• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

ریشه ی واژه ی «استاد»

baroon

متخصص بخش ادبیاتاین واژه که از پارسی در عربی به صورت استاذ وارد شده است در فارسی میانه به صورت awestad بوده و احتمالاً از ریشه ایستادن (اِستادن) برگرفته شده باشد.

احتمالاً باید گفت:
استاد کسی است که می ایستد و به دانشجویان نشسته اش درس می دهد.
 
بالا