• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

اسامی واژگان مرتبط + عکس + نحوه نوشتن + تلفظ صوتی

BLaDe

متخصص بخش زبان
جهت ذخیره تصاویر در اندازه واقعی و بزرگ ابتدا روی تصویر پیوست شده کلیک کنید تا در اندازه بزرگ نمایش داده شود ، سپس روی آن راست کلیک و گزینه Save image as را برگزینید و در درایو دلخواه کامپیوترتون ذخیره کنید

Vegetables.jpg

فایل صوتی تلفظ کلمات :

مشاهده پیوست Vegetables.rar

رمز فایل صوتی فشرده شده : www.iranjoman.com

 
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


دانلود فایل صوتی تلفظ حروف الفبا :


رمز فایل : www.iranjoman.com
 

پیوست ها

 • Alphabet(www.iranjoman.com).rar
  86.3 کیلوبایت · بازدیدها: 6
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
علائم نوشتار و نشان گذاری

رمز فایل صوتی : ندارد

منبع اصلی فایل صوتی

منبع ایجاد تصاویر بوسیله Paint : ایران انجمن

دانلود فایل صوتی و تصاویر مربوطه :


 

پیوست ها

 • Writing Signs.rar
  179 کیلوبایت · بازدیدها: 15
 • Writing Signs.jpg
  Writing Signs.jpg
  151.2 کیلوبایت · بازدیدها: 9
 • Writing Signs 2.jpg
  Writing Signs 2.jpg
  144.4 کیلوبایت · بازدیدها: 9
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
The Digestive System
دستگاه گوارش


منبع ایجاد عکس و زیرنویس فارسی و انگلیسی کردن بوسیله Paint : ایران انجمن

دانلود فایل صوتی :


 

پیوست ها

 • Digestive System.jpg
  Digestive System.jpg
  98.3 کیلوبایت · بازدیدها: 6
 • Digestive System.rar
  276.5 کیلوبایت · بازدیدها: 9
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
Continents
قاره ها


رمز فایل صوتی : ندارد

منبع اصلی فایل صوتی

منبع ایجاد عکس و زیرنویس فارسی و انگلیسی کردن بوسیله Paint : ایران انجمن

دانلود فایل صوتی و تصاویر مربوطه :


 

پیوست ها

 • Continents.jpg
  Continents.jpg
  118.4 کیلوبایت · بازدیدها: 6
 • Continents.rar
  41.1 کیلوبایت · بازدیدها: 5

BLaDe

متخصص بخش زبان
Medicine > Injuries
علم طب > صدمات و آسیب ها


رمز فایل صوتی : ندارد

منبع اصلی فایل صوتی

منبع ایجاد تصاویر بوسیله Paint : ایران انجمن


 

پیوست ها

 • Medicine.Injuries.jpg
  Medicine.Injuries.jpg
  288.7 کیلوبایت · بازدیدها: 6
 • Medicine _ Injuries.rar
  127.1 کیلوبایت · بازدیدها: 5

BLaDe

متخصص بخش زبان
Colors
رنگ ها


رمز فایل صوتی : ندارد

منبع اصلی فایل صوتی

منبع ایجاد تصاویر بوسیله Paint : ایران انجمن 

پیوست ها

 • Colors.jpg
  Colors.jpg
  105.6 کیلوبایت · بازدیدها: 5
 • Colors.rar
  82.8 کیلوبایت · بازدیدها: 7

BLaDe

متخصص بخش زبان
Pets
حیوانات اهلی

رمز فایل صوتی : ندارد

منبع اصلی فایل صوتی

منبع ایجاد تصاویر بوسیله Paint : ایران انجمن


 

پیوست ها

 • Pets.jpg
  Pets.jpg
  184.6 کیلوبایت · بازدیدها: 7
 • Pets.rar
  98.5 کیلوبایت · بازدیدها: 8

BLaDe

متخصص بخش زبان

پیوست ها

 • Sewing.jpg
  Sewing.jpg
  144.6 کیلوبایت · بازدیدها: 7
 • Sewing.rar
  64.9 کیلوبایت · بازدیدها: 5

BLaDe

متخصص بخش زبان
Winter Clothing
پوشاک زمستانه


رمز فایل صوتی : ندارد

منبع اصلی فایل صوتی


منبع ایجاد تصاویر بوسیله Paint : ایران انجمن

 

پیوست ها

 • Winter Clothing.jpg
  Winter Clothing.jpg
  180 کیلوبایت · بازدیدها: 6
 • Winter Clothing.rar
  84.6 کیلوبایت · بازدیدها: 7

BLaDe

متخصص بخش زبان
Food 2
غذا

( قسمت دوم )


رمز فایل صوتی : ندارد


منبع اصلی فایل صوتی


منبع ایجاد تصاویر بوسیله Paint : ایران انجمن


 

پیوست ها

 • Food 2.jpg
  Food 2.jpg
  395.1 کیلوبایت · بازدیدها: 5
 • Food 2.rar
  185.8 کیلوبایت · بازدیدها: 11
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
Fruit
میوه

رمز فایل صوتی : ندارد ...
منبع ایجاد تصاویر : ایران انجمن

 

پیوست ها

 • Fruit.jpg
  Fruit.jpg
  304.9 کیلوبایت · بازدیدها: 4
 • Fruit.rar
  149 کیلوبایت · بازدیدها: 5

BLaDe

متخصص بخش زبان

پیوست ها

 • Numbers.rar
  573.2 کیلوبایت · بازدیدها: 4
 • Numbers.jpg
  Numbers.jpg
  331.2 کیلوبایت · بازدیدها: 2

BLaDe

متخصص بخش زبان
Ordinal Numbers
اعداد ترتیبیرمز فایل صوتی : ندارد

منبع اصلی فایل صوتی

منبع ایجاد تصاویر بوسیله Paint : ایران انجمن 

پیوست ها

 • ordinal_numbers.rar
  200.4 کیلوبایت · بازدیدها: 4
 • Ordinal Numbers.jpg
  Ordinal Numbers.jpg
  268.3 کیلوبایت · بازدیدها: 2

BLaDe

متخصص بخش زبان

پیوست ها

 • Telling Time.rar
  121 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Telling Time.jpg
  Telling Time.jpg
  225.3 کیلوبایت · بازدیدها: 1

BLaDe

متخصص بخش زبان
Sea Animals
حیوانات دریایی

رمز فایل صوتی : ندارد


منبع اصلی فایل صوتی

م
نبع ایجاد تصاویر بوسیله Paint : ایران انجمن

 

پیوست ها

 • Sea Animals.rar
  138.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Sea Animals.jpg
  Sea Animals.jpg
  207.8 کیلوبایت · بازدیدها: 1
آخرین ویرایش:
بالا