• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

سوال: نحوه شخصی سازی لیست نظرات سایت وردپرسی

t92

متخصص بخش
چگونه میتوان html و اجزای نظرات وبسایت وردپرسی را به صورت کامل اختصاصی و شخصی سازی کرد؟
 

amin khan

مدیر انجمن
چگونه میتوان html و اجزای نظرات وبسایت وردپرسی را به صورت کامل اختصاصی و شخصی سازی کرد؟


باید فایل
(comments.php) رو ویرایش کنید
البته چند تا افزونه هم داره که قالب نظرات رو تغییر میده و میتونید هم افزونه رو نصب کنید و هم قالب نظرات رو ویرایش کنید.
 

t92

متخصص بخشباید فایل
(comments.php) رو ویرایش کنید
البته چند تا افزونه هم داره که قالب نظرات رو تغییر میده و میتونید هم افزونه رو نصب کنید و هم قالب نظرات رو ویرایش کنید.

مرسی امین جان

به عنوان مثال:
میخوایم پس از استفاده از تابع wp_list_comments() شکل و شمایلی که به صورت زیر هست:
<نظر دهنده نوشته است:>
<تاریخ و زمان ارسال نظر (ویرایش)>
<متن نظر>
به این صورت نمایش دهیم:
<نام نویسنده نظر> | <فقط تاریخ ارسال نظر> <ویرایش>
 

ahmadfononi

معاونت انجمن
سلام
برای این کار آرش جان شما باید تابع هرکدوم رو به هر حالتی که میخواید قرار بدید.
مثلا نظر دهنده نوشته است تابع مورد نظرش رو بذار و سپس اسمش رو هم بذار.
 

t92

متخصص بخش
خب مشکل اینجاست از اونجایی که خروجی لیست کامنت ها به صورت Loop (حلقه) هست این توابع به درستی کار نمیکنه.
میشه یک نمونه از کدی که برای comments.php مد نظرت هست (احمد یا امین) به شکلی که خروجی که ذکر شده رو نتیجه بده قرار بدی؟
 

amin khan

مدیر انجمن
توابع خود وردپرس هست نه تابع php مشکلی نداره و من تو قالب ها همین رو استفاده میکنم
قالب آماده هست ولی من تو فایل فانکشن قرار دادم فکر کنم این طوری کیج کننده بشه
شما قالبی که روش کار میکنید رو قرار بدید و یا محتوای فایل کامنت و فانکشن رو قرار بدید تا بهتر راهنمایی کنیم
 

t92

متخصص بخش
این کد نمونه مربوط به فایل comments.php هست که داخل قالب twentyten قرار داره:

PHP:
<?php
/**
 * The template for displaying Comments.
 *
 * The area of the page that contains both current comments
 * and the comment form. The actual display of comments is
 * handled by a callback to twentyten_comment which is
 * located in the functions.php file.
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Twenty_Ten
 * @since Twenty Ten 1.0
 */
?>

      <div id="comments">
<?php if ( post_password_required() ) : ?>
        <p class="nopassword"><?php _e( 'This post is password protected. Enter the password to view any comments.', 'twentyten' ); ?></p>
      </div><!-- #comments -->
<?php
    /* Stop the rest of comments.php from being processed,
     * but don't kill the script entirely -- we still have
     * to fully load the template.
     */
    return;
  endif;
?>

<?php
  // You can start editing here -- including this comment!
?>

<?php if ( have_comments() ) : ?>
      <h3 id="comments-title"><?php
      printf( _n( 'One Response to %2$s', '%1$s Responses to %2$s', get_comments_number(), 'twentyten' ),
      number_format_i18n( get_comments_number() ), '<em>' . get_the_title() . '</em>' );
      ?></h3>

<?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // Are there comments to navigate through? ?>
      <div class="navigation">
        <div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( __( '<span class="meta-nav">←</span> Older Comments', 'twentyten' ) ); ?></div>
        <div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments <span class="meta-nav">→</span>', 'twentyten' ) ); ?></div>
      </div> <!-- .navigation -->
<?php endif; // check for comment navigation ?>

