راهنمایی در مورد گوشیN 86

sinaet

متخصص بخش فوتبال
سلام من یک گوشی N 86 دارم که زمانی آن را باز می کنم و یا دوربین آن را فعال می کنم گوشی خاموش می شود و همینطور نیز از زمانی که این مشکل ایجاد شده است گوشی دیگر خط نمی دهد می خواستم بدانم مشکل گوشی از چیست؟
 
بالا