• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

آسمونیه دلم...

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
می گویند عاشقــــــــت هستند
برای همیشــــــــــــــــــــــه...
باور نکن!!!
همیشه ای در کار نیست!!!
فقط تاوقتی که بــــــــــــازی باتو تمام شود
درکنارت هستند!!!
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی

گفتی دهنم بوی شیر می ده و رفتی...

هی لعنتی....!

امشب به افتخارت دهنم بوی

مشروب،بوی سیگار،


بوی دروغ میده....!!!

برمیگردی!!؟؟
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
چگونه می شود از خدا گرفت چیزی را که نمی دهد ؟!!می گویند قسمت نیست ، حکمت است.

من قسمت و حکمت نمی فهمم.

تو خدایی ، طاقت را می فهمی …!


 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
بــه ایـن فـکر مـیـکـنم
لالایــی هــای مـــادرم
زیــر کــدام بـالشتک کـودکی هــایـم جـا مانـده…؟؟؟
شـاید هـنـوز بـشـود
آسـوده خــوابـیـد…!!
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
براي مادرم ....

قند خون مادر بالاست ، دلش اما همیشه شور می زند برای ما . . .
اشکهای مادر ، مروارید شده است در صدف چشمانش

دکترها اسمش را گذاشته اند آب مروارید !
حرفها دارد چشمان مادر ؛ گویی زیرنویس فارسی دارد !
دستانش را نوازش می کنم ؛ داستانی دارد دستانش . .

:گل::گل::گل:
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
یه وقتایی هست
میبینی فقط خودتی و خودت ... !

دوســـت داری ،

همـــدرد نداری ...

خانـــواده داری ،

حمــــایت نداری ...

عشــق داری ،

تکـــیه گاه نداری ...

مثل همیشه ؛

هــمه چی داری و هــیچی نداری!!
:آه:
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
چند روز پيش آموزگار سال اول دبستانمو ديدم باديدن صورت چروكش خاطره سال
اول دبستان برام تداعي شد .

خاطره كلمه
درد ، وقتي معلم اون روزمنوصدا زد وگفت :
بگوببينم درد چند بخش وچند صدا دارد ومن با حاضرجوابي تمام گفتم :

خانم اجازه !
درد يك بخش دارد وچهارصدا
دوباره باهمان لحن ازمن پرسيد: الان درد چند بخش وصدا دارد ومن ديگر حاضرجواب نبودم با تامل گفتم:


خانم اجازه ! درد را بايد با تمام وجود كشيد حالا ديگر درد به اندازه سلولهاي بدنم

بخش دارد و صدايش سكوت وهجايش زخم


درزندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را درانزواآهسته میخورد وميتراشد...

........
برا بعضیا که فک میکنن خیلی میدونن!!!!
غافل از اینکه حتی بویی برده باشن از زخم دلمون!!! هه
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
خـــــدایا

میـــوه ی کــــدام درخـتـتــــــ را گــــاز بــــزنم

کـــه از زمیـــن رانــده شـــوم؟

CANU6FCACAC5O6L2CA95LGVJCAWJ1JU3CA5UVKECCALI9JGMCAJ2KH0XCALGII4DCABSZD1HCACZABBXCAJ3CH6VCA2YYB4Y.jpg
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
خدایا

خواستم بگویم تنهایم

اما

نگاه خندانت شرمگینم کرد...


چه کسی بهتر از تو
...!!!

 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
خیلـــی وقت است گمان میکنم
جهـــــان قسمتی از خودش را از من پنهـــــان میکند
شبیهــــ پرنده ای که چون در قفس سر از تخمــــ در آورده
هیچ کس برایش از پــــــــــــرواز
حرف نمیــــــــــــزند
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
گفتند حکم؟ ورق دست گرفتیم و خندیدیم
قرار شدحکم آفتاب گردان باشد، تمام سرها دست خورشید بود
زمین دست از ما گرفت... دو به دو دل دادیم
آسمان ، آسِ مان را برید
دو به /تک... باختیم
بازی روبروی چشم های تو عاقبت ندارد
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
خدایا...

تمام خنده های امروزم را میدهم...

یکی از آن گریه های شیرین کودکیم راپس بده
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
نعمت بزرگی كه خدا به آدمها داده است,اینست كه از شنیدن سكوت عاجزند و از این رو است كه همه آسوده و خوش زندگی می كنند.
چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است كه به این مردم,آسایش و خوشبختی بخشیده است.

"نامه ای به دوست:دكتر علی شریعتی"
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
من زنمو به همان اندازه از هوا سهم می برم که ریه های تو میبرد!
درد اور است که من ازاد نباشم تا تو به گناه نیفتی !
تاسف بار است که باید لباسهایم را به اندازه ایمان تو تنظیم کنم !
ژست روشن فکریت تنها برای دختران غریبهاست به خواهر و مادرت که میرسی قیصرمیشوی !
دردم می اید در تختخواب با تمام عقیده هایم موافقی و صبح ها از دنده دیگری از خواب پا میشوی تمام حرفهایت عوضمیشود !
دردم میاید که نمیفهمی تفکر فروشی بدتر از تن فروشیاست
دردم میاید انقدر خوب سر وجدانت کلاه میگذاری و هر بار که ازادیم را محدود میکنی میگویی من به تو اطمینان دارم اما اجتماع خراب است !
دردم می اید ازین همه بی کسی دردم می اید

.:سیمیـــــــــن دانشــــــور:.

ف.jpg
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
"زیادی" عاشق نشو

"زیادی " اعتماد نکن

اون "زیادی"

بعدا "زیادی" داغونت میکنه
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
باور نـمـــــــــــی کنـم ...

خـالـق نظـم دانـه هـای انـار

زنـدگــــــــــی مـــــــــــــــــرا ...

بـی نظـم چیـده باشـد !

 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
خدایا...
تمام خنده های امروزم را میدهم...

یکی از آن گریه های شیرین کودکیم راپس بده


ئ.jpg
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
رفت.... بی آنکه مرابه خدا بسپارد... نمیدانم... خدا را از یاد برده بود یا مرا....

د.jpg
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
هر رابطه ای ؛

به هر دلیلی برایت تمام شد !

پی اش را دیگر نگیر

هیچ شوک مصنوعی !

آدمها و رابطه های مرده را زنده نمی کند . . .
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
بزرگتر که شدیم مدادهایمان هم تکامل یافتند
تبدیل به خودکارهایی بی رحم شدند

تا یادمان بدهند که هر اشتباهی پاک شدنی نیست!

اکنون اینجایم با پاک کنی یادگار از کودکی

میخواهم پاک کنم این مشق کهنه ی اشتباه را !

ولی نمیتوانم …
 
بالا