      <ol class="commentlist">
        <?php
          /* Loop through and list the comments. Tell wp_list_comments()
           * to use twentyten_comment() to format the comments.
           * If you want to overload this in a child theme then you can
           * define twentyten_comment() and that will be used instead.
           * See twentyten_comment() in twentyten/functions.php for more.
           */
          wp_list_comments( array( 'callback' => 'twentyten_comment' ) );
        ?>
      </ol>

<?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // Are there comments to navigate through? ?>
      <div class="navigation">
        <div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( __( '<span class="meta-nav">←</span> Older Comments', 'twentyten' ) ); ?></div>
        <div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments <span class="meta-nav">→</span>', 'twentyten' ) ); ?></div>
      </div><!-- .navigation -->
<?php endif; // check for comment navigation ?>

  <?php
  /* If there are no comments and comments are closed, let's leave a little note, shall we?
   * But we only want the note on posts and pages that had comments in the first place.
   */
  if ( ! comments_open() && get_comments_number() ) : ?>
    <p class="nocomments"><?php _e( 'Comments are closed.' , 'twentyten' ); ?></p>
  <?php endif; ?>

<?php endif; // end have_comments() ?>

<?php comment_form(); ?>

</div><!-- #comments -->
 

amin khan

مدیر انجمن
قالب رو دستکاریش کردی؟
من قالب
twentyten رو دنصب کردم قسمت نظراتش کار میکنه و لی این کدی که قرار دادی مشکل داره و متن نظر رو نمایش نمیده و یا قسمتی از کد نویسیش تو فانکشن هست که درست اجرا نمیشه
 

t92

متخصص بخش
قالب رو دستکاریش کردی؟
من قالب
twentyten رو دنصب کردم قسمت نظراتش کار میکنه و لی این کدی که قرار دادی مشکل داره و متن نظر رو نمایش نمیده و یا قسمتی از کد نویسیش تو فانکشن هست که درست اجرا نمیشه

PHP:
          wp_list_comments( array( 'callback' => 'twentyten_comment' ) );
تو این قسمت یک callback هست به تابع twentyten_comment که داخل functions.php هست به صورت پیشفرض.
اگه twentyten داری همونه دیگه این کد رو کپی نکن روی همون twentyten میخوایم این کارو انجام بدیم.:احترام:
 

amin khan

مدیر انجمن
بله قسمت نظرات این قالب تو فایل فانکشن نوشته شده

حالا شما میخوای نظرات رو به این صورت نمایش بده

نام نویسنده نظر
تاریخ ارسال نظر
متن نظر
 

t92

متخصص بخش
بله قسمت نظرات این قالب تو فایل فانکشن نوشته شده

حالا شما میخوای نظرات رو به این صورت نمایش بده

نام نویسنده نظر
تاریخ ارسال نظر
متن نظر

بله قراره حالت نمایش و محتوی نمایش رو از حالت پیشفرضی که الان داره به حالتی که تو پست اول فرستادم تغییر بدیم...:گل:
مرسی
 

t92

متخصص بخش
یعنی به این صورت:
<نام نویسنده نظر> | <فقط تاریخ ارسال نظر> <ویرایش>
 

amin khan

مدیر انجمن
به این شکل؟

p6p5moe47adzhfofebpt.png
 

t92

متخصص بخش
نه تقریبا به این صورت:
اسم | تاریخ (ویرایش)
مثلا:
ادمین | 26 آبان 1392
متن نظر

آره ویرایش مهم نیست...:گل:
 

