• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

Sarah

امضا


همه چیز با گذشت زمان،
آهسته آهسته رنگ می بازد و فراموش می شود.

به جز مهربانی،
که همیشه ماندگار است...
:گل:


بالا