• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

ریشه ی واژه ی «آدینه»

baroon

متخصص بخش ادبیاتآدینه در اصل آذینه روز بوده است. ایرانیان در روز پایانی هفته خود را می آراستند و به گردش و مهمانی می رفتند.
آدینه همان آذینه است و ما امروزه تلفّظ ذال را دیگر در فارسی نداریم. در فارسی امروز، ذال به دال تبدیل شده است.

عرب این روز را
جُــمُــعَــة نامیده؛ یعنی روز گردهمایی.


 
بالا