amin khan

مدیر انجمن
9chm0flpe2iz7zyjkb8.png


ویرایش پایین باشه مشکلی نیست ؟البته ویرایش فقط برای ادمین نمایش داده میشه

ساختار تاریخ هم از قسمت مدیریت قابل تغییر هست
 

amin khan

مدیر انجمن
فایل فانکشن رو که تغییر ندادی؟
من رو دیفالت کار کردم اگه تغیراتی قبلا دادی میپره
کد:
<?php
/**
 * TwentyTen functions and definitions
 *
 * Sets up the theme and provides some helper functions. Some helper functions
 * are used in the theme as custom template tags. Others are attached to action and
 * filter hooks in WordPress to change core functionality.
 *
 * The first function, twentyten_setup(), sets up the theme by registering support
 * for various features in WordPress, such as post thumbnails, navigation menus, and the like.
 *
 * When using a child theme (see http://codex.wordpress.org/Theme_Development and
 * http://codex.wordpress.org/Child_Themes), you can override certain functions
 * (those wrapped in a function_exists() call) by defining them first in your child theme's
 * functions.php file. The child theme's functions.php file is included before the parent
 * theme's file, so the child theme functions would be used.
 *
 * Functions that are not pluggable (not wrapped in function_exists()) are instead attached
 * to a filter or action hook. The hook can be removed by using remove_action() or
 * remove_filter() and you can attach your own function to the hook.
 *
 * We can remove the parent theme's hook only after it is attached, which means we need to
 * wait until setting up the child theme:
 *
 * <code>
 * add_action( 'after_setup_theme', 'my_child_theme_setup' );
 * function my_child_theme_setup() {
 *   // We are providing our own filter for excerpt_length (or using the unfiltered value)
 *   remove_filter( 'excerpt_length', 'twentyten_excerpt_length' );
 *   ...
 * }
 * </code>
 *
 * For more information on hooks, actions, and filters, see http://codex.wordpress.org/Plugin_API.
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Twenty_Ten
 * @since Twenty Ten 1.0
 */


/**
 * Set the content width based on the theme's design and stylesheet.
 *
 * Used to set the width of images and content. Should be equal to the width the theme
 * is designed for, generally via the style.css stylesheet.
 */
if ( ! isset( $content_width ) )
  $content_width = 640;


/** Tell WordPress to run twentyten_setup() when the 'after_setup_theme' hook is run. */
add_action( 'after_setup_theme', 'twentyten_setup' );


if ( ! function_exists( 'twentyten_setup' ) ):
/**
 * Sets up theme defaults and registers support for various WordPress features.
 *
 * Note that this function is hooked into the after_setup_theme hook, which runs
 * before the init hook. The init hook is too late for some features, such as indicating
 * support post thumbnails.
 *
 * To override twentyten_setup() in a child theme, add your own twentyten_setup to your child theme's
 * functions.php file.
 *
 * @uses add_theme_support() To add support for post thumbnails, custom headers and backgrounds, and automatic feed links.
 * @uses register_nav_menus() To add support for navigation menus.
 * @uses add_editor_style() To style the visual editor.
 * @uses load_theme_textdomain() For translation/localization support.
 * @uses register_default_headers() To register the default custom header images provided with the theme.
 * @uses set_post_thumbnail_size() To set a custom post thumbnail size.
 *
 * @since Twenty Ten 1.0
 */
function twentyten_setup() {


  // This theme styles the visual editor with editor-style.css to match the theme style.
  add_editor_style();


  // Post Format support. You can also use the legacy "gallery" or "asides" (note the plural) categories.
  add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'gallery' ) );


  // This theme uses post thumbnails
  add_theme_support( 'post-thumbnails' );


  // Add default posts and comments RSS feed links to head
  add_theme_support( 'automatic-feed-links' );


  // Make theme available for translation
  // Translations can be filed in the /languages/ directory
  load_theme_textdomain( 'twentyten', get_template_directory() . '/languages' );


  // This theme uses wp_nav_menu() in one location.
  register_nav_menus( array(
    'primary' => __( 'Primary Navigation', 'twentyten' ),
  ) );


  // This theme allows users to set a custom background.
  add_theme_support( 'custom-background', array(
    // Let WordPress know what our default background color is.
    'default-color' => 'f1f1f1',
  ) );


  // The custom header business starts here.


  $custom_header_support = array(
    // The default image to use.
    // The %s is a placeholder for the theme template directory URI.
    'default-image' => '%s/images/headers/path.jpg',
    // The height and width of our custom header.
    'width' => apply_filters( 'twentyten_header_image_width', 940 ),
    'height' => apply_filters( 'twentyten_header_image_height', 198 ),
    // Support flexible heights.
    'flex-height' => true,
    // Don't support text inside the header image.
    'header-text' => false,
    // Callback for styling the header preview in the admin.
    'admin-head-callback' => 'twentyten_admin_header_style',
  );


  add_theme_support( 'custom-header', $custom_header_support );


  if ( ! function_exists( 'get_custom_header' ) ) {
    // This is all for compatibility with versions of WordPress prior to 3.4.
    define( 'HEADER_TEXTCOLOR', '' );
    define( 'NO_HEADER_TEXT', true );
    define( 'HEADER_IMAGE', $custom_header_support['default-image'] );
    define( 'HEADER_IMAGE_WIDTH', $custom_header_support['width'] );
    define( 'HEADER_IMAGE_HEIGHT', $custom_header_support['height'] );
    add_custom_image_header( '', $custom_header_support['admin-head-callback'] );
    add_custom_background();
  }


