• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

ریشه ی واژه ی «تاریخ»

baroon

متخصص بخش ادبیاتتاریخ یک واژه ی عربی و بر وزن تَفعیل است.
اصل این واژه تَوریخ بوده است که برای آسانی تلفظ، حرف واو آن تغییر کرده و به صورت تاریخ و تأریخ شده است.

واژه ی پارسی سَره اش از یاد رفته است.
بی گمان در پارسی نیز واژه ای برابر تاریخ بوده اما همچون هزاران واژه ی دیگر، از یاد مردمان فارسی زبان رفته است.
 
بالا