• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

ترفند فعال کردن Gprs ، ایرانسل در گوشیهای Sony Erricsson

گل همیشه بهار

متخصص بخش اینترنت
به مسیر زیر بروید:


Menu > Settings > Connectivity > Data Comm


سپس یک Account جدید از نوع GPRS بسازید.


نام آن را Irancell قرار دهید.


در ادامه GPRS APN را به نام GPRS نام گذاری کنید.


دکمه Save را بزنید تا اطلاعات ذخیره شود.


به صفحه Data comm. باز گردید. کانکشنی که ایجاد کردید را انتخاب کنید تا دایره کناری آن تو پر شود.

مجدد به صفحه Settings برگردید. به Internet Settings بروید.


یک تنظیم جدید ایجاد کنید و نام آن را Etesl قرار دهید و OK را انتخاب کنید.

از قسمت Account نام اشتراکی که ساخته اید را انتخاب کنید و آن را Save کنید.


مجدد در صفحه Internet Settings تنظیمی که ساخته اید را انتخاب کنید تا دایره کناری آن تو پر شود.

کار تنظیمات تمام است. از طریق Menu ، به Internet بروید.


برای وارد نمودن آدرس دکمه More را بزنید سپس Enter URL را انتخاب کنید.
 
بالا