• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

فایلهای صوتی کتاب 504 واژه ضروری ( لهجه British و American )

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس اول

دو فایل صوتی با دو لهجه امریکایی و بریتانیایی ( انگلیسی )


منبع : ایران انجمن

کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است ....


به زودی منتظر فایل های صوتی درس های بعدی نیز باشید ...
 

پیوست ها

 • 01 (American).rar
  2.2 مگایابت · بازدیدها: 425
 • 01 ( British ).rar
  3.4 مگایابت · بازدیدها: 350

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس دوم و سوم :


دو فایل صوتی با دو لهجه امریکایی و بریتانیایی ( انگلیسی ) برای هر درس

رمز فایل های صوتی : www.iranjoman.com


منبع : ایران انجمن

کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است ....
 

پیوست ها

 • 02 ( British ).rar
  3.5 مگایابت · بازدیدها: 186
 • 02 ( American ).rar
  2.3 مگایابت · بازدیدها: 144
 • 03 ( American ).rar
  2.3 مگایابت · بازدیدها: 149
 • 03 ( British ).rar
  3.7 مگایابت · بازدیدها: 172

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس چهارم و پنجم :


دو فایل صوتی با دو لهجه امریکایی و بریتانیایی ( انگلیسی ) برای هر درس

رمز فایل های صوتی : www.iranjoman.com


منبع : ایران انجمن

کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است ....

 

پیوست ها

 • 04 ( British ).rar
  3.7 مگایابت · بازدیدها: 153
 • 04 ( American ).rar
  2.3 مگایابت · بازدیدها: 118
 • 05 ( American ).rar
  2 مگایابت · بازدیدها: 133
 • 05 ( British ).rar
  3.5 مگایابت · بازدیدها: 137

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس ششم و هفتم :


دو فایل صوتی با دو لهجه امریکایی و بریتانیایی ( انگلیسی ) برای هر درس

رمز فایل های صوتی : www.iranjoman.com


منبع : ایران انجمن

کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است .... 

پیوست ها

 • 06 ( American ).rar
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 132
 • 07 ( American ).rar
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 107
 • 06 ( British ).rar
  4 مگایابت · بازدیدها: 161
 • 07 ( British ).rar
  3.9 مگایابت · بازدیدها: 135

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس هشم و نهم :


دو فایل صوتی با دو لهجه امریکایی و بریتانیایی ( انگلیسی ) برای هر درس

رمز فایل های صوتی : www.iranjoman.com


منبع : ایران انجمن

کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است .... 

پیوست ها

 • 08 ( British ).rar
  3.6 مگایابت · بازدیدها: 128
 • 09 ( British ).rar
  3.5 مگایابت · بازدیدها: 182
 • 08 ( American ).rar
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 110
 • 09 ( American ).rar
  2 مگایابت · بازدیدها: 92

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس دهم و یازدهم :


دو فایل صوتی با دو لهجه امریکایی و بریتانیایی ( انگلیسی ) برای هر درس

رمز فایل های صوتی : www.iranjoman.com


منبع : ایران انجمن

کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است ....

 

پیوست ها

 • 10 ( American ).rar
  2.2 مگایابت · بازدیدها: 101
 • 11 ( American ).rar
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 89
 • 10 ( British ).rar
  3.9 مگایابت · بازدیدها: 134
 • 11 ( British ).rar
  3.9 مگایابت · بازدیدها: 136

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس دوازدهم و سیزدهم :


دو فایل صوتی با دو لهجه امریکایی و بریتانیایی ( انگلیسی ) برای هر درس

رمز فایل های صوتی : www.iranjoman.com


منبع : ایران انجمن

کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است ....

 

پیوست ها

 • 12 ( British ).rar
  3.5 مگایابت · بازدیدها: 119
 • 13 ( British ).rar
  3.9 مگایابت · بازدیدها: 149
 • 12 ( American ).rar
  2 مگایابت · بازدیدها: 88
 • 13 ( American ).rar
  3.4 مگایابت · بازدیدها: 86

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس چهاردهم و پانزدهم :


دو فایل صوتی با دو لهجه امریکایی و بریتانیایی ( انگلیسی ) برای هر درس

رمز فایل های صوتی : www.iranjoman.com


منبع : ایران انجمن

کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است ....


 

پیوست ها

 • 14 ( American ).rar
  2.9 مگایابت · بازدیدها: 110
 • 15 ( American ).rar
  2.7 مگایابت · بازدیدها: 97
 • 14 ( British ).rar
  3.9 مگایابت · بازدیدها: 134
 • 15 ( British ).rar
  3.6 مگایابت · بازدیدها: 133

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس شانزدهم و هفدهم :


دو فایل صوتی با دو لهجه امریکایی و بریتانیایی ( انگلیسی ) برای هر درس

رمز فایل های صوتی : www.iranjoman.com


منبع : ایران انجمن

کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است ....

 

پیوست ها

 • 16 ( American ).rar
  2.7 مگایابت · بازدیدها: 68
 • 17 ( American ).rar
  2.6 مگایابت · بازدیدها: 75
 • 16 ( British ).rar
  3.7 مگایابت · بازدیدها: 117
 • 17 ( British ).rar
  3.9 مگایابت · بازدیدها: 117
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس هجدهم و نوزدهم :


دو فایل صوتی با دو لهجه امریکایی و بریتانیایی ( انگلیسی ) برای هر درس

رمز فایل های صوتی : www.iranjoman.com


منبع : ایران انجمن

کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است ....

 

پیوست ها

 • 18 ( American ).rar
  3.7 مگایابت · بازدیدها: 70
 • 19 ( American ).rar
  3.6 مگایابت · بازدیدها: 70
 • 18 ( British ).rar
  4 مگایابت · بازدیدها: 113
 • 19 ( British ).rar
  3.7 مگایابت · بازدیدها: 92

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس بیستم :


دو فایل صوتی با دو لهجه امریکایی و بریتانیایی ( انگلیسی ) برای هر درس

رمز فایل های صوتی : www.iranjoman.com

منبع : ایران انجمن

کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است ....
 

پیوست ها

 • 20 ( British ).rar
  3.9 مگایابت · بازدیدها: 124
 • 20 ( American ).rar
  3.6 مگایابت · بازدیدها: 52
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس بیست و یکم و بیست و دوم :

دو فایل صوتی با دو لهجه امریکایی و بریتانیایی ( انگلیسی ) برای هر درس

رمز فایل های صوتی : www.iranjoman.com

منبع : ایران انجمن

کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است ...
 

پیوست ها

 • 22 ( American ).rar
  3.7 مگایابت · بازدیدها: 49
 • 21 ( American ).rar
  3.7 مگایابت · بازدیدها: 45
 • 21 ( British ).rar
  3.8 مگایابت · بازدیدها: 95
 • 22 ( British ).rar
  3.8 مگایابت · بازدیدها: 100
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس بیست و سوم و بیست و چهارم:


دو فایل صوتی با دو لهجه امریکایی و بریتانیایی ( انگلیسی ) برای هر درس

رمز فایل های صوتی : www. iranjoman.com

منبع : ایران انجمن

کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است ....


 

پیوست ها

 • 23 ( American ).rar
  3.5 مگایابت · بازدیدها: 44
 • 24 ( American ).rar
  3.3 مگایابت · بازدیدها: 56
 • 23 ( British ).rar
  3.7 مگایابت · بازدیدها: 99
 • 24 (British ).rar
  3.7 مگایابت · بازدیدها: 99

BLaDe

متخصص بخش زبان
سلام
مرسی لطف میکنین
میشه بقیشم بذارین؟

سلام دوست عزیز
خواهش میکنم
چشم حتما ... ببخشید بابت تاخیر ...

درس بیست و پنجم و بیست و ششم:


دو فایل صوتی با دو لهجه امریکایی و بریتانیایی ( انگلیسی ) برای هر درس

رمز فایل های صوتی : www.iranjoman.com

منبع : ایران انجمن

کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است ....

 

پیوست ها

 • 25 ( American ).rar
  3.8 مگایابت · بازدیدها: 38
 • 26 ( American ).rar
  3.1 مگایابت · بازدیدها: 45
 • 25 (British).rar
  3.9 مگایابت · بازدیدها: 80
 • 26 (British).rar
  3.5 مگایابت · بازدیدها: 84

khtt

New member
سلام
چرا درس 9 (بریتیش) با همون پسورد اکسترکت نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
آخرین ویرایش:
بالا