• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

AyTak

تاریخ تولد
1987 , June 6 (سن: 36)
نام واقعي شما
آي تك

امضا

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند ..

آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند ..

آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند ..
بالا