  // We'll be using post thumbnails for custom header images on posts and pages.
  // We want them to be 940 pixels wide by 198 pixels tall.
  // Larger images will be auto-cropped to fit, smaller ones will be ignored. See header.php.
  set_post_thumbnail_size( $custom_header_support['width'], $custom_header_support['height'], true );


  // ... and thus ends the custom header business.


  // Default custom headers packaged with the theme. %s is a placeholder for the theme template directory URI.
  register_default_headers( array(
    'berries' => array(
      'url' => '%s/images/headers/berries.jpg',
      'thumbnail_url' => '%s/images/headers/berries-thumbnail.jpg',
      /* translators: header image description */
      'description' => __( 'Berries', 'twentyten' )
    ),
    'cherryblossom' => array(
      'url' => '%s/images/headers/cherryblossoms.jpg',
      'thumbnail_url' => '%s/images/headers/cherryblossoms-thumbnail.jpg',
      /* translators: header image description */
      'description' => __( 'Cherry Blossoms', 'twentyten' )
    ),
    'concave' => array(
      'url' => '%s/images/headers/concave.jpg',
      'thumbnail_url' => '%s/images/headers/concave-thumbnail.jpg',
      /* translators: header image description */
      'description' => __( 'Concave', 'twentyten' )
    ),
    'fern' => array(
      'url' => '%s/images/headers/fern.jpg',
      'thumbnail_url' => '%s/images/headers/fern-thumbnail.jpg',
      /* translators: header image description */
      'description' => __( 'Fern', 'twentyten' )
    ),
    'forestfloor' => array(
      'url' => '%s/images/headers/forestfloor.jpg',
      'thumbnail_url' => '%s/images/headers/forestfloor-thumbnail.jpg',
      /* translators: header image description */
      'description' => __( 'Forest Floor', 'twentyten' )
    ),
    'inkwell' => array(
      'url' => '%s/images/headers/inkwell.jpg',
      'thumbnail_url' => '%s/images/headers/inkwell-thumbnail.jpg',
      /* translators: header image description */
      'description' => __( 'Inkwell', 'twentyten' )
    ),
    'path' => array(
      'url' => '%s/images/headers/path.jpg',
      'thumbnail_url' => '%s/images/headers/path-thumbnail.jpg',
      /* translators: header image description */
      'description' => __( 'Path', 'twentyten' )
    ),
    'sunset' => array(
      'url' => '%s/images/headers/sunset.jpg',
      'thumbnail_url' => '%s/images/headers/sunset-thumbnail.jpg',
      /* translators: header image description */
      'description' => __( 'Sunset', 'twentyten' )
    )
  ) );
}
endif;


if ( ! function_exists( 'twentyten_admin_header_style' ) ) :
/**
 * Styles the header image displayed on the Appearance > Header admin panel.
 *
 * Referenced via add_custom_image_header() in twentyten_setup().
 *
 * @since Twenty Ten 1.0
 */
function twentyten_admin_header_style() {
?>
<style type="text/css" id="twentyten-admin-header-css">
/* Shows the same border as on front end */
#headimg {
  border-bottom: 1px solid [URL="http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=000"]#000[/URL]
  border-top: 4px solid [URL="http://www.iranjoman.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=000"]#000[/URL]
}
/* If header-text was supported, you would style the text with these selectors:
  #headimg #name { }
  #headimg #desc { }
*/
</style>
<?php
}
endif;


