• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

دم مارمولک ها منبع انرژي است!

صفورا1111

New member
دم مارمولک ها منبع انرژي است!

دم مارمولک ها منبع انرژي است!
نتايج يک تحقيق بين المللي نشان مي دهد که دم مارمولک ها منبع انرژي است. محققان مي گويند: اگرچه دم مارمولک ها به آنها کمک مي کند تا بتوانند بگريزند و اين جانور دم خود را براي رهايي از چنگال شکارچي اش رها مي کند، اما ظاهرا با اين کار در واقع سوختي را آزاد مي کند که به آن انرژي قابل ملاحظه اي براي فرار کردن مي دهد. دکتر «تريش فلمينگ»، محقق دانشگاه «موردوخ» در اين زمينه مي گويد: توانايي جدا کردن دم از بدن در واکنش به حمله شکارچي يک مکانيسم مهم فرار در لحظه خطر در 13 گونه از 20 گونه مختلف در خانواده مارمولک ها است. از دست دادن دم به مارمولک امکان مي دهد که از چنگال شکارچي که از دم اين جانور را سير کرده، فرار کند. دم مارمولک همچنين با ايجاد حرکات همزمان پيچشي يا وول خوردن زياد در واقع بعنوان يک ابزار حواس پرتي و پريشان کننده شکارچي عمل مي کند و تا زمانيکه مارمولک بگريزد، توجه شکارچي را منحرف کند. همچنين محققان مي گويند: بعلاوه مارمولک ها پس از دست دادن دم خود، سريع تر حرکت مي کنند، البته محققان تصور مي کنند اين يافته بستگي به نوع گونه مارمولک دارد.

 
بالا