• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

گوشی های "Sony" به چه قیمت؟ + جدول

ناهید

متخصص بخش
گوشی های "Sony" به چه قیمت؟ + جدول


179055.jpg

قیمت ها به شرح زیر است:


Sony


[TR]
[TD="width: 187"]
مدل گوشی


[/TD]
[TD]
قیمت (تومان)


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia Miro


[/TD]
[TD]
435,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia SP


[/TD]
[TD]
932,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia Acro S


[/TD]
[TD]
950,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia Ion LTE


[/TD]
[TD]
866,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia S


[/TD]
[TD]
884,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia Sola


[/TD]
[TD]
700,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia SL


[/TD]
[TD]
895,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia Neo L


[/TD]
[TD]
539,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia go


[/TD]
[TD]
620,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia E dual


[/TD]
[TD]
395,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia E


[/TD]
[TD]
530,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
[/TD]
[TD]
1,370,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia ZR


[/TD]
[TD]
1,360,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia ZL


[/TD]
[TD]
1,390,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia T


[/TD]
[TD]
855,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia TX


[/TD]
[TD]
945,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia J


[/TD]
[TD]
575,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia U


[/TD]
[TD]
514,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia V


[/TD]
[TD]
895,000


[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 187"]
Sony Xperia Tipo


[/TD]
[TD]
328,000


[/TD]
[/TR]

 
بالا