/**
 * Get our wp_nav_menu() fallback, wp_page_menu(), to show a home link.
 *
 * To override this in a child theme, remove the filter and optionally add
 * your own function tied to the wp_page_menu_args filter hook.
 *
 * @since Twenty Ten 1.0
 */
function twentyten_page_menu_args( $args ) {
  if ( ! isset( $args['show_home'] ) )
    $args['show_home'] = true;
  return $args;
}
add_filter( 'wp_page_menu_args', 'twentyten_page_menu_args' );


/**
 * Sets the post excerpt length to 40 characters.
 *
 * To override this length in a child theme, remove the filter and add your own
 * function tied to the excerpt_length filter hook.
 *
 * @since Twenty Ten 1.0
 * @return int
 */
function twentyten_excerpt_length( $length ) {
  return 40;
}
add_filter( 'excerpt_length', 'twentyten_excerpt_length' );


if ( ! function_exists( 'twentyten_continue_reading_link' ) ) :
/**
 * Returns a "Continue Reading" link for excerpts
 *
 * @since Twenty Ten 1.0
 * @return string "Continue Reading" link
 */
function twentyten_continue_reading_link() {
  return ' <a href="'. get_permalink() . '">' . __( 'Continue reading <span class="meta-nav">→</span>', 'twentyten' ) . '</a>';
}
endif;


/**
 * Replaces "[...]" (appended to automatically generated excerpts) with an ellipsis and twentyten_continue_reading_link().
 *
 * To override this in a child theme, remove the filter and add your own
 * function tied to the excerpt_more filter hook.
 *
 * @since Twenty Ten 1.0
 * @return string An ellipsis
 */
function twentyten_auto_excerpt_more( $more ) {
  return ' …' . twentyten_continue_reading_link();
}
add_filter( 'excerpt_more', 'twentyten_auto_excerpt_more' );


/**
 * Adds a pretty "Continue Reading" link to custom post excerpts.
 *
 * To override this link in a child theme, remove the filter and add your own
 * function tied to the get_the_excerpt filter hook.
 *
 * @since Twenty Ten 1.0
 * @return string Excerpt with a pretty "Continue Reading" link
 */
function twentyten_custom_excerpt_more( $output ) {
  if ( has_excerpt() && ! is_attachment() ) {
    $output .= twentyten_continue_reading_link();
  }
  return $output;
}
add_filter( 'get_the_excerpt', 'twentyten_custom_excerpt_more' );


/**
 * Remove inline styles printed when the gallery shortcode is used.
 *
 * Galleries are styled by the theme in Twenty Ten's style.css. This is just
 * a simple filter call that tells WordPress to not use the default styles.
 *
 * @since Twenty Ten 1.2
 */
add_filter( 'use_default_gallery_style', '__return_false' );


/**
 * Deprecated way to remove inline styles printed when the gallery shortcode is used.
 *
 * This function is no longer needed or used. Use the use_default_gallery_style
 * filter instead, as seen above.
 *
 * @since Twenty Ten 1.0
 * @deprecated Deprecated in Twenty Ten 1.2 for WordPress 3.1
 *
 * @return string The gallery style filter, with the styles themselves removed.
 */
function twentyten_remove_gallery_css( $css ) {
  return preg_replace( "#<style type='text/css'>(.*?)</style>#s", '', $css );
}
// Backwards compatibility with WordPress 3.0.
if ( version_compare( $GLOBALS['wp_version'], '3.1', '<' ) )
  add_filter( 'gallery_style', 'twentyten_remove_gallery_css' );


if ( ! function_exists( 'twentyten_comment' ) ) :
/**
 * Template for comments and pingbacks.
 *
 * To override this walker in a child theme without modifying the comments template
 * simply create your own twentyten_comment(), and that function will be used instead.
 *
 * Used as a callback by wp_list_comments() for displaying the comments.
 *
 * @since Twenty Ten 1.0
 */
function twentyten_comment( $comment, $args, $depth ) {
  $GLOBALS['comment'] = $comment;
  switch ( $comment->comment_type ) :
    case '' :
  ?>
  <li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID(); ?>">
    <div id="comment-<?php comment_ID(); ?>">
      <div class="comment-author vcard">
        <?php echo get_avatar( $comment, 40 ); ?>
        <?php printf( __( '%s <span class="says"></span>', 'twentyten' ), sprintf( '<cite class="fn">%s</cite>', get_comment_author_link() ) ); ?> | <?php printf(__(' %1$s '), get_comment_date()) ?>
<br />
      </div><!-- .comment-author .vcard -->
      <?php if ( $comment->comment_approved == '0' ) : ?>
        <em class="comment-awaiting-moderation"><?php _e( 'Your comment is awaiting moderation.', 'twentyten' ); ?></em>
        
