراه با قصر امپراتوری تکمیل شد.۴ سال بعد و در سال ۲۸ قبل از میلاد، جومونگ ژنرال بو ویئومرا جهت تسخیر پادشاهی اوک جی فرستاد. در طی همان سال مادرجومونگ، یوهوا، در قصر دانگ بویو در گذشت و برای او یک مراسم خاکسپاری درحد یک ملکه گرفتند در حالیکه فقط او یک صیغه سلطنتی بود. جومونگ یک فرستاده و هدایای فراوانی جهت قدردانی از سخاوت پادشاه گوموا، برای او ارسال نمود. در سال ۱۹ قبل از میلاد، همسراول جومونگ، یه سویا همراه پسرش، یوری، دانگ بویو را ترک کردند و وارد گوگوریو شد.یه سویا، ملکه شد و سوسونو همسر دوم جومونگ به علت فشارهای وارده و همچنین ترس از موقعیت پسرانش در آینده گوگوریو تصمیم به ترک آنجا گرفت. سوسونو، گوگوریو را همراه دو پسرش و تعدادی از مردم ترک کرد و آنها را به سمت جنوب شبه جزیره کره، مکانی که در حال حاضر کره جنوبی در آن قرار دارد، رهبری کرد. جومونگ اولین پسرش یوری را به عنوان ولیعهد معرفی نمود.و او را وارث تاج و تخت کرد.
مرگ و جانشین
چومانگ در سال ۱۹ قبل از میلاد، در سن ۴۰ سالگی درگذشت.شاهزاده یوری که ولیعهد نیز بود، پدرش را در یک قبر هرمی شکلی دفن نمود و پس از مرگ به او نام چومو سئونگ وانگ را اهدا نمود.
میراث
قلمرو پادشاهی گوگوریویجومونگ، سرانجام توسعه پیدا کرد و به یک قدرت بزرگ منطقهای تبدیل شد. گوگوریو به مدت ۷۰۵ سال باقی ماند و در این مدت ۲۸ پادشاه از خانواده سلطنتی گوبر آن حکمرانی کردند تا اینکه توسط نیروهای متحد تانگ-سیلا مورد هجوم قرار گرفت. امروزه فرزندان جومونگ از لقب گو در نام خانوادگی خود استفاده میکنند.
در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶، شبکه تلویزیونی امبیسیکره جنوبی، درام تاریخی و پرطرفدار ۸۱ قسمتی افسانه جومونگرا تولید و پخش نمود.


خانواده

  • پدر: هه موسو

  • مادر: یوهوا

  • پدرخوانده: گوموا، پادشاه بویو

  • همسر اول: یه سویا
فرزند از همسر اول: پادشاه یوری
  • همسر دوم: سوسونو
فرزند از همسر دوم: بیریوو پادشاه اونجو


منابع نوشته :

  1. ↑اموزش دیجیتال کره http://www.koreandb.net/KPeople/KPSh...0003672&Type=L
  2. ↑ Retrieved on March 6th of 2008. http://www.koreandb.net/KPeople/KPSh...0003672&Type=L
  3. http://www.seelotus.com/gojeon/gojeo...yeong-wang.htm (Kor)
  4. ↑十九年夏四月王 子類利自扶餘與其� �逃歸王喜之立爲太子, 《Samguksagi》 concerning Goguryeo volume 13th
 
بالا