• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

ریشه شناسی واژه ی «پرستو»

baroon

متخصص بخش ادبیات


در فارسی میانه paristag است. در فارسی میانه paristan به معنای پریدن است.
پرستو یعنی جانداری که زیبا می پرد. البته همه پرنده ها می پرند ولی گویا پریدن این پرنده زیباتر به نگاه می رسیده که آن را چنین نامیده اند.در کردی فَهلَوی یا فیلی نیز، پَرِستـِن هنوز به معنی پریدن است.
 
بالا