      <?php endif; ?>


<div class="comment-meta commentmetadata"><a href="<?php echo esc_url( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ); ?>">


<?php edit_comment_link( __( '(Edit)', 'twentyten' ), ' ' );?>


      </div><!-- .comment-meta .commentmetadata -->


      <div class="comment-body"><?php comment_text(); ?></div>


      <div class="reply">
        <?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) ) ); ?>
      </div><!-- .reply -->
    </div><!-- #comment-## -->


  <?php
      break;
    case 'pingback' :
    case 'trackback' :
  ?>
  <li class="post pingback">
    <p><?php _e( 'Pingback:', 'twentyten' ); ?> <?php comment_author_link(); ?><?php edit_comment_link( __( '(Edit)', 'twentyten' ), ' ' ); ?></p>
  <?php
      break;
  endswitch;
}
endif;


/**
 * Register widgetized areas, including two sidebars and four widget-ready columns in the footer.
 *
 * To override twentyten_widgets_init() in a child theme, remove the action hook and add your own
 * function tied to the init hook.
 *
 * @since Twenty Ten 1.0
 * @uses register_sidebar
 */
function twentyten_widgets_init() {
  // Area 1, located at the top of the sidebar.
  register_sidebar( array(
    'name' => __( 'Primary Widget Area', 'twentyten' ),
    'id' => 'primary-widget-area',
    'description' => __( 'Add widgets here to appear in your sidebar.', 'twentyten' ),
    'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget-container %2$s">',
    'after_widget' => '</li>',
    'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
    'after_title' => '</h3>',
  ) );


  // Area 2, located below the Primary Widget Area in the sidebar. Empty by default.
  register_sidebar( array(
    'name' => __( 'Secondary Widget Area', 'twentyten' ),
    'id' => 'secondary-widget-area',
    'description' => __( 'An optional secondary widget area, displays below the primary widget area in your sidebar.', 'twentyten' ),
    'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget-container %2$s">',
    'after_widget' => '</li>',
    'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
    'after_title' => '</h3>',
  ) );


  // Area 3, located in the footer. Empty by default.
  register_sidebar( array(
    'name' => __( 'First Footer Widget Area', 'twentyten' ),
    'id' => 'first-footer-widget-area',
    'description' => __( 'An optional widget area for your site footer.', 'twentyten' ),
    'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget-container %2$s">',
    'after_widget' => '</li>',
    'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
    'after_title' => '</h3>',
  ) );


  // Area 4, located in the footer. Empty by default.
  register_sidebar( array(
    'name' => __( 'Second Footer Widget Area', 'twentyten' ),
    'id' => 'second-footer-widget-area',
    'description' => __( 'An optional widget area for your site footer.', 'twentyten' ),
    'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget-container %2$s">',
    'after_widget' => '</li>',
    'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
    'after_title' => '</h3>',
  ) );


  // Area 5, located in the footer. Empty by default.
  register_sidebar( array(
    'name' => __( 'Third Footer Widget Area', 'twentyten' ),
    'id' => 'third-footer-widget-area',
    'description' => __( 'An optional widget area for your site footer.', 'twentyten' ),
    'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget-container %2$s">',
    'after_widget' => '</li>',
    'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
    'after_title' => '</h3>',
  ) );


  // Area 6, located in the footer. Empty by default.
  register_sidebar( array(
    'name' => __( 'Fourth Footer Widget Area', 'twentyten' ),
    'id' => 'fourth-footer-widget-area',
    'description' => __( 'An optional widget area for your site footer.', 'twentyten' ),
    'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget-container %2$s">',
    'after_widget' => '</li>',
    'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
    'after_title' => '</h3>',
  ) );
}
/** Register sidebars by running twentyten_widgets_init() on the widgets_init hook. */
add_action( 'widgets_init', 'twentyten_widgets_init' );


/**
 * Removes the default styles that are packaged with the Recent Comments widget.
 *
 * To override this in a child theme, remove the filter and optionally add your own
 * function tied to the widgets_init action hook.
 *
 * This function uses a filter (show_recent_comments_widget_style) new in WordPress 3.1
 * to remove the default style. Using Twenty Ten 1.2 in WordPress 3.0 will show the styles,
 * but they won't have any effect on the widget in default Twenty Ten styling.
 *
 * @since Twenty Ten 1.0
 */
function twentyten_remove_recent_comments_style() {
  add_filter( 'show_recent_comments_widget_style', '__return_false' );
}
add_action( 'widgets_init', 'twentyten_remove_recent_comments_style' );


if ( ! function_exists( 'twentyten_posted_on' ) ) :
/**
 * Prints HTML with meta information for the current post-date/time and author.
 *
 * @since Twenty Ten 1.0
 */
function twentyten_posted_on() {
  printf( __( '<span class="%1$s">Posted on</span> %2$s <span class="meta-sep">by</span> %3$s', 'twentyten' ),
    'meta-prep meta-prep-author',
    sprintf( '<a href="%1$s" title="%2$s" rel="bookmark"><span class="entry-date">%3$s</span></a>',
      get_permalink(),
      esc_attr( get_the_time() ),
      get_the_date()
    ),
    sprintf( '<span class="author vcard"><a class="url fn n" href="%1$s" title="%2$s">%3$s</a></span>',
      get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ),
      esc_attr( sprintf( __( 'View all posts by %s', 'twentyten' ), get_the_author() ) ),
      get_the_author()
    )
  );
}
endif;


if ( ! function_exists( 'twentyten_posted_in' ) ) :
/**
 * Prints HTML with meta information for the current post (category, tags and permalink).
 *
 * @since Twenty Ten 1.0
 */
function twentyten_posted_in() {
  // Retrieves tag list of current post, separated by commas.
  $tag_list = get_the_tag_list( '', ', ' );
  if ( $tag_list ) {
    $posted_in = __( 'This entry was posted in %1$s and tagged %2$s. Bookmark the <a href="%3$s" title="Permalink to %4$s" rel="bookmark">permalink</a>.', 'twentyten' );
  } elseif ( is_object_in_taxonomy( get_post_type(), 'category' ) ) {
    $posted_in = __( 'This entry was posted in %1$s. Bookmark the <a href="%3$s" title="Permalink to %4$s" rel="bookmark">permalink</a>.', 'twentyten' );
  } else {
    $posted_in = __( 'Bookmark the <a href="%3$s" title="Permalink to %4$s" rel="bookmark">permalink</a>.', 'twentyten' );
  }
  // Prints the string, replacing the placeholders.
  printf(
    $posted_in,
    get_the_category_list( ', ' ),
    $tag_list,
    get_permalink(),
    the_title_attribute( 'echo=0' )
  );
}
endif;


/**
 * Retrieves the IDs for images in a gallery.
 *
 * @uses get_post_galleries() first, if available. Falls back to shortcode parsing,
 * then as last option uses a get_posts() call.
 *
 * @since Twenty Ten 1.6.
 *
 * @return array List of image IDs from the post gallery.
 */
function twentyten_get_gallery_images() {
  $images = array();


  if ( function_exists( 'get_post_galleries' ) ) {
    $galleries = get_post_galleries( get_the_ID(), false );
    if ( isset( $galleries[0]['ids'] ) )
       $images = explode( ',', $galleries[0]['ids'] );
  } else {
    $pattern = get_shortcode_regex();
    preg_match( "/$pattern/s", get_the_content(), $match );
    $atts = shortcode_parse_atts( $match[3] );
    if ( isset( $atts['ids'] ) )
      $images = explode( ',', $atts['ids'] );
  }


  if ( ! $images ) {
    $images = get_posts( array(
      'fields'     => 'ids',
      'numberposts'  => 999,
      'order'     => 'ASC',
      'orderby'    => 'menu_order',
      'post_mime_type' => 'image',
      'post_parent'  => get_the_ID(),
      'post_type'   => 'attachment',
    ) );
  }


  return $images;
}
 
بالا