• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

How to say :Good bye

ice star

مدیر بخش زبان انگلیسی


Say Good-Bye


چگونه خداحافظی کنید


-----------------------------------------------------------


خداحافظی غیر رسمی


. Bye


.Good - Bye


. Bye for now


. See you later


. Talk to you soon


. See you around . Take care


.See you real soon


. See you tomorrow / next week


(See ya . (informal


( See you later . alligator . (slangخداحافظی رسمی


.Nice to see you . Good - bye


.Good to see you . good - bye


. Nice talking to you. Bye


. Take Care . See you againخداحافظی با فردی که تازه با او آشنا شده اید


.Nice meeting you


(It was a pleasure meeting you . (formal


( It`s a real pleasure to have met you . ( formal


(It`s been a real pleasure . (formal


:بای:
 
بالا