• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

Evanescence (مـــــــرگ تدريجــــــي)

از بودن در اینجا خسته شدم


Suppressed by all my childish fears


تحت فشار ترسهای کودکانه قرار گرفتم


And if you have to leave, I wish that you would just leave


اگه مجبوری ترکم کنی، آرزو می کنم که هرچه زودتر بری

Your presence still lingers here


چون وجودت رو هنوز اینجا احساس می کنم

And it won''t leave me alone

و من رو تنها نمیگذاره

These wounds won''t seem to heal


به نظر نمیاد که این زخمها خوب شدنی باشن

This pain is just too real


این درد خیلی کاریه
There''s just too much that time cannot erase

اینقدر کاریه که زمان هم نمیتونه اون رو خوب کنهادامه......
 
When you cried I''d wipe away all of your tears

وقتی گریه می کردی اون من بودم که اشکهات رو پاک می کردم

When you''d scream I''d fight away all of your fears

وقتی جیغ می زدی اون من بودم که با ترسهات می جنگیدم

And I held your hand through all of these years


این من بودم که این همه سال دستت رو می گرفتم

But you still have all of me


با این همه، هنوز با تمام وجود مال تو هستمادامه...

 
You used to captivate me by your resonating light

عادت داشتی من رو مجزوب نورهای طنین اندازت کنی

Now I''m bound by the life you left behind


ولی حالا محسور زندگی شدم که تو برام به جا گذاشتی

Your face it haunts my once pleasant dreams


صورتت تمام رویا های من رو شکار می کرد

Your voice it chased away all the sanity in me


صدات عقل و هوشم رو از من می گرفت

These wounds won''t seem to heal


به نظر نمیاد که این زخمها خوب شدنی باشن

This pain is just too real

این درد خیلی کاریه

 
There''s just too much that time cannot erase

اینقدر کاریه که زمان هم نمیتونه اون رو خوب کنه

When you cried I''d wipe away all of your tears


وقتی گریه می کردی اون من بودم که اشکهات رو پاک می کردم

When you''d scream I''d fight away all of your fears

وقتی جیغ می زدی اون من بودم که با ترسهات می جنگیدم

And I held your hand through all of these years


این من بودم که این همه سال دستت رو می گرفتم

But you still have all of me


با این همه، هنوز با تمام وجود مال تو هستم

 
I''ve tried so hard to tell myself that you''re gone

خیلی سعی کردم به خودم بقبولونم که تو رفتی

But though you''re still with me


ولی اگر چه هنوز با منی

I''ve been alone all along

من همیشه تنهای تنها بودم

 
When you cried I''d wipe away all of your tears

وقتی گریه می کردی اون من بودم که اشکهات رو پاک می کردم

When you''d scream I''d fight away all of your fears

وقتی جیغ می زدی اون من بودم که با ترسهات می جنگیدم

And I held your hand through all of these years

این من بودم که این همه سال دستت رو می گرفتم

But you still have all of me

با این همه، هنوز با تمام وجود مال تو هستم
 
بالا