• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

ماه من غصه چرا؟

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
آسمان را بنگر که بعد صدها شب و روز
مثل آن روز نخست گرم و آبی و پر از مهر ، به ما می خندد !
یا زمینی را که دلش از سردی شبهای خزان ، نه شکست و نه گرفت !
بلکه از عاطفه لبریز شد و نفسی از سر امید کشید
و در آغاز بهار ، دشتی از یاس سپید زیر پاهامان ریخت
تا بگوید که هنوز پر امنیت احساس خداست
ماه من غصه چـــــرا ؟
تو مرا داری و من هر شب و روز آرزویم همه خوشبختی توست !
ماه من! دل به غم دادن و از یاس سخنها گفتن
کار آن هایی نیست که خدا را دارند…
ماه من! غم و اندوه اگر هم روزی مثل باران بارید
یا دل شیشه ای ات، از لب پنجره عشق، زمین خورد و شکست
با نگاهت به خدا، چتر شادی وا کن و بگو با دل خود که خدا هست، خدا هست !
او همانی است که در تارترین لحظه شب راه نورانی امید نشانم می داد…
او همانی است که هر لحظه دلش می خواهد همه زندگی ام غرق شادی باشد…
ماه من! غصه اگر هست بگو تا باشد معنی خوشبختی بودن اندوه است…
این همه غصه و غم این همه شادی و شور چه بخواهی و چه نه میوه یک باغند
همه را با هم و با عشق بچیــن…
ولی از یاد مبر پشت هر کوه بلند سبزه زاری است پر از یاد خدا
و در آن باز کسی می خواند: که خدا هســـت، خدا هســـت
و چــــــرا غصه؟ چـــــرا ؟


75370-b_001.jpg
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻭﻓـــــﺎ،

ﻗﺼّﻪ ﻱ ﺑﺮﻑ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﮔﻞ ﻧﺎﻳﺎﺑﻲ!

ﻭ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﭘﺎﻙ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻫﺎ،
ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻲ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻱ ﻏﻢ ﺟﺎﺭیست!
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ
؟
با ﺗﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮین...


ct50h2hiehoxr8ba4tcj.jpg

 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
[FONT=Vazir,times,serif]تو را گم کرده ام امروز .................و حالا لحظه های من ...............

[FONT=Vazir,times,serif]
[FONT=Vazir,times,serif]گرفتار سکوتی سرد و سنگینند .............
[FONT=Vazir,times,serif]
[FONT=Vazir,times,serif]و چشمانم .........................

[FONT=Vazir,times,serif]
[FONT=Vazir,times,serif]که تا دیروز به عشقت می درخشیدند.............
[FONT=Vazir,times,serif]
[FONT=Vazir,times,serif]نمی دانی چه غمگینند ................. چراغ روشن شب بود ...................
[FONT=Vazir,times,serif]
[FONT=Vazir,times,serif]برایم چشمهای تو...................نمی دانم چه خواهد شد.....................
[FONT=Vazir,times,serif]
[FONT=Vazir,times,serif]پر از دلشوره ام ..............بیتاب و دلگیرم .................
[FONT=Vazir,times,serif]
کجا ماندی...............

81944987262596504730.jpg
 

salar69

کاربر ويژه
بی بهانه سلام ،
مــن خوبم ،
گلایه ای نیست ،
قلبم می تپد ،
نگاهم می بیند ،
چرا اینگونه نگاهم می کنی ؟!
باور کن ...
هنوز هم وقتی دلتنگ میشم آرام و بی صدا اشک می ریزم ،
هنوز هم حرفهـــایم طعم دوست داشتن می دهد ،
چرا اینگونه نگاهم می کنی ؟!
به گندم زار سوگند ...
هنوز هم بی صبرانه روز را سپری می کنم به امید شب ،
هنوز هم شب غـــزل می شوم ، تا تو تــــرانه برویی،
به مـــــاه سوگند من همون ساقیت هستم ، که دیوانه وار مـــــاه را می پرستید !
585.jpg

